Certificate urbanism - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Certificate urbanism

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism pentru clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

- Cerere-tip (Formularul F1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)

- Copie C.I., C.U.I. – proprietar

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă

- Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare
- Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă, fotografii după caz -2 exemplare copii

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru firme şi reclame

- Cerere-tip (Formularul F1)

- Chitanţă de plată a taxei – 5 lei

- Copie dupa Codul Unic de Înregistrare al societăţii

- Copie după actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului şi extras de carte funciară actualizat la zi

- Planuri cadastrale la scara 1/500 – 2 exemplare

- Planuri cadastrale la scara 1/2000 – 2 exemplare

- Proiect tehnic întocmit de arhitect cu drept de semnătură – 2 exemplare, ce conţine:

- Memoriu tehnic semnat şi ştampilat de către arhitect

- Planşe cu grafica firmei, culorile utilizate, dimensiunile şi forma firmei, executate la scară, cu cartuş

- Planşe cu detaliile constructive şi de ancorare a firmei, executate la scară, cu cartuş

- Imagine foto a locului de amplasare a firmei care sa cuprindă şi vecinătăţile (în cazul în care există)

- Simulare fotografică cu firma amplasată
 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

- Cerere-tip (Formularul F1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare ;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) ;

- Copie C.I ., C.U.I.- proprietar ;

- Chitanţă achitare taxă legala (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă

- Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare
- Planul apartamentului şi fotografii faţadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări faţadă) sau fotografii pentru situaţiile speciale (clădiri, terenuri cu mai multe corpuri de clădire), relevee şi planuri cu propunere -2 exemplare copii

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – branşamente şi extinderi reţele edilitare

- Cerere-tip (Formularul F1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie);

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice la scara 1:500/1:2000  (câte 2 exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului – teren şi construcţii – (str. Academiei nr. 3-5, sector 3)
- Avizul de principiu al administratorului de reţea

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

 

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3