DGASPC - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

  DGASPC


    

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 3 este o instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 3 care   realizează la nivelul sectorului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Instituţia asigură, la nivelul sectorului 3, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

  În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3  elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are rolul  de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  

  Atribuții:

  • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
  • coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
  • evaluează şi pregăteşte persoanele identificate care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestora;
  • evaluează şi pregăteşte persoanele identificate care pot deveni asistenţi maternali;
  • colaborează cu ONG care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare;
  • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
  • colaborează, pe baza de protocoale sau convenţii, cu celelalte Direcţii Generale precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
  • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap.
  • propune consiliului local al sectorului 3 infiinţarea si finanţarea  serviciilor pentru protecţia copilului, a persoanelor adulte cu handicap, precum si a persoanelor varstnice;
  • prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de  activitate;
  • asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
  • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi  oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege;
  • actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
  • organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

  DATE DE CONTACT

  Director General: Georgeta Terciu

  Director general adjunct Protecție Socială - Carmen Duca

  Director Executiv Protecţia Copilului: Alexandru Pascalin

  Sediul central

  Adresa: str. Parfumului nr.2-4, sector 3
  Telefon:0372.126.100; 021.341.07.13
  Fax: 0372.126.101

  Website: www.dgaspc3.ro
  E-mail: office@dgaspc3.ro

  Registratură

  Adresa: str. Parfumului nr.2-4 și bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3

  Telefon: 0372.126.100; 021.341.07.13
  Fax: 0372.126.101
  Website: www.dgaspc3.ro
  E-mail: office@dgaspc3.ro

   

  Puncte de lucru

   bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3

  str.Vasile Lucaciu nr. 34, sector 3 (Direcția pentru Protecţia Drepturilor Copilului) 

   

  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA COPII

  Str. Codrii Neamtului nr. 4, sector3 Tel 021.345.65.16 ;

  PROGRAM CU PUBLICUL Luni-Joi: 9.00-15.00  

  CENTRUL  DE INGRIJIRE IN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL

  Str. Onisifor Ghibu nr. 8, bl O 29, sc.4, ap. 42, sector 3

  Tel : 021.345.66.41;  

  CENTRUL DE INTEGRARE SOCIOPROFESIONALA  A TINERILOR PESTE 18 ANI

  Str Racari nr. 16 Bl A , parter , ap3. , sector 3

  Tel 021.344.18.38.

  Creșa „Titan”

  Creșa „Titan” este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta până la 3 ani.

  Misiunea acesteia este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează centrul şi să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.

  În cadrul creșei se oferă servicii de îngrijire şi supraveghere, programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, supravegherea, menţinerea stării lor de sănătate şi igienă, asigurarea nutriţiei acestora cu respectarea normelor legale în vigoare, consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

  Creșa este organizată din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

  1. a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
  2. b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
  3. c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

  Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească alocația lunară de hrană stabilită prin acte normative în vigoare pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

  Creșa îşi desfăşoară activitatea în trei sedii:

  • sediul din al. Lunca Bradului nr. 1A
  • sediul din str. Cerceluş nr. 50-52
  • sediul din bd. Energeticienilor nr. 3

  Coordonate de contact:

  Șef creșă: Elena David
  Adresă: al. Lunca Bradului nr.1A
  Telefon: 021.340.33.64
  Fax: 021.340.07.21
  E-mail: office@dgaspc3.ro

  Capacitate: 245 de locuri

    

  Creșa „Trapezului”

  Creșa „Trapezului” este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta până la 3 ani.

  Misiunea Creșei „Trapezului” este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează centrul şi să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.

  În cadrul acesteia se oferă servicii de îngrijire şi supraveghere, programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, supravegherea, menţinerea stării lor de sănătate şi igienă, asigurarea nutriţiei acestora cu respectarea normelor legale în vigoare, consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

  Creșa este organizată din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

  1. a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
  2. b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
  3. c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

  Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească alocația lunară de hrană stabilită prin acte normative în vigoare pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

  Coordonate de contact:

  Șef creșă: Vasilica Corodi
  Adresă: al. Prevederii nr. 6
  Telefon: 0731.352.541
  E-mail: office@dgaspc3.ro

  Capacitate: 80 de locuri

   

  Creșa „Potcoava”

  Creșa „Potcoava” este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta până la 3 ani.

  Misiunea creșei „Potcoava” este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează centrul şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.

   În cadrul creșei se oferă servicii de îngrijire şi supraveghere, programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, supravegherea, menţinerea stării lor de sănătate şi igienă, asigurarea nutriţiei acestora cu respectarea normelor legale în vigoare, consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

  Creșa este organizată din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

  1. a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
  2. b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
  3. c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

  Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească alocația lunară de hrană stabilită prin acte normative în vigoare pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

  Coordonate de contact:

  Șef creșă: Simona Oprea
  Adresă: str. Gh.Tăttărescu nr. 10
  Telefon: 021.324.48.11
  Fax: 021.324.48.10
  E-mail: office@dgaspc3.ro

  Capacitate: 255 de locuri

   

  Creșa „Ghiocelul”

  Creșa „Ghiocelul” este specializată în creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârsta până la 3 ani. Misiunea creșei „Ghiocelul” este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează creșa și de a dezvolta programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora. Beneficiarii serviciilor acordate de creșă sunt copiii cetățenilor cu domiciliul sau reședința în sectorul 3, precum și părinții și familiile acestora.

  Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să plătească o contribuție lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile acesteia.

  Creșa este organizată din punct de vedere educațional pe grupe de vârstă, astfel:
  a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
  b) grupa mijlocie, între un an și 2 ani;
  c) grupa mare, între 2 ani și 3 ani.

  Coordonate de contact:
  Șef creșă: Daniela Biră
  Adresă: bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14
  Telefon:0729.330.319
  Email: office@dgaspc3.ro
  Capacitate: 90 de locuri

   

  Creșa „Greierașul”

  Creșa „Greierașul” este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta până la 3 ani.

  Misiunea creșei „Greierașul” este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează centrul şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii serviciilor acordate de creșă sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi părinţii şi familiile acestora.

  În cadrul creșei se oferă servicii de îngrijire şi supraveghere, programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

  Centrul este organizat din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

  1. a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
  2. b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
  3. c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

   

  Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească alocația lunară de hrană stabilită prin acte normative în vigoare pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

  Coordonate de contact:
  Șef creșă: Mihaela Petrache
  Adresă: str. Marin Pazon nr. 2B
  Telefon: 0737.799.585
  Email: office@dgaspc3.ro
  Capacitate: 135 de locuri

   

  Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
  Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti