• .
  • .
  • .
  • .

Ajutoare pentru incalzire

Acte necesare acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei 2012-2013
Toate dovezile de venit se vor prezenta pentru luna anterioara depunerii cererii.

1. Actele privitoare la componenta familiei:
- actele de identitate ale solicitantului si/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc) sau certificatele de nastere pentru copiii cu varsta de pana la 14 ani
2. Actele privitoare la veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii sunt, dupa caz:
• Salariul si alte drepturi salariale (salariati si someri):
- adeverinta eliberata de angajator cu venitul net realizat, in care sa fie specificat daca salariatul primeste sau nu bonuri, precum si valoarea acestora
• Pensii:
- mandate / talon / extras de cont
• Indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului:
- adeverinta eliberata de Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti (APISMB) sau institutia platitoare / talon plata / extras de cont
• Indemnizatii cu caracter permanent:
- talon de plata / extras de cont
• Alocatii:
- adeverinta APISMB / talon de plata / extras de cont
• Burse:
- adeverinta institutie invatamant, in care sa fie specificat daca elevul / studentul primeste bursa, tipul bursei si cuantumul
• Ajutoare:
- talon plata / extras de cont
3. Copie act de proprietate / contract de inchiriere / contract de intretinere
4. Adeverinta emisa de asociatia de proprietari / locatari / chiriasi din care sa reiasa numarul de persoane trecute pe lista de intretinere si copie factura energie termica corespunzatoare blocului si scarii unde se solicita ajutorul
5. Factura GDF SUEZ ROMANIA pentru incalzirea cu gaze naturale
6. In cazul copiilor lasati in grija bunicilor – declaratia bunicilor , pe propria raspundere , pentru minorii aflati in intretinerea acestora , fara forme legale.
7. In cazul persoanele fara venit – adeverinta de venit –administratia financiara si declaratie pe propria raspundere privind veniturile din care se intretin, cu mentionarea luarii la cunostinta ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii
8. In cazul persoanelor care solicita ajutorul pentru incalzirea locuintei si nu au domiciliul la adresa respectiva – inputernicire legala din partea proprietarului prin care isi exprima acordul de a depune cerere si de a beneficia de ajutorul pentru incalzirea locuintei.

NOTA: Veniturile cu caracter nepermanent vor fi notate in formularul de cerere, la categoria “Alte surse de venit” in dreptul codului “80 – Alte venituri” si vor fi insotite de declaratie pe proprie raspundere

Date de contact
Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 3 – bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, camera 8, program cu publicul luni-joi, între orele 9.00-13.00/14.00 – 18.00 și vineri 9.00-16.00.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 021.341.07.13 și 0372. 126.100 – interior 186 sau 197.

 

NumeDimensiuneAccesări
Cerere Tip5.4 MiB1822