Locuinta sociala - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Locuinta sociala

Acte necesare întocmirii unui dosar pentru locuinţele care se repartizează în baza Legii nr. 114/1996

 

 1. Cerere
 2. Copii ale cărţilor de identitate pentru titular, soţ/soţie şi copii care au împlinit vârsta de 14 ani
 3. Copii după certificatul de căsătorie şi hotărârea de divorţ şi/sau partaj bunuri (după caz), precum şi copie după certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz)
 4. Copii după certificatele de naştere pentru copii care au vârsta de până la 14 ani
 5. Copii după diplomele de studii ale soţului şi soţiei
 6. Dovada venitului net pe ultimele 12 luni (adeverinţă de la locul de muncă, talon de pensie sau declaraţie notarială din care să rezulte că aţi/nu aţi realizat venituri - pentru titular, soţ/soţie şi copii majori)
 7. Declaraţie notarială precum că nu aţi deţinut, nu deţineţi şi nu aţi înstrăinat o locuinţă proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990 pentru titular, soţ/soţie şi copii majori
 8. Copii ale actelor medicale (certificat de handicap valabil sau certificat medical conform O.G. 40/1999) sau decizia de pensionare (dacă este cazul) pentru titular, soţ/soţie şi copii 
 9. Copii ale documentelor din care să rezulte că sunteţi beneficiar al Legii nr. 341/2004 sau al Legii nr. 118/1990
 10. Copii după actele casei(lor) din cartea de identitate
 11. Copii ale documentelor din care să rezulte că imobilul este restituit proprietarului (hotărâre judecătorească, dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti, proces verbal de punere în posesie sau adresa de la Administraţia Fondului Imobiliar din care să rezulte încetarea valabilităţii contractului de închiriere al titularului de dosar)
 12. Copii ale documentelor din care să rezulte că sunteţi (sau urmează) să fiţi evacuat(ă) de proprietarul căruia i s-a retrocedat imobilul în baza
 13. Legilor 112/1995 sau 10/2001
 14. Copie după contractul de închiriere valabil încheiat cu proprietarul imobilului retrocedat

 

Date de contact:

 

Actele se depun la Compartimentul Fond Imobiliar din şos. Mihai Bravu nr. 428 (în incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”)

Tel. 021.341.07.05

Program de lucru: L-V: 9.30-12.30

Program de audienţe: Marţi: 14.00-15.00

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3