D.I.T.L. Sector 3 - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

D.I.T.L. Sector 3

 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 3 funcţionează în baza Hotărârii nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului - Cadru și a acţiunilor de predare - preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale şi a Hotărârii nr.17/26.01.2006 a Consiliului Local al Sectorului 3, ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică şi buget propriu. Direcţia este finanţată integral de la bugetul local al Sectorului 3.

Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3, prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, soluţionarea sesizărilor legate de activitatea desfăşurată.

Date de contact:

email - relatii@ditl3.ro

site - http://www.ditl3.ro/  

Sediul central: str. Sfânta Vineri nr. 32, Sector 3

Telefon: 021/327.51.45, Fax: 021/327.51.46

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3