Directia Generala de Politie Locală Sector 3 - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Directia Generala de Politie Locală Sector 3

Directia Generală de Politie Locală Sector 3 a fost înfiinţată în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmatoarele domenii:

  • ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  • circulaţia pe drumurile publice;
  • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  • protecţia mediului;
  • activitatea comercială;
  • evidenţa persoanelor;

Poliţia Locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. Poliţia Locală îşi desfaşoară activitatea:

  • în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
  • în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Date de contac:

Director: Adrian Bratu

Dispecerat: 021. 9543

Adresa: Str. Ion Ţuculescu, nr. 42, clădirea C1, sector 3, Bucureşti, cod poştal 031615

Tel: 031-434.49.82

Fax: 021-341.07.03

E-Mail: secretariat@politialocala3.ro

Web: www.politialocala3.ro

Audienţele au loc în fiecare zi de marţi între orele 14.00 – 16.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 3.

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3