Eliberare acte de identitate in urma dobandirii sau redobandirii cetateniei romane - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Eliberare acte de identitate in urma dobandirii sau redobandirii cetateniei romane

  • Cererea pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate (original și două copii)

În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Autoritatea Națională pentru Cetățenie

  • Certificatele de stare civilă ale solicitantului, de naștere și de căsătorie, dacă este cazul, precum și certificatele de naștere ale copiilor săi cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții (original și copie) - certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie)
  • Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin (original și copie)
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate, 7 lei, care se achită la ghișeu.
  • La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Art.56 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.             RADIOGRAMA D.E.P.A.B.D nr.3403871/28.06.2012    

IMPORTANT

În cazurile în care solicitantul nu este titular al documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este obligatorie prezenţa titularului acestui document, care va prezenta actul de identitate în original şi va semna declaraţia de consimţământ în faţa lucrătorului, indiferent de motivul invocat pentru eliberarea cărţii de identitate. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie.

Declaraţia găzduitorului, în original, este prezentată de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.                      

Art.28, pct.(1), lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.            

Art.60, pct.(3) şi (4) şi Art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.  

 

Cerere Eliberare CI

 

Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3