• .
  • .
  • .

Arhiva pentru: Stiri

Comunicate de presa

Primarul Robert Sorin Negoita a participat la jubileul celor 150 de ani de existenta a Scolii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu”

Jubileu Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu

Primarul Robert Sorin Negoiță a participat astăzi, 8 octombrie, la sesiunea omagială dedicată jubileului celor 150 de ani de existență a Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu”.

Instituția își desfășoară activitatea într-o clădire de patrimoniu, la care s-au adăugat două corpuri moderne de școală și o sală de sport. Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” este prima dintre școlile bucureștene ce beneficiază de Smart Classroom, ce a fost inaugurată în septembrie 2013. Aici se regăsesc echipamente performante, adaptate la exigențele unui învățământ modern. În 2009, liceul a devenit membru al Asociației Colegiilor Centenare din România și a primit titlul de „Școală Europeană”.

Mă bucur să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, într-un moment atât de emoționant. Vreau să vă felicit pentru modul în care ați pregătit această festivitate, dar și pentru tot ceea ce faceți ca acest liceu să își păstreze renumele european. Ne aflăm într-o școală de tradiție, unde se pot face lucruri frumoase la care sper să contribuim cât mai mult”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță.

La eveniment au mai participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, profesori, elevi, dar și foști profesori ai Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu”.

 

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

 

 

Din Stiri

Ultimele spectacole din cadrul programului „Bulevardul Artelor – 555 de minute de cultura” vor avea loc in acest weekend

Afis evenimente Bulevardul Artelor

Primăria Sectorului 3 prin intermediul Centrului Cultural Casa Artelor organizează în acest weekend ultimele spectacole din programul „Bulevardul Artelor – 555 de minute de cultură”.
Evenimentele artistice se vor desfășura pe 4 și 5 octombrie între orele 19.00-21.00 pe Bulevardul Unirii, în zona Piața Regiunilor (între Nerva Traian și Piața Alba Iulia). „Bulevardul Artelor” reuneşte și în acest week-end interpreți din mai multe domenii artistice care, pe cele 9 scene în aer liber vor susţine simultan recitaluri de muzică, poezie, dans de societate și balet clasic, arte plastice, precum și expoziția în aer liber „București-555 de ani de istorie și cultură “ .
Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19.00, bucureştenii sunt aşteptaţi la spectacolul „Povestea bărbatului interbelic iubitor de operă “, un recital susținut de cunoscutul tenor Vlad Miriță și invitatul său, baritonul Iordache Basalic, acompaniați de pianistul Alexandru Burcă.
Duminică, 5 octombrie, de la ora 19.00, actrița Maia Morgenstern va susține recitalul intitulat „De 300 de ani…”  pe versurile poetului Mircea Dinescu, acompaniată de pianistul Iulian Neculache, într-un spectacol de poezie și muzică clasică.
Acestora li se vor alătura, în ambele seri, tineri muzicieni în recitaluri susținute la harpă, vioară, violoncel, flaut, pian, clarinet și chitară clasică, iar baletul clasic și dansul de societate vor completa spectacolul  în aer liber conceput de regizoarea Alice Barb.

Serviciul Relaţii Mass-media
021.318.03.35
presa@primarie3.ro

Din Stiri

Primaria Sectorului 3 va incepe distribuirea formularelor pentru obtinerea subventiei la caldura

Acordarea subventiei la caldura

       Primăria Sectorului 3 anunță persoanele interesate că, începând cu data de 15 octombrie, pot ridica și depune formularele necesare întocmirii dosarului de acordare a ajutorului de încălzire a locuinței pentru sezonul rece 1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în conformitate cu OUG nr. 27/2013 şi OUG nr. 70/2011, în baza declarației pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoţită de o serie de acte doveditoare.

Documentele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea subvenţiei la încălzire sunt:

  1. 1.  Acte privind componenţa familiei:

 

- actele de identitate ale solicitantului şi/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc) sau certificatele de naştere pentru copiii cu vârsta până la 14 ani;

- hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;

- actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator

 

2. Acte privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, după caz:

 

- Salariul şi alte drepturi salariale: adeverinţa eliberată de angajator cu venitul net realizat, în care să fie specificat dacă salariatul primeşte sau nu bonuri, precum şi valoarea acestora;

-Pensii: mandate / talon / extras de cont;

-Indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului: adeverinţa eliberată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB) sau de instituţia plătitoare / talon plată / extras de cont;

- Indemnizaţii cu caracter permanent/temporar (şomaj): talon de plată / extras de cont;

-Alocaţii: adeverinţa APISMB / talon de plată / extras de cont;

-Burse: adeverinţă instituţie învăţământ, în care să fie specificat dacă elevul / studentul primeşte bursa, tipul bursei şi cuantumul;

-Ajutoare: talon plată / extras de cont

3. Copie act de proprietate / contract de închiriere / contract de întreţinere/comodat

4. În cazul persoanelor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa respectivă (studenţi, copii care locuiesc în proprietatea părinţilor), precum şi persoanele care au pe actul de identitate adresa unde locuiesc şi nu sunt proprietari, chiriaşi, moştenitori, succesori  – împuternicire legală din partea proprietarului prin care îşi exprimă acordul de a depune cerere şi de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei;

5. Adeverinţă emisă de asociaţia de proprietari / locatari / chiriaşi din care să reiasă numărul membrilor de familie şi numele acestora, care figurează pe lista de întreţinere / în cartea de imobil, şi copie de pe factura de energie termică corespunzătoare blocului şi scării unde se solicita ajutorul (sau specificat pe cerere CODUL PUNCT CONSUM) pentru încălzirea cu energie termică;

6. Factura GDF SUEZ ROMÂNIA pentru încălzirea cu gaze naturale;

7. Factura ENEL pentru încălzirea cu energie electrică (unde este cazul dovada debranşării de la energie termică sau gaze naturale);

8. În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – declaraţia bunicilor, pe propria răspundere , pentru minorii aflaţi în întreţinerea acestora, fără forme legale;

9. În cazul persoanele fără venit – adeverinţa de venit administraţia financiară şi declaraţie pe propria răspundere privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii;

10. Persoanele care deţin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);

11. Persoanele care au domiciliul pe raza altui sector şi solicită ajutor din sectorul 3 trebuie să prezinte în plus negaţie şi certificat fiscal de la primăria de domiciliu;

12. Alte documente solicitate, după caz.

Menţionăm că veniturile cu caracter nepermanent vor fi notate în formularul de cerere, la categoria „Alte surse de venit” în dreptul codului „79 – Alte venituri” şi vor fi însoţite de declaraţie pe proprie răspundere

De acordarea subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia:

  • Familiile cu un venit mediu lunar pe membru de familie care să fie cuprins între 0 şi 786 lei/lună;
  • Persoanele singure cu un venit între 0 şi 1.082 lei/lună. 

         Beneficiarii pentru acordarea subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale, lemne şi combustibili petrolieri sau energie electrică sunt:

  • Persoana singură cu un venit lunar cuprins între 0 şi 615 lei;
  • Familia cu un venit lunar pe membru de familie cuprins între 0 şi 615 lei.

Persoanele eligibile de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică își pot ridica ridica formularele necesare întocmirii dosarului de acordare a ajutorului de încălzire şi depune cererile însoţite de actele doveditoare prin intermediul Asociaţiilor de proprietari  sau locatari.

Dosarele persoanelor care pot beneficia de ajutor pentru încălzirea cu gaze naturale, lemne, combustibili petrolieri şi energie electrică pot fi depuse personal.

Persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței pot ridica formularele și depune cererile la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 3 – bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, parter, camerele 7 şi 8, de luni până joi în intervalul orar 9.00-15.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0372.126.100 interioare 182 şi 197, la adresa de e-mail office@dgaspc3.ro sau pe paginile web www.dgaspc3.ro şi www.primarie3.ro.

 

 

 

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

Din Stiri

Primarul Robert Sorin Negoita a fost prezent la un eveniment dedicat „Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice”

Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice

Primarul Robert Sorin Negoiţă a fost prezent astăzi, 1 octombrie, la „Clubul Seniorilor” din Sectorul 3 pentru a deschide evenimentul dedicat „Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”.

„Mă bucur să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, pentru a vă asigura de toată susţinerea mea. Suntem datori să vă asigurăm un trai de viaţă cât mai decent şi sunt onorat că am reuşit să redeschidem acest spaţiu, Clubul Seniorilor, unde puteţi avea parte de socializare şi activităţi recreative. Îmi doresc să diversificăm cât mai mult activităţile de petrecere a timpului liber pentru vârstnici, prin organizarea de lecţii de dans în aer liber, plimbări cu vaporaşul sau amplasarea de mese pentru şah”, a declarat Robert Sorin Negoiţă, primarul Sectorului 3.

Primăria Sectorului 3, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, a organizat două momente artistice dedicate persoanelor ce fac parte din această categorie.

Aproximativ 150 de persoane, membri ai Clubului, s-au bucurat de un program artistic susţinut de către grupul de copii de la Şcoala Gimnazială de Arte nr. 5, „Adolescentina – String Quaret” sub îndrumarea domnului profesor Nicolae Antonescu şi de către Cenaclul „Luceafărul”. Programul artistic a continuat cu recitarea de poezii de către membrii Cenaclului „Luceafărul”.

„Clubul Seniorilor” din Sectorul 3 vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ şi socio-cultural, precum şi prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare.

 

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

Din Stiri

Primarul Robert Sorin Negoita a participat la deschiderea anului universitar 2014-2015 la SNSPA si la Universitatea Hyperion

Deschidere an universitar

           Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiţă, a participat astăzi, 1 octombrie, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2014-2015, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) şi la Universitatea Hyperion.

La deschiderea anului universitar de la SNSPA au luat parte reprezentanţi ai conducerii SNSPA, dar şi Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe, şi Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale.

Cu această ocazie a fost inaugurat şi noul sediu al instituţiei din Bulevardul Expoziţiei nr. 30 A, sectorul 1.

Anul acesta, Primăria Sectorului 3 a încheiat un protocol de colaborare cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea iniţierii şi sprijinirii unor proiecte educaţionale și cultural-științifice comune.

De asemenea, primarul Robert Sorin Negoiţă a fost prezent la Universitatea Hyperion, alături de reprezentanţi ai conducerii acestei unităţi de învăţământ şi de profesori, pentru a marca începutul noului an universitar.

„Mă bucur să pot participa alături de dumneavoastră la deschiderea noului an universitar. Relația cu mediul universitar este extrem de importantă pentru mine. Sunt mândru că până acum Primăria Sectorului 3 a încheiat parteneriate cu zece universități importante în vederea identificării de proiecte comune. Vrem să beneficiem de expertiza mediului universitar pentru a dezvolta orașul în care trăim”, a declarat Robert Sorin Negoiţă, primarul sectorului 3.

Serviciul Presă

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

Din Stiri

Precizare privind situatia persoanelor evacuate de pe str. Vulturilor nr. 50

Centru

În legătură cu situația persoanelor evacuate de pe strada Vulturilor nr. 50, Serviciul Relații cu Mass-Media și Societatea Civilă din cadrul Primăriei Sectorului 3 este abilitat să facă următoarele precizări:

 

La data de 15 septembrie 2014, mai multe familii au fost evacuate de pe o proprietate privată situată pe strada Vulturilor nr. 50. Acțiunea a fost organizată de proprietarul de drept, însoțit de un executor judecătoresc și de echipaje ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în baza unei sentințe judecătorești definitive și irevocabile. Precizăm faptul că Primăria Sectorului 3 nu a fost implicată în niciun fel în operațiunea de evacuare.

În urma acțiunii de evacuare, reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 au oferit persoanelor evacuate posibilitatea de a fi găzduite în centre speciale. Centrele puse la dispoziţie au fost următoarele:

-         Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Sector 3 (pentru bărbaţi care au domiciliul în Sectorul 3);

-         Centrul pentru victimele violenţei (pentru mame şi copii cu domiciliul în Sectorul 3);

-         Centrul din şos. Viilor pentru mame cu copii din alte sectoare;

-         Centrul de Urgenţă pentru persoane fără adăpost al DGASMB (persoane care nu au domiciliul în Sectorul 3).

Precizăm faptul că ajutorul oferit de Primăria Sectorului 3 prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 a fost refuzat în scris de persoanele evacuate.

 

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

Din Stiri

Primaria Sectorului 3 ii invita pe bucuresteni la concertul “Bucuresti, mon amour”

irina sarbu

Primăria Sectorului 3, prin Centrul Cultural Casa Artelor îi invită pe bucureşteni la concertul “Bucureşti, mon amour” ce se va defăşura duminică, 28 septembrie, între orele 19.00-21.00, pe “Bulevardul Artelor”.

Concertul este susţinut de către artista Irina Sârbu (voce) acompaniată de Puiu Pascu (pian). Lor li se vor alătura dansatori de vals,  pictori, muzicieni, care vor susţine la rândul lor, simultan recitaluri de muzică clasică la vioară, violoncel şi chitară.

Pe “Bulevardul Artelor” (situat între Nerva Traian şi Piaţa Alba Iulia) vor răsuna melodiile Bucureştiului de altă dată.

Evenimentul face parte din programul “Bulevardul Artelor-555 de minute de cultură”.

 

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

Din Stiri

Primaria Sectorului 3 continua in acest weekend programul “Bulevardul Artelor-555 de minute de cultura”

Bld_Artelor_afis_FINAL

Primăria Sectorului 3, prin Centrul Cultural Casa Artelor, continuă programul “Bulevardul Artelor-555 de minute de cultură”, oferind publicului bucureștean noi evenimente artistice care se vor desfășura sâmbătă, 27 și duminică, 28 septembrie, între orele 19.00-21.00.
“Bulevardul Artelor” (situat între Nerva Traian și Piața Alba Iulia) reunește în acest week-end peste 25 de artiști din mai multe domenii. Aceştia vor susţine simultan recitaluri de muzică, teatru, dans, arte plastice pe cele nouă scene amenajate în aer liber. Totodată, spectatorii vor avea ocazia să viziteze şi expoziția în aer liber “București 555 de istorie și artă ” .
Sâmbătă ,27 septembrie, actrița Anca Sigartău va susţine pe “Bulevardul Artelor” un recital de muzică și poezie intitulat  “Un sărut, a kiss, un bacio”, iar duminică, 28 septembrie, vor răsuna melodiile Bucureștiului de altă dată, în spectacolul “București, mon amour” susținut de artista Irina Sârbu (voce) și Puiu Pascu (pian). Lor li se vor alătura tineri muzicieni în recitaluri susținute la chitară clasică, marimba,vioară, violoncel, flaut, oboi, pian și clarinet.
Baletul clasic și tangoul vor completa marele spectacol de pe “Bulevardul Artelor”.
Conceptul și regia evenimentului sunt semnate de către regizoarea Alice Barb.

Serviciul Relaţii Mass-media
021.318.03.35
presa@primarie3.ro

Din Stiri

Protocol de colaborare intre Primaria Sectorului 3 si Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport

Semnare protocol intre PS3 si UNEFS

Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță, și rectorul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (UNEFS), prof. univ. dr. Viorel Cojocaru, au semnat astăzi un protocol de colaborare între instituțiile pe care le conduc, în vederea iniţierii şi sprijinirii unor proiecte educaţionale și sportive comune.

„Mă bucur să mă aflu aici la semnarea celui de-al zecelea protocol cu cele mai importante universităţi din Bucureşti, iar Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport este una dintre ele. Cred că este bine să promovăm sportul în societate şi mai ales în şcoli. Sper să învăţăm de la sportivii de performanţă fairplay-ul şi perseverenţa şi îmi doresc să avem rezultate cât mai bune în acest domeniu”, a declarat primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță.

„E esenţial că am reuşit să transformăm o oportunitate în fapt şi anume colaborarea între două instituţii de stat în beneficiul acestora şi mai ales al comunităţilor pe care le deservesc. Parteneriatul va consta în sprijin reciproc pentru proiecte care să aibă ca punct principal activitatea fizică, fie că vorbim de organizarea de evenimente sportive pentru locuitorii Sectorului 3, fie de implicarea studenţilor şi masteranzilor în stagii de practică. Sportul are calitatea de a aduce oamenii împreună”, a declarat rectorul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, Viorel Cojocaru.

La eveniment au mai participat prefectul Municipiului Bucureşti – Paul Nicolae Petrovan, inspectorul şcolar al Sectorului 3 – Ioana Neacşu, city managerul Primăriei Sectorului 3 – Constantin Mitache, profesori universitari din cadrul UNEFS, precum şi directori din cadrul primăriei.

 

„Vă mulţumesc pentru invitaţie şi sunt convins că acest parteneriat nu poate să aducă decât rezultate pozitive. Le doresc succes elevilor care vor practica sportul în această sală minunată”, a declarat prefectul Municipiului Bucureşti, Paul Nicolae Petrovan.

În aplauzele a aproximativ 450 de elevi, echipa de gimnastică, precum şi perechi de dans sportiv ai UNEFS au susţinut câteva momente artistice, iar echipele de baschet ale Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” şi Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” au participat la un meci demonstrativ.

UNEFS va acorda asistență didactică pentru proiectul Şcoala Vocațională, prin identificarea de aptitudini/talente pentru elevii din învățământul preuniversitar din sector și îndrumarea acestora către anumite facultăți. De asemenea, va sprijini cadrele didactice din Sectorul 3 în vederea dezvoltării de proiecte educaționale și sportive și realizarea de activități extracurriculare (sport de performanţă, educaţie fizică în aer liber, nutriţie şi educaţie fizică).

Până în prezent, Primăria Sectorului 3 a semnat acorduri-cadru cu următoarele universităţi: Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Naţională de Arte, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi Universitatea Naţională de Muzică.

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

 

Din Stiri

183 de angajati DGASPC Sector 3 au depus astazi juramantul, in prezenta primarului Robert Sorin Negoita

Depunere juramant angajati DGASPC

Astăzi, 23 septembrie, în prezenţa primarului Sectorului 3, Robert Sorin Negoiţă, 183 de angajaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au depus jurământul oficial de credinţă la numirea în funcţie publică.

„Mă aflu aici într-o zi importantă pentru dumneavoastră, la preluarea atribuţiilor de funcţionar public. Acest statut presupune responsabilitate şi grijă faţă de problemele cetăţenilor. Oamenii au nevoie să fie respectaţi şi trataţi cu profesionalism atunci când se adresează instituţiei locale. Vă doresc succes în activitatea pe care o veţi desfăşura în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”, a declarat primarul Robert Sorin Negoiţă.

Funcţionarii publici nou numiţi şi-au luat angajamentul să respecte Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplice în mod corect şi fără părtinire legile, să îndeplinească îndatoririle ce le revin în funcţia publică în care au fost numiţi, să păstreze secretul profesional şi să respecte normele de conduită profesională şi civică.

 

 

 

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

Din Stiri