Pepiniera de Talente - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Pepiniera de Talente

 

Regulament al programului educațional

„Pepiniera de talente”

 

„Pepiniera de talente” este un program educațional organizat de Sectorul 3 al Municipiului București, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Descrierea Programului

În şcoala de astăzi, pe lângă programa obligatorie, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi din care fac parte şi cele cultural-artistice, cu caracter educativ. Elevii dansează, joacă teatru, recită, cântă, creează, pictează, au abilităţi şi talente care trebuie stimulate şi apreciate în vederea dezvoltării lor personale și vocaționale.

Aceste abilităţi vin ca o completare a educaţiei de bază a elevilor şi trebuie valorizate în contexte variate, stimulative pentru aceştia.

Programul „Pepiniera de talente” – program educațional care vizează aspectele vocaționale din educația copiilor – reprezintă pentru aceștia o oportunitate de a-și descoperi, cultiva și îmbunătăți calitățile vocaționale și de a-și îndeplini aspirațiile. Mai mult decât atât, elevii au nevoie de o îndrumare adecvată în ceea ce privește cariera (sau pregătirea pentru o viitoare carieră), iar din acest punct de vedere instructorii profesioniști implicați în acest proiect sunt atât dascăli dedicați, cât și un model profesional.

 Programul „Pepiniera de talente” este structurat pe grupe de vârstă, după cum urmează:

Grupa de vârstă  6-10 ani/clasele 0-IV cuprinde ateliere de dansuri, muzică (ore de cor), ateliere de îndemânare care vizează dezvoltarea

abilităților motrice și de comunicare între copii și arte plastice (pictură, desen, caligrafie, grafică).

Grupa de vârstă 10-14 ani/clasele V-VIII cuprinde ateliere de teatru (actorie, public speaking, scenariu, regie, scenografie, lumini de spectacol, sunet), scriere creativă (storytelling, benzi desenate), muzică (trupe/soliști, lumini de spectacol, sunet) și multimedia (fotografie, producție scurtmetraje, grafică).

Grupa de vârstă 14-18 ani/clasele IX-XII cuprinde ateliere de teatru (actorie, public speaking, scenariu, regie, scenografie, lumini, sunet), muzică (trupe/soliști, producție muzicală, lumini de spectacol, sunet), scriere creativă și jurnalism, multimedia (fotografie, grafică, producție video, producție scurtmetraje, comunicare multimedia).

Atelierele vor fi organizate pe module, asigurând într-o primă etapă accesul tuturor elevilor înscriși, urmând ca după finalizarea modulelor de inițiere să fie selectați cei care vor fi pregătiți în regim de performanță.

La aceste ateliere se pot înscrie elevii din clasele 0-XII din toate unităţile de învăţământ de pe raza Sectorului 3, publice sau private, autorizate în baza legii. Înscrierea elevilor în cadrul Programului „Pepiniera de talente” are caracter opţional, cursurile fiind gratuite şi costurile suportate integral de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Atelierele destinate elevilor se vor desfăşura în afara programului şcolar, în funcție de sălile libere din unitățile de învățământ implicate în program sau comasând cursurile din mai multe școli/licee într-o singură unitate de învățământ, apropiată de cea la care învață elevii înscriși în ateliere. În alegerea acestora se va ține seama de orarul elevilor, sălile disponibile, orarul instructorilor, precum și dotările tehnice necesare atelierului în cauză.

Organizarea și funcționarea Programului

În condițiile prezentului Regulament, elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 3 se pot înscrie la atelierele propuse, în perioada 27.02.2018 – 16.03.2018,  prin completarea formularului de înscriere atașat.

Formularul completat integral este transmis prin e-mail la adresa pepinieradetalente@primarie3.ro, de către părinte/reprezentantul legal sau cadrul didactic desemnat la nivelul unității de învățământ.

Ulterior, în funcție de sălile libere din unitățile de învățământ, de orarul elevilor și de disponibilitatea instructorilor, se realizează un orar pentru fiecare atelier în parte, pe fiecare unitate de învățământ. Cursanții se pregătesc apoi sub atenta îndrumare și supraveghere a instructorilor conform orarului prestabilit, în sălile puse la dispoziție de unitatea de învățământ.

 După absolvirea modulelor de inițiere, fiecare instructor va realiza evaluarea participanților și va selecta beneficiarii modulelor de performanță.

Modulele de inițiere se vor desfășura în perioada mai-iulie, iar pregătirea în sistem de performanță va avea loc în perioada septembrie-noiembrie.

Modulele de inițiere vor avea caracter general și vor viza identificarea aptitudinilor, abilităților și competențelor elevilor din Sectorul 3. Pregătirea în sistem de performanță se va realiza în baza unei programe diferite, cu instructori reprezentativi din domeniile de activitate alese.

Pe toată perioada de derulare a programului, lunar, în cadrul fiecărui atelier se vor organiza workshop-uri motivaționale/masterclass-uri, susținute de personalități reprezentative din domeniul de activitate respectiv.

Grupele de performanță vor fi organizate atât în cadrul unităților de învățământ, cât și în spații conexe (de exemplu, laboratoare specifice, studio-uri de televiziune, săli de spectacole etc., dar fără a se limita la acestea).

Pe perioada derulării „Pepinierei de Talente” sunt oferite module de dezvoltare personală și parenting pentru părinții elevilor înscriși în program.

În luna decembrie, absolvenții grupelor de performanță vor prezenta în spațiul public rezultatele pregătirii, în cadrul evenimentului Gala „Pepinierei de Talente”, corespunzător domeniilor agreate, în spații puse la dispoziție de Primăria Sectorului 3, accesul publicului fiind gratuit.

Perioada de desfăşurare a Programului

În anul 2018, programul se va desfăşura astfel:

27 februarie  - 16 martie 2018  - înscrieri;

19 - 23 martie 2018 - verificarea formularelor, împărțirea pe domenii/grupe de studiu, încheierea parteneriatelor cu unitățile de învățământ, alte instituții;

26 martie – 13 aprilie 2018 – selecția instructorilor, comunicarea orarului atelierelor, metodologia atelierelor, modalitatea de evaluare etc.;

02 mai – 31 iulie 2018– desfășurarea propriu-zisă a atelierelor din cadrul programului, în conformitate cu calendarul stabilit și agreat de părți, comunicat public pe site-ul www.primarie3.ro;

01 -31 august 2018  - evaluarea participanților, comunicare instructori -părinți, constituirea grupelor de performanță;

03 septembrie -29 noiembrie 2018 – desfășurarea atelierelor pentru grupele de performanță;

Luna decembrie 2018, la o dată stabilită de comun acord – Gala „Pepinierei de Talente”.

Locul de desfăşurare a Programului

Programul se va desfășura în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 3, în sălile puse la dispoziție de către conducerea instituției de învățământ, în baza Acordurilor de parteneriat încheiate cu școlile, la sediul Casei Eliad (bd. Mircea Vodă nr. 5), precum și în spații conexe (de exemplu, laboratoare specifice, studio-uri de televiziune, săli de spectacole etc. dar fără a se limita la acestea).

Condiţii de participare la Program

 La program vor participa elevi din cadrul unităţilor de învăţământ publice sau private, autorizate conform legii și situate pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, din clasele 0 - XII, în condițiile prezentului Regulament. Participarea la program va fi confirmată prin transmiterea fișei de înscriere la adresa pepinieradetalente@primarie3.ro.

Reguli pentru elevi

Un elev se poate înscrie doar în perioada specificată în cadrul prezentului Regulament. În cazul în care, din motive obiective, unul sau mai multe ateliere nu se pot desfășura în cadrul școlii în care învață elevul, acesta poate opta, în termen de o săptămână de la afișarea orarului și a atelierelor ce au loc în școala sa, pentru un alt atelier. Orice transfer ulterior nu mai este posibil. Părintele/reprezentantul legal trebuie să ia la cunoştinţă (prin semnarea fișei de înscriere) și să fie de acord cu participarea la atelierul la care s-a înscris minorul/a aflat/ă în întreţinerea sa. Odată înscris, elevul este obligat să frecventeze cursurile, primind avertisment în cazul acumulării a două absențe nemotivate, urmând ca, la acumularea a  trei absenţe nemotivate, elevul să fie exclus din Program. Elevul trebuie să respecte programul atelierului la care este înscris, instructorii și colegii. Elevul înscris trebuie să participe în mod regulat, cooperant şi activ la disciplina aleasă. În cazul în care există mai mulți instructori pentru aceeași disciplină în aceeați unitate de învățământ, elevul are dreptul de a urma un singur atelier, sub îndrumarea unui singur instructor.

Reguli pentru unitățile de învățământ

Unitățile de învățământ participante în program își asumă asigurarea spațiului necesar pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul Programului, fără a solicita din partea Organizatorului plata unor chirii sau contravaloarea utilităților, precum și asigurarea măsurilor privind securitatea și siguranța elevilor pe toată durata prezenței lor în spațiul în care se desfășoară Atelierul, împreună cu instructorul Atelierului respectiv. Părintele/tutorele este cel care răspunde de siguranța elevului până la intrare la ședință și după ieșirea de la Atelier.

Reguli pentru instructori

Instructorii sunt profesioniști care se vor ocupa de elevii înscrişi în cadrul programului „Pepiniera de talente”, pe toată perioada desfăşurării acestuia. Instructorii vor realiza și comunica participanților structura atelierului pe care îl susțin. Fiecare atelier conține două tipuri de module de studiu: module cu caracter general, cu adresabilitate largă și module de performanță, dedicate elevilor cu aptitudini deosebite.  Instructorii vor menține permanent legătura cu reprezentanții desemnați ai Primăriei Sectorului 3, precum și cu profesorii responsabili şi directorii din şcolile în cadrul cărora îşi vor desfăşura activitatea, în mod direct. După absolvirea modulelor cu caracter general și încheierea evaluărilor, instructorii vor propune repartizarea elevilor pe ateliere, pentru grupele de performanță. Instructorul are dreptul de a nu selecta elevii care nu au abilități/talent pentru atelierele alese, având posibilitatea de a-i îndruma către un alt atelier, în cazul în care elevul prezintă abilități în acest sens. Instructorii au dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu avertisment şi până la încetarea activităţii elevului în cadrul atelierului respectiv, în cazul constatării manifestării de către elev a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturbă desfăşurarea cursurilor.

Reguli pentru profesorul delegat

Profesorul delegat va fi numit de unitatea de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi va avea, în principal, atribuţii de planificare și coordonare a activității educative extraşcolare legată de Programul „Pepiniera de Talente”.

Reguli pentru organizator

Sectorul 3 al Municipiului București asigură finanțarea integrală a Programului, cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice, conform legislației în vigoare. Sectorul 3 al Municipiului București asigură spaţiul/cadrul de desfăşurare pentru Gala de premiere „Pepiniera de talente”, oferind diplome de participare și premii elevilor, instructorilor, unităților de învățământ și profesorilor delegați.

Sectorul 3 al Municipiului București respectă termenele de desfășurare ale Programului, cu excepția situațiilor de forță majoră, astfel cum sunt ele definite de legislația în vigoare.

Prin reprezentanții săi, Sectorul 3 al Municipiului București va inspecta și va evalua periodic modul de desfăşurare a cursurilor, prezenţa la cursuri şi activitatea instructorilor. De asemenea, va menține legătura și va răspunde eventualelor solicitări transmise de către părinții/tutorii copiilor incluși în Programul „Pepiniera de talente”.

Prezentul Regulament va fi pus la dispoziția celor interesați și va fi făcut public în toate mediile pe care le poate accesa Organizatorul, în funcție de disponibilitățile sale.

Documente utile

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3