Parcări - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Parcări

Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3 este reglementată de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 16/29.01.2018, cu aplicare din 01.02.2018.

Direcția Servicii Publice se ocupă de atribuirea locurilor de parcare din sector.

Telefon: 0759.990.218

 • PCU-e (Punctul de Contact Unic electronic), documentele completate și atașate vor fi considerate valide doar semnate cu un certificat digital calificat.

Actele se depun la Registratura Primăriei Sectorului 3 din Calea Dudești nr. 191.

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30-16.30; joi: 8.30-18.30

Exista 2 situații specifice: 

Situația 1 - Locurile deja atribuite:

(condiții obligatorii)

 1. Deținătorul trebuie să aibă domiciliul / reședința pe raza Sectorului 3;
 2. Mijlocul de transport să fie declarat fiscal la Sectorul 3;
 3. Polița de asigurare tip RCA și  verificarea ITP - valabile;
 4. Impozitele, taxele și amenzile (toate) achitate la termenele de plată;
 5. Să nu dețină mai mult de un loc de parcare pe apartament.

Precizări Situația 1:

 • Cine are deja atribuit un loc de parcare și îndeplinește condițiile de atribuire NU TREBUIE să se prezinte la Sediile DGITL (se face verificarea din oficiu în baza de date);
 • Atenție: responsabilitatea îndeplinirii tuturor condițiilor enumerate mai sus revine contribuabilului. Neîndeplinirea unei singure condiții, va duce la vacantarea locului de parcare. Verificarea îndeplinirii acestor criterii se va realiza periodic de către DGITL S3.

Situația 2 - Locurile libere ce vor fi atribuite: 

(condiții obligatorii)

 1. Să aibă domiciliul / reședința dovedite cu documente de identitate (BI/CI), în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate;
 2. Să fie proprietar / utilizator (contract comodat, contract leasing financiar) al unui autoturism declarat fiscal la DGITL S3;
 3. Locul de parcare pentru care s-a depus cererea să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 m de limita blocului în care are domiciliul / reședința;
 4. Impozitele, taxele și amenzile datorate DGITL S3, achitate la termenele de plată;
 5. Să nu dețină un alt loc de parcare în Sectorul 3;
 6. Pentru apartamentul unde domiciliază să nu fie atribuit un alt loc de parcare;
 7. Să achite taxa de participare (garanția) în valoare de 50 lei, în cazul participării la atribuire prin licitație.

Precizări Situația 2:

 

ETAPE PROCEDURALE

în reorganizarea atribuirii locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3:

 1. Elaborarea Regulamentului pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3 (HCL nr. 16/29.01.2018) adoptat în urma mai multor ședințe publice desfășurate în perioada Aug 2017 - Ian 2018;
 2.  Identificarea și inventarierea tuturor locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 3;
 3. Verificarea de către DGITL S3 a tuturor Autorizațiilor de parcare eliberate anterior lunii Noiembrie 2017 pentru îndeplinirea tuturor criteriilor prezentate în Situația 1;
 4. Elaborarea listelor cu locurile de parcare libere / vacantate și afișarea lor, eșalonat, pe pagina web a PS3, la Avizierul din sediul Primăriei, precum și la avizierele Asociațiior de proprietari ale imobilelor care au arondate parcări în care se gasesc locuri libere (listele vor fi primite de președintele Asociației pe baza de proces verbal de predare-primire, având obligația să le afișeze);
 5. Depunerea cererilor / solicitărilor la sediile DGITL S3 sau online (PCU-e), de către persoanele care se încadrează în Situația 2, în termenul reglementat de 10 zile de la afișarea listelor;
 6. Organizarea datei de atribuire a locurilor libere de parcare și comunicarea informațiilor către solicitanți;
 7. Eliberarea Autorizației de parcare pentru persoanele care au obținut dreptul de a folosi un loc de parcare după parcurgerea procedurilor de atribuire;
 8. Atribuirea în timp real a locurilor de parcare de reședință și organizarea periodică de noi sesiuni anuale de atribuire/licitare în funcție de vacantarea locurilor de parcare.

Notă: Pentru atribuirea locurilor de parcare se va ține cont doar de cererile care au fost depuse în termenele și condițiile precizate în Regulament - HCL nr. 16/29.01.2018

 

Derogare de la Regulamentul aprobat prin HCLS3 nr. 16/29.01.2018

 Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat în ședința din 30 mai hotărârea privind derogarea pentru anul 2018 a unor prevederi ale Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3.

În urma acestei derogări, valabilă exclusiv pentru anul în curs, posesorii de locuri de parcare de reședință au la dispoziție un nou termen, 30 septembrie 2018, până la care pot să întrunească toate condițiile în vederea păstrării locului de parcare existent.

Astfel, persoanele care au pierdut locul de parcare de reședință, ca urmare a verificării, la data de 31 martie 2018, a întrunirii condițiilor prevăzute în Regulament, își păstrează locul de parcare dobândit anterior, urmând ca la data de 30 septembrie 2018 să aibă loc o etapă de control.

Concret, persoanele care la această dată, respectiv 30 septembrie 2018, nu îndeplinesc simultan condițiile, respectiv deținătorul trebuie să aibă domiciliul / reședința pe raza Sectorului 3, mijlocul de transport să fie declarat fiscal la Sectorul 3, Polița de asigurare tip RCA și verificarea ITP – valabile, impozitele, taxele și amenzile (toate) achitate la termenele de plată, să nu dețină mai mult de un loc de parcare pe apartament/familie, își pierd locul de parcare de reședință.

De asemenea, până la 30 septembrie 2018, persoanele fizice au posibilitatea să intre în posesia unui loc de parcare pe care l-au dobândit anterior ca persoană juridică, doar dacă sediul social al firmei și domiciliul persoanei fizice coincid.

  

Listele cu locurile de parcare de reședință libere vor fi afișate

începând cu 15 iunie

Începând cu data de 15 iunie 2018 locurile de parcare identificate ca fiind libere (nu cele eliberate ca urmare a nerespectării condițiilor prevăzute în Regulamentul referitor la atribuirea locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018) vor fi publicate eșalonat în vederea demarării procedurilor de atribuire.

Anunțarea locurilor de parcare de reședință libere se va face on-line, pe site-ul www.primarie3.ro, la sediul Primăriei Sectorului 3 și la avizierele blocurilor de care aparțin bateriile de parcare respective.

 

Documente utile

Anunțuri - Parcări

Arhiva

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3