• .
 • .
 • .
 • .

Autorizatii constructie

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru bransamente şi extinderi retele edilitare

 • Cerere tip (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) si opis lucrare;
 • Certificatul de urbanism (copie).
 • Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • Documentaţia tehnică – D.T.;
 • Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
 • Dovada privind achitarea taxelor legale :
   • taxa Autorizaţie de construire – 11 lei/utilitate achitata la casieria Primariei sect. 3 sau cont RO48TREZ70321160203XXXXX ; C.U.I.-P.S.3-4420465- ; prin TREZORERIA SECTOR 3
   • taxa 1% din valoarea extinderii (numai pentru lucrări de extindere)

 

Date de contact

Directia Urbanism si Amenajare Teritoriu, strada Parfumului nr. 2-4, parter – Camera 7

Tel: 021.3180324 / 021.3410711 int. 122 / 123

Program cu publicul

Marti – 09:00 – 14:00

Joi – 09:00 – 14:00

 


Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiintare cladiri, anexe gospodăresti şi împrejmuiri

 • Cerere tip cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia ) şi opis lucrare
 • Certificat de urbanism (copie)
 • Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legae nu dispune astfel
 • Proiectul de execuţie – 2 exemplare, conform Legii nr. 50/1991 republicată şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 (cap.III.3A).
 • Avize, acorduri studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism.
 • Dovada privind achitarea taxelor legale -chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la caseria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

 

Date de contact

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului – strada Parfumului nr. 2-4, parter, camera 7,8,9

Tel: 021.3180324 int. 122,123

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 09:00 – 14:00


Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru firme şi reclame

 • Cerere tip
 • Copie certificat de Urbanism+ planuri anexa.
 • Proiect tehnic: memoriu, planse cu grafica firmei, detalii de ancorare, simulari fotografice, referat inginer verificator, dovada inregistrare proiect la Ordinul Arhitectilor din Romania.
 • Act de deţinere al spaţiului comercial (copie legalizata)
 • Acorduri, avize, declaratii notariale si chitantele de plata solicitate prin Certificatul de Urbanism.
 • Taxa se achită în acelaşi cont în care s-a achitat taxa pentru Certificatul de urbanism. Valoarea taxei este 7 lei/mp suprafata de expunere publicitară

 

Date de contact

Directia Urbanism si Amenajare Teritoriu Teritoriu – Serviciul Publicitate Urbana, Str. Parfumului nr. 2-4, – mezanin, camera 11

Tel: 021 318 03 23 interior 255

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 09:00 – 14:00


Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiintare cladiri, modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

 • Cerere tip cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia ) şi opis lucrare
 • Certificat de urbanism (copie)
 • Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legae nu dispune astfel
 • Proiectul de execuţie – 2 exemplare, conform Legii nr. 50/1991 republicată şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 (cap.III.3A).
 • Avize, acorduri studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism.
 • Dovada privind achitarea taxelor legale -chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la caseria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

 

Date de contact

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului – strada Parfumului nr. 2-4, parter, camera 7,8,9

Tel: 021.3180324 int. 122,123

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 09:00 – 14:00


Acte necesare pentru emitere acord Primar

 • Cerere de mana completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului);
 • Opis lucrare numerotat;
 • Dovada achitării taxei de acord primar 13,00 lei achitata la casieria primariei sector 3.
 • Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului Bucuresti insotit de planurile de situatie scara 1/2000 si scara 1/500(copie)
 • Copie CI/CUI

 

Date de contact
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Strada Parfumului nr.2-4, Camera 7, parter.

Tel : 0213180323 int 122, 123.

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 09:00 – 14:00


Acte necesare pentru comunicarea privind inceperea executiei lucrarilor

 • Cerere tip
 • Copie Autorizaţiei de construire/ desfiinţare/firme şi reclame/reţele edilitare

 

Date de contact

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului – strada Parfumului nr. 2-4, parter, camera 7, 8, 9
Documentele se depun la registratura gererala a Primariei Sectorului 3

Tel: 021.3180323 int. 122, 123, 190, 117

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 13:30 – 18:30

 

NumeDimensiuneAccesări
Acte AC Bransamente22.0 KiB578
Acte AC Cladiri22.5 KiB830
Acte AC Firme21.5 KiB564
Acte AC Modificari22.5 KiB871
Acte Acord Primar20.0 KiB454
Acte Comunicare Incepere Lucrari20.0 KiB608
Cerere AC 200996.0 KiB654
Cerere COMPLETARE AC40.0 KiB487
Cerere COMPLETARE AC 0639.5 KiB388
Cerere DUPLCAT AC 0639.5 KiB352
Cerere Prelungire AC 0640.0 KiB435