Dosar ANL - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Dosar ANL

Acte necesare pentru obţinerea unei locuinţe pentru tineret în vederea închirierii

 cerere tip;

 • I./C.I. – soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14 ani – original + copii xerox;
 • certificat de naștere – soț, soție şi copii – copii legalizate;
 • certificat de căsătorie – copie legalizată şi/sau Hotărâre Judecătorească de divorţ + Partaj (dacă este cazul) - copie xerox;
 • actul casei (caselor) care constituie domiciliul în B.I./C.I. (în care să fie specificată suprafaţa locuibilă, după caz - schița casei) – copie xerox;
 • diplomă de studii a ultimei şcoli absolvite – copie legalizată (pentru titularul cererii);
 • declaraţie notarială (comună soţ-soţie) din care să reiasă:
  • starea civilă;
  • că nu dețineți şi nu ați deținut o altă locuință în proprietate şi/sau nu sunteți beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care vă desfășurați activitatea, în Municipiul București;
  • numărul persoanelor cu care gospodăriți şi adresa unde locuiți;
  • veniturile declarate sunt unicele venituri realizate.
 • adeverințe privind venitul brut lunar , taloane de pensie de orice fel, indemnizații sau alocații de stat, adeverințe de ajutor social sau alte prestații financiare pentru toți membrii familiei care beneficiază de aceste venituri (din adeverința titularului de dosar va trebui să rezulte că solicitantul își desfășoară activitatea în municipiul București, iar angajatorul are  sediul social pe raza acestei localități);
 • copie conform cu originalul a contractului de munca pentru titularul cererii;
 • dosar cu șină de încopciat.

 

Date de contact

Actele se depun la Serviciul Fond Imobiliar din şos. Mihai Bravu nr. 428

Tel. 021.341.07.05

Program de lucru: L-J: 9.30-12.30

Program de audienţe: marţi 14.00-15.00

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3