DGASPC - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

  DGASPC


    

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 3 este o instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 3 care   realizează la nivelul sectorului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Instituţia asigură, la nivelul sectorului 3, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

  În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3  elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are rolul  de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  

  Atribuții:

  • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
  • coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
  • evaluează şi pregăteşte persoanele identificate care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestora;
  • evaluează şi pregăteşte persoanele identificate care pot deveni asistenţi maternali;
  • colaborează cu ONG care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare;
  • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
  • colaborează, pe baza de protocoale sau convenţii, cu celelalte Direcţii Generale precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
  • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap.
  • propune consiliului local al sectorului 3 infiinţarea si finanţarea  serviciilor pentru protecţia copilului, a persoanelor adulte cu handicap, precum si a persoanelor varstnice;
  • prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de  activitate;
  • asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
  • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi  oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege;
  • actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
  • organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

  DATE DE CONTACT

  Director General: Lucian Ene Director 

  General Adjunct Protecţie Socială: Georgeta Terciu

  Director Executiv Protecţia Copilului: Alexandru Pascalin

  Sediul central

  Adresa: str. Parfumului nr.2-4, sector 3
  Telefon:0372.126.100; 021.341.07.13
  Fax: 0372.126.101

  Website: www.dgaspc3.ro
  E-mail: office@dgaspc3.ro

  Registratură

  Adresa: str. Parfumului nr.2-4 și bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3

  Telefon: 0372.126.100; 021.341.07.13
  Fax: 0372.126.101
  Website: www.dgaspc3.ro
  E-mail: office@dgaspc3.ro

   

  Puncte de lucru

   bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3

  str.Vasile Lucaciu nr. 34, sector 3 (Direcția pentru Protecţia Drepturilor Copilului) 

   

  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA COPII

  Str. Codrii Neamtului nr. 4, sector3 Tel 021.345.65.16 ;

  PROGRAM CU PUBLICUL Luni-Joi: 9.00-15.00  

  CENTRUL  DE INGRIJIRE IN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL

  Str. Onisifor Ghibu nr. 8, bl O 29, sc.4, ap. 42, sector 3

  Tel : 021.345.66.41;  

  CENTRUL DE INTEGRARE SOCIOPROFESIONALA  A TINERILOR PESTE 18 ANI

  Str Racari nr. 16 Bl A , parter , ap3. , sector 3

  Tel 021.344.18.38.

  Creşa Titan IV, prin reorganizare conform HCL S3 nr. 330/11.12.2014, şi-a schimbat denumirea în Centrul de zi „Titan”, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3. Centrul este organizat din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă: - grupa bebe (sugari), până la împlinirea vârstei de un an si jumatate; - grupa pentru copiii cu vârsta cuprinsă între un an şi jumătate şi 3 ani. Centrul de zi „Titan” oferă programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, precum şi servicii de:

  • îngrijire şi supraveghere a copiilor;
  • supraveghere şi menţinere a stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
  • asigurare a nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
  • consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

  Beneficiarii serviciilor sunt copiii persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.  

  Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească alocația lunară de hrană stabilită prin acte normative în vigoare pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

  Centrul îşi desfăşoară activitatea în trei sedii:

  • sediul din al. Lunca Bradului nr. 1A
  • sediul din str. Cerceluş nr. 50-52
  • sediul din bd. Energeticienilor nr. 110

  Şef centru: Ileana David

  Adresa: al. Lunca Bradului nr. 1 A, Sector 3

  Tel. 021.340.33.64

  Fax 021.340.07.21

  E-mail: office@dgaspc3.ro

  Capacitate: 245 de locuri

  Program de funcţionare: 6.30-20.00 pentru Sediul din al. Lunca Bradului 6.30 – 18.00 pentru celelalte două sedii  

  Creşa Titan II, potrivit HCLS3 nr. 330/11.12.2014, s-a reorganizat în două centre de zi, aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3:

  • Centrul de zi „Potcoava”;
  • Centrul de zi „Trapezului”.

  Cele două centre sunt organizate din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă: - grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an; - grupa mijlocie, pentru copiii între un an şi 2 ani; - grupa mare, pentru copiii între 2 şi 3 ani. Acestea oferă programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, precum şi servicii de:

  • îngrijire şi supraveghere a copiilor;
  • supraveghere şi menţinere a stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
  • asigurare a nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
  • consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

    Beneficiarii serviciilor sunt copiii persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.   Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească alocația lunară de hrană stabilită prin acte normative în vigoare pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.    

  Centrul de zi „Potcoava”:  

  Şef centru: Simona Oprea

  Adresă: str. Pictor Gh.Tăttărescu nr. 10, Sector 3

  Telefon: 021.324.48.81

  Fax: 021.324.48.80

  Email: office@dgaspc3.ro

  Capacitate: 255 de locuri

  Program de funcţionare: Program normal L-V: 06.00-18.00 Program prelungit L-V: 06.00-20.00  

  Centrul de zi „Trapezului"

  Şef centru: Vasilica Corodi

  Adresă: al. Prevederii nr. 6, Sector 3

  Telefon: 0731.352.541

  Capacitate: 80 de locuri

  Program de funcţionare: L-V: 06.00-18.00  

  Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
  Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti