Autorizatii constructie - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

  Acasa UtileActe necesare si proceduriAutorizaţii construire

  Autorizatii constructie

  Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru branşamente şi extinderi reţele edilitare

  - Cerere-tip (Formularul F8) completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;
  - Certificatul de urbanism (copie);
  - Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  - Documentaţia tehnică – D.T.;
  - Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
  - Dovada privind achitarea taxelor legale :
  - taxă autorizaţie de construire – 11 lei/utilitate achitată la casieria Primăriei Sectorului 3 sau cont RO48TREZ70321160203XXXXX ; C.U.I.-P.S.3-4420465-; prin TREZORERIA SECTOR 3

  Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

  -Cerere-tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

  -Certificat de urbanism (copie);

  -Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

  -Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

  -Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

  -Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

  -Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original)

  Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru firme şi reclame

  - Cerere-tip (Formularul F8);
  - Copie certificat de urbanism+ planuri anexă;

  - Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi, şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  - Proiect tehnic: memoriu, planşe cu grafica firmei, detalii de ancorare, simulări fotografice, referat inginer verificator;
  - Acorduri, avize, declaraţii notariale solicitate prin certificatul de urbanism;

  - Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire, în valoare de 7 lei/mp suprafaţă de expunere publicitară, achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3, şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România)

  Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de  construire/desfiinţare clădiri, modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

  -         Cerere tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

  -         Certificat de urbanism (copie);

  -         Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

  -         Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

  -         Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

  -         Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

  -         Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original);

  -         fotografii cu faţada blocului, cu simulare propunere intervenţie la faţadă

  Acte necesare pentru emitere acord Primar

  -         Cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului);

  -         Dovada achitării taxei de acord primar, în valoare de 13 lei, achitată la casieria Primăriei Sectorului 3;

  -         Certificatul de Urbanism emis de Primăria Municipiului Bucureşti însoţit de planurile de situaţie la scara 1/2000 şi la scara 1/500 (copie)

  Acte necesare pentru comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor

  - Cerere-tip (Formularul F13)

  - Copie după Autorizaţia de construire/ desfiinţare/firme şi reclame/reţele edilitare

  Date de contact

  Relaţiile cu publicul sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare :

  Adresă: Str. Parfumului nr. 2-4, parter

  Tel.: 021.318.03.23-28

  Program de lucru:

  luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 – 16.30; joi: 8.30 – 18.30

  Autorizatii constructie

  Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
  Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti