Directii si Servicii - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Directii si Servicii

Direcţii şi Servicii din cadrul Primăriei Sectorului 3 

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter
Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
Adresă: Şos. Mihai Bravu nr. 428 (în incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”) (pentru Serviciul Fond Imobiliar, serviciile din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice, Direcţia Cultură, Sport şi Tineret, Direcţia Învăţământ, Direcţia Audit Public, Serviciul Spaţii Comerciale, Biroul Evidenţă Electorală şi Direcția Control Intern Managerial)
Tel.: 021.340.40.11 / 021.341.07.11
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00 

Direcţie / Serviciu / Birou

TEL. / FAX

E-mail

ADRESA

Primar Robert Sorin Negoiţă 021.318.03.23-28 robert.negoita@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
 

   Viceprimar Elena Petrescu

 021.318.03.23-28 

 Calea Dudești nr. 191

City Manager Honorius Circa 021.318.03.23-28

        Calea Dudești nr. 191

Secretar Marius Mihăiţă 021.318.03.23-28 int. 107 Calea Dudești nr. 191
Direcția Asistență Legislativă Florentina Neacşu 021.318.03.23-28 int.107 Calea Dudești nr. 191
Serviciul Relaţii Consiliul Local Camelia Cojanu 021.318.03.13, 021.318.03.23-28 int.145 consiliu@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Asistenţă Tehnică şi Legislativă Mihaela Anghel 021.318.03.23-28 Calea Dudești nr. 191
Serviciul Spaţii Comerciale Gilda Crețu 021.341.08.43 spatiicomerciale@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428
Serviciul Autoritate Tutelară Mugur Mihai Marin 021.318.03.17, 021.318.03.23-28 int. 116 tutelara@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Biroul Evidenţă Electorală Cristian Iubu

021.318.03.37

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 409 electoral@primarie3.ro
Şos. Mihai Bravu nr. 428
Serviciul Cadastru şi Fond Funciar Veronica Tatiana Halipa  

021.326.04.31, 021.318.03.23-28 int.137

fondfunciar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191
Compartiment Registrul Agricol Raluca Bumbac 021.318.03.23-28 int. 137 Calea Dudești nr. 191

 

Direcția Administrativă George Stancu 021.318.03.23-28 int. 192 Calea Dudești nr. 191

Serviciul Fond Imobiliar

Marioara Vegheș

021.341.07.05,021.340.40.11/021.341.07.11 int. 312, 315spatiulocativ@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Program de lucru cu publicul: L-J: 9.30-12.30

Serviciul Informatică

Ioachim Gabriel

021.318.03.06, 021.318.03.23-28 int. 203 informatica@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Administrativ Dan Comănescu 021.318.03.11, 021.318.03.23-28 int. 102 administrativ@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Administrare Pieţe Aura Colceag tel. 021.255.44.09, fax 021.255.82.00 adm.piete@primarie3.ro Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 3
Direcţia Comunicare Adrian David 021.318.03.23-28 int. 110 comunicare@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Relații cu Mass-media și Societatea Civilă Florina Gheorghe 021.318.03.35, 021.318.03.23-28 int. 110 presa@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

     

Serviciul Consiliere și Îndrumare

Roxana Voin

021.318.03.23-28 int.127 021.318.03.32

relatiipublice@primarie3.ro   

Calea Dudești nr. 191

 

Biroul Centre de Informare pentru Cetățeni

 

021.318.03.23-28 int. 127 centreinfo@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Biroul Call Center

021.9854 (L-J: 8.30-16.30, V: 8.30-14.00) Calea Dudești nr. 191
Direcția Cultură, Sport şi Tineret Mioara Matei 021.326.27.67, 021.340.40.11/021.341.07.11, int. 405, 406 cultura@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă

Raluca Covaci

021.318.03.23-28 int. 147 strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă 021.318.03.23-28 int. 147 strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Implementarea Proiectelor  021.318.03.23-28 int. 147 strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea 021.318.03.23-28 int. 147 strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari  

Ioana Tudorache

021.318.03.23-28 int. 220   proprietari@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

   

Direcţia Managementul Proiectelor      021.311.89.93, 021.318.03.23-28 int. 206 proiecte@primarie3.ro     Calea Dudești nr. 191

Manager Public  

Nicoleta Dincă

021.311.89.93, 021.318.03.23-28 int. 206 proiecte@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Politici, Programe, Monitorizare Wan Pompiliu Buzduga 021.311.89.93, 021.318.03.23-28 int. 206 proiecte@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Management Informaţional Sebastian Stan 021.340.40.11/021.341.07.11 Șos. Mihai Bravu nr. 428

   

Direcția Managementul Resurselor Umane

Eugenia Demeter

021.318.03.23-28 int. 211 resurseumane@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Organizare Resurse Umane  021.318.03.23-28 int. 211 resurseumane@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Situaţii de Urgenţă, Securitate și Sănătate în Muncă Aurelia Şerban 021.340.07.02 protectiamuncii@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428

Direcția Economică

Director executiv

Octavian Gheţu

Director executiv adjunct  Olga Cojocaru  

 

021.318.03.23-28 int.130

021.318.03.23-28 int.111 buget@primarie3.ro   021.318.03.23-28 int. 222

Calea Dudești nr. 191
Serviciul Buget Călina Sorescu 021.318.03.23-28 int. 218, 237 buget@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Urmărire Execuţie Bugetară  

Lenuța Alunaru

021.318.03.23-28 int. 132 Calea Dudești nr. 191
Serviciul Financiar Raluca Stan 021.318.03.23-28 int. 252 financiar@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Control Financiar Preventiv Şerban Gheorghe 021.318.03.23-28 int. 132 Calea Dudești nr. 191
Serviciul Contabilitate Răzvan Pîrvu 021.318.03.23-28 int. 201 contabilitate@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Biroul Urmărire Contracte   021.318.03.23-28 int. 201 Calea Dudești nr. 191

 

 

 

   

Direcția Utilități Publice

Director executiv

Nadieana Carmen Ţoţea

          monitorizare@primarie3.ro      

 

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Monitorizare și Control Nicoleta Silvia Câmpean tel. 021.341.07.09   monitorizare@primarie3.ro    

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Parcări   021.340.40.11/021.341.07.11 int. 121, 215
   monitorizare@primarie3.ro 

Şos. Mihai Bravu nr. 428

   

Direcția Investiţii şi Achiziţii   Director executiv Irina Gina Soroceanu       Director executiv adjunct Ana Turcitu      

 

 

021.318.03.23-28 int. 214 investitiiachizitii@primarie3.ro

 

   
Calea Dudești nr. 191
Serviciul Investiţii, Lucrări Publice Marius Popescu 021.318.03.23-28 int.119 investitiiachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Reabilitare Termică (prin fonduri locale) Alina Georgescu 021.318.03.19, 021.318.03.23-28 int. 210 reabilitare.termica@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Proceduri de Achiziții Coralia Filip tel. 021.318.03.39, 021.318.03.23-28 int. 205, fax 021.318.03.36 proceduriachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Verificare Documentaţii Tehnice  

Adrian Alexandru Țugui

021.318.03.23-28 int. 154 Calea Dudești nr. 191
Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări / Servicii Ovidiu Țărigrădeanu 021.318.03.33, 021.318.03.23-28 int.119 Calea Dudești nr. 191

   

Arhitect şef Ştefan Călin Dumitraşcu 021.318.03.23-28 int. 121 Calea Dudești nr. 191
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului   

Mircea Voinea

021.318.03.23-28 int. 190 urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Publicitate Urbană   021.318.03.23-28 int. 117 publicitate@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191  
Biroul Dezvoltare Urbanistică    021.318.03.23-28 int. 190, urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191  
Biroul Documentații de Urbanism   021.318.03.23-28 int.122, 123 urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Direcţia Juridică   Director executiv   Roxana Cîrstea     021.318.03.23-28 int. 134 juridic@primarie3.ro     Calea Dudești nr. 191

Serviciul Juridic Contencios Administrativ  

Liliana Predilă  

021.318.03.23-28 int. 134 juridic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Georgeta Vișan  

021.318.03.23-28 int. 143 juridic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Direcția Control Intern Managerial

Marta Cepăreanu

Director executiv

021.340.40.11/021. 341.07.11 int. 402controlintern@primarie3.ro șos. Mihai Bravu nr. 428

   

Direcţia Audit Public Intern   Director executiv Odeta Cherciu     021.340.40.11/021.341.07.01 int. 408 Şos. Mihai Bravu nr. 428
Direcția Administrarea Domeniului Public

Director Executiv

Bogdan Cotigă

Director adjunct

Silviu Popa
domeniu.public@primarie3.ro   0759.990.272 Intr. Odobeşti nr. 5-7

Direcția Învățământ

Director executiv

Bogdan Alexandru Gârbu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 101

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director executiv adjunct

Mihaela Nagy Răducanu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 102

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unităţi Învăţământ 

Tincuţa Marina Coica

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 410

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrare Unităţi Învăţământ

Angelica Daniela Radu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 411

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3