Taxe si impozite Persoane fizice - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Taxe si impozite Persoane fizice

Acte necesare pentru declararea şi impunerea clădirilor, terenurilor şi maşinilor în cazul persoanelor fizice 1. Documente necesare pentru declarare si impunere cladiri: A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc

 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)
 • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor; etc
 • Schita imobil ;
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul)

B. Cladiri nou construite

 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie ;
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor;
 • Schita cladirii;
 • Act de identitate pentru toti proprietarii.
 • Declaratia speciala de impunere(acolo unde este cazul) model ITL 104(2010)

C. Cladiri retrocedate

 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Dispozitia Primarului General de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 001(2006)
 • Declaratia speciala de impunere (acolo unde este cazul) model ITL 104(2010)

  2. Documente necesare pentru declarare si impunere teren:

 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor, etc.
 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul
 • Act de identitate pentru toti proprietarii
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice ITL 003(2006)

  3. Documente necesare pentru declarare si impunere mijloace de transport:

 • Cartea de identitate ;
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Actul de identitate;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice model ITL 005(2006)

Date de contact

Sediul central:
Str. Sfanta Vineri nr. 32, Sector 3
Telefon:021/327.51.44 021/327.51.45
Fax: 021/327.51.46  

Puncte de lucru:

1.Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3
Telefon:021/341.17.60 021/341.17.61
Fax: 021/340.51.59  

2. Str. Campia Libertatii nr. 36
Telefon:021/324.71.95 Fax: 021/324.71.95

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 8.30-16.30 Joi: 8.30-18.30

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3