Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei; - actul de identitate al solicitantului; - documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; - timbru fiscal  - 5 lei; - declaraţia găzduitorului.  

IMPORTANT

  În cazurile în care solicitantul nu este titular al documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este obligatorie prezenţa titularului acestui document, care va prezenta actul de identitate în original şi va semna declaraţia de consimţământ în faţa lucrătorului, indiferent de motivul invocat pentru eliberarea cărţii de identitate/vizei. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie. Declaraţia găzduitorului, în original, este prezentată de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate/vizei.   Art.28, pct.(1), lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.   Art.60, pct.(3) şi (4) şi Art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Cerere tip viza resedinta_fata Cerere tip viza resedinta_verso

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3