Directia Utilitati Publice - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Directia Utilitati Publice

Acte necesare eliberării avizului de traseu (document necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire)

 • Copie C.I.
 • cerere adresata Domnului Primar;
 • copie dupa certificatul de urbanism;
 • plan cadastral la scara 1 : 500 sau la scara 1 : 2000 (in care sa fie prezentat explicit traseul lucrarii) ;
 • grafic de executie ( cu nr. de zile);
 • memoriu tehnic aprobat de administratorii de reţele de utilităţi (RADET, Enel, Distrigaz etc.)
 • taxă de eliberare a avizului de traseu, stabilită prin HCGMB.

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

Acte necesare obţinerii unei autorizaţii de parcare

 • cerere adresata Domnului Primar;
 • 2 formulare tip "Cerere" pentru loc de parcare
 • buletin de identitate / carte de identitate – copie si original;
 • talonul masinii- copie si original
 • documentul care atestă folosința autoturismului (dacă este cazul)-leasing, folosință

 • dacă adresa de domiciliu din C.I. nu corespunde cu adresa de reședință, viza de flotant / adeverință de la Asociația de Proprietari prin care se adeverește că persoana locuiește la adresa unde solicită locul de parcare

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Acte necesare pentru procesul-verbal de predare amplasament:

 • Cerere
 • Copie aviz de traseu
 • Copie autorizație de construire
 • Dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public conform avizului de traseu
 • Dovada depunerii garanției conform avizului de traseu
 • Copie C.U.I.
 • Împuternicire

 

Acte necesare pentru procesul-verbal de recepție preliminară/finală:

 • Cerere
 • Copie a procesului-verbal de predare-primire amplasament

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

 

Acte necesare pentru ocupare temporară a domeniului public:

 • Cerere
 • Copie autorizație de construire dacă este cazul
 • Schiță amplasament
 • Avizul Brigăzii de Poliție Rutieră/Comisiei Tehnice pentru circulație (unde este cazul)
 • C.I.

Pentru persoane juridice:

 • Copie C.U.I
 • Împuternicire

Acordul de ocupare temporară se eliberează numai după plata taxei de ocupare temporară a domeniului public, în urma măsurătorilor efectuate în teren de către inspector.

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3