Eliberare acte de identitate in urma stabilirii resedintei pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Eliberare acte de identitate in urma stabilirii resedintei pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate

-         Cererea tip;

-         Paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate valabil (original şi xerocopie după fila informatizată şi filele destinate vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);

-         Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă în România (original şi xerocopie);

-         Certificat de naştere (original şi xerocopie) şi/sau certificat de căsătorie (original şi xerocopie) eliberate de oficiile de stare civilă române;

-         Hotărâre (certificat de divorţ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;

-         Două fotografii ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

-         Contravaloarea C.I.P în sumă de 1 leu.

Art. 74 din H.G. nr. 1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.      

IMPORTANT

În cazurile în care solicitantul nu este titular al documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este obligatorie prezenţa titularului acestui document, care va prezenta actul de identitate în original şi va semna declaraţia de consimţământ în faţa lucrătorului, indiferent de motivul invocat pentru eliberarea cărţii de identitate. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie. Declaraţia găzduitorului, în original, este prezentată de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.

Art. 28, pct.(1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.           

Art. 60, pct.(3) şi (4) şi art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr. 1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.      

Cerere Eliberare CI

 

Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (C.I.) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3