Schimbare nume si prenume - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Schimbare nume si prenume

Acte necesare pentru schimbarea numelui pe cale administrativă

 • Cerere tip
 • Cartea de identitate, în original şi copie
 • Cerere tip pentru publicare în Monitorul oficial – valabil 1 an
 • Copii legalizate ale actelor de stare civilă (la notar)
 • Consimţământul celuilalt soţ la schimbarea numelui comun (la notar)
 • Consimţământul celuilalt părinte, când cererea a fost depusă de celălalt părinte (la notar)
 • Cazier fiscal – valabil 30 de zile (se eliberează de către Administraţia Financiară Sector 3, str. Calea moşilor nr. 156)
 • Cazier judiciar – valabil 6 luni
 • Semnătura minorului care a împlinit 14 ani
 • Memoriu justificativ
 • Orice act doveditor în susţinerea cererii
 • Procură sau împuternicire avocaţială

Acte necesare pentru schimbarea numelui intervenită în străinătate

 • Documentul de schimbare a numelui şi / sau a prenumelui emis de autorităţile străine supralegalizat, în original şi copie
 • Traducerea legalizată a documentului, în original şi copie
 • Copia certificatului de naştere şi / sau căsătorie
 • Copia cărţii de identitate
 • Procură sau împuternicire avocaţială
 • Cerere tip

Date de contact

Serviciul Stare Civilă Sector 3

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad (repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte), Biroul Căsătorii

Tel. 021.318.03.09
Program de lucru:
L – J: 9.00-14.00

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3