• .
 • .
 • .
 • .

Certificate urbanism

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism pentru clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

 • Cerere tip completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare
 • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)
 • Copie C.I, CUI- proprietar
 • Chitanţă achitare taxă legala (copie):
  • până la 150 mp - 5 lei
  • între 151 – 250 mp inclusiv – 5 lei
  • între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
  • ntre 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
  • între 751 – 1000 mp inclusiv – 12 lei
  • peste 1000 mp – 12+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1000 mp

achitată la caseria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

 • Plan cadastral scara 1:500 – 2ex cu situaţia actuală şi propunerea nouă
 • Plan cadastral scara 1:2000 – 2ex
 • Plan situaţie actuală şi propunerea nouă, fotografii după caz -2 ex. copii

 

Date de contact

Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului- strada Parfumului nr. 2-4, parter, camerele 7,8,9

Tel. 021.3180324 int. 122, 123

Program cu publicul

Marti -  09:00 – 14:00

Joi – 09:00 – 14:00


Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru firme şi reclame

 • Cerere tip
 • Chitanta de plata a taxei – 5,0 RON
 • Copie dupa Codul Unic de Inregistrare al societatii
 • Copie dupa actul de proprietatea sau de inchiriere a spatiului
 • Planuri cadastrale sc. 1/500-2 exemplare
 • Planuri cadastrale sc. 1/2000-2 exemplare
 • Proiect tehnic întocmit de arhitect cu drept de semnătură – 2 exemplare
 • Memoriu tehnic semnat si stampilat de catre arhitect
 • Planse cu grafica firmei, culorile utilizate, dimensiunile si forma firmei, executate la scara, cu cartus
 • Planse cu detaliile constructive si de ancorare a firmei, executate la scara, cu cartus.
 • Imagine foto a locului de amplasare a firmei care sa cuprinda si vecinatatile (in cazul in care exista).
 • Simulare fotografica cu firma amplasata
 • Copie dupa licenta de utilizare legala a programului de grafica folosit la redactarea proiectului (in cazul proiectelor redactate pe computer).

Date de contact

Directia Urbanism si Amenajare Teritoriu, Serviciul Publicitate Urbana – Str. Parfumului nr. 2-4, mezanin, camera 11

Tel. 021.318 0 23 interior 255

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 09:00 – 14:00


Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru modificari interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter )

 • Cerere tip completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare
 • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)
 • Copie C.I, CUI- proprietar
 • Chitanţă achitare taxă legala (copie):
  • până la 150 mp – 5 lei
  • între 151 – 250 mp inclusiv – 5 lei
  • între 251 – 500 mp inclusiv – 8 lei
  • între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
  • între 751 – 1000 mp inclusiv – 12 lei
  • peste 1000 mp – 12+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1000 mp

achitată la caseria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

 • Plan cadastral scara 1:500 – 2 ex cu situaţia actuală şi propunerea nouă
 • Plan cadastral scara 1:2000 – 2 ex
 • Plan apartament şi fotografii faţadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări faţadă), sau fotografii pentru situaţiile speciale ( clădiri, terenuri cu mai multe corpuri de clădire), relevee şi planuri cu propunere-2 ex. copii

Date de contact
Directia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului- strada Parfumului nr. 2-4, parter, camerele 7,8,9

Tel. 021.3180324 int. 122, 123

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 09:00 – 14:00


Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – Branşamente şi extinderi reţele edilitare

 • Cerere-tip pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia si opis lucrare;
 • Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)
 • Copie CI/CUI proprietar
 • Planuri topografice sc 1:500 1:2000 (2 ex. ) cu indicarea imobilului – teren şi construcţii – (str. Academiei nr. 3-5, sector 3)
 • Avizul de principiu al administratorului de reţea
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism– 5 lei/utilitate la caseria Primariei sect. 3 sau cont RO48TREZ70321160203XXXXX ; C.U.I.-P.S.3-4420465-; prin TREZORERIA SECTOR 3

Date de contact

Directia Urbanism i Amenajare Teritoriu – Str. Parfumului, nr.2-4; Camera 7
Tel : 021.3180324 / 021.3410711 int. 122 / 123

Program cu publicul
Marti – 09:00 – 14:00
Joi – 09:00 – 14:00


NumeDimensiuneAccesări
Acte CU Cladiri21.5 KiB1037
Acte CU Firme21.5 KiB665
Acte CU Modificari22.0 KiB657
Acte CU Retele Edilitare21.5 KiB602
Cerere COMPLETARE CU 0640.0 KiB655
Cerere CU 0639.0 KiB934
Cerere Prelungire CU 0640.0 KiB402