• .
 • .
 • .

DGASPC

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 3 este o instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 3 care   realizează la nivelul sectorului măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituţia asigură, la nivelul sectorului 3, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3  elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are rolul  de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Atribuții:

 • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 • coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 • evaluează şi pregăteşte persoanele identificate care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestora;
 • evaluează şi pregăteşte persoanele identificate care pot deveni asistenţi maternali;
 • colaborează cu ONG care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • colaborează, pe baza de protocoale sau convenţii, cu celelalte Direcţii Generale precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap.
 • propune consiliului local al sectorului 3 infiinţarea si finanţarea  serviciilor pentru protecţia copilului, a persoanelor adulte cu handicap, precum si a persoanelor varstnice;
 • prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de  activitate;
 • asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi  oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege;
 • actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
 • organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

 

DATE DE CONTACT

Director General: Lucian Ene

Director  General Adjunct Protecţie Socială: Georgeta Terciu

Director Executiv Protecţia Copilului: Alexandru Pascalin

Adresă: Blvd. 1 Decembrie 1918 Nr.12-14, Sector 3

 

Telefoane: 0372.126.100; 021/340.15.95; 021/341.07.13

Fax: 0372.126.101; 021/341.07.12

E-mail: office@dgaspc3.ro

 

PROGRAM DE LUCRU:

Luni-Joi: 8.00-16.30

Vineri: 8.00-14.00

PROGRAM CU PUBLICUL:

Luni-Joi: 9.00-15.00

 

PROGRAM CASIERIE:

Luni-Joi: 8.00-16.30

Vineri: 8.00-14.00

 

PROGRAM CU PUBLICUL – CASIERIE:

Luni-Joi: 12.00-15.00

Vineri: 11.00-13.00

 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA COPII:

Str. Codrii Neamtului nr. 4, sector3

Tel 021.345.65.16 ;

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni-Joi: 9.00-15.00

 

CENTRUL  DE INGRIJIRE IN APARTAMENTE DE TIP FAMILIAL:

Str. Onisifor Ghibu nr. 8, bl O 29, sc.4, ap. 42, sector 3

Tel : 021.345.66.41;

 

CENTRUL DE INTEGRARE SOCIOPROFESIONALA  A TINERILOR PESTE 18 ANI:

Str Racari nr. 16 Bl A , parter , ap3. , sector 3

Tel 021.344.18.38.

Creşe

 

Proiecte europene