• .
  • .
  • .

Autorizatii constructie

 

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru branşamente şi extinderi reţele edilitare

- Cerere-tip (Formularul F8) completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;
- Certificatul de urbanism (copie);
- Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
- Documentaţia tehnică – D.T.;
- Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
- Dovada privind achitarea taxelor legale :
- taxă autorizaţie de construire – 11 lei/utilitate achitată la casieria Primăriei Sectorului 3 sau cont RO48TREZ70321160203XXXXX ; C.U.I.-P.S.3-4420465-; prin TREZORERIA SECTOR 3
Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

-Cerere-tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

-Certificat de urbanism (copie);

-Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

-Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

-Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

-Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

-Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original)

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru firme şi reclame

- Cerere-tip (Formularul F8);
- Copie certificat de urbanism+ planuri anexă;

- Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi, şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
- Proiect tehnic: memoriu, planşe cu grafica firmei, detalii de ancorare, simulări fotografice, referat inginer verificator;
- Acorduri, avize, declaraţii notariale solicitate prin certificatul de urbanism;

- Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire, în valoare de 7 lei/mp suprafaţă de expunere publicitară, achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3, şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România)

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de  construire/desfiinţare clădiri, modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

-         Cerere tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

-         Certificat de urbanism (copie);

-         Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

-         Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

-         Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

-         Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

-         Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original);

-         fotografii cu faţada blocului, cu simulare propunere intervenţie la faţadă

Acte necesare pentru emitere acord Primar

-         Cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului);

-         Dovada achitării taxei de acord primar, în valoare de 13 lei, achitată la casieria Primăriei Sectorului 3;

-         Certificatul de Urbanism emis de Primăria Municipiului Bucureşti însoţit de planurile de situaţie la scara 1/2000 şi la scara 1/500 (copie)

 

Acte necesare pentru comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor

- Cerere-tip (Formularul F13)

- Copie după Autorizaţia de construire/ desfiinţare/firme şi reclame/reţele edilitare


Date de contact

Relaţiile cu publicul sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare :

Adresă: Str. Parfumului nr. 2-4, parter

Tel.: 021.318.03.23-28

Program de lucru:

luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 – 16.30; joi: 8.30 – 18.30

 

 

NumeDimensiuneAccesări
Acte AC Bransamente30.0 KiB870
Acte AC Cladiri33.0 KiB1311
Acte AC Firme30.0 KiB837
Acte AC Modificari33.0 KiB1475
Acte Acord Primar29.5 KiB692
Acte Comunicare Incepere Lucrari27.0 KiB947
Anunt Incepere Lucrari180.0 KiB322
Cerere Emitere AC209.9 KiB1823
Cerere Prelungire AC180.2 KiB1251