Parcari - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Parcari

Acte necesare obţinerii unei autorizaţii de parcare

  • cerere adresata Domnului Primar;
  • 2 formulare tip "Cerere" pentru loc de parcare
  • buletin de identitate / carte de identitate – copie si original;
  • talonul masinii- copie si original
  • documentul care atestă folosința autoturismului (dacă este cazul)-leasing, folosință

  • dacă adresa de domiciliu din C.I. nu corespunde cu adresa de reședință, viza de flotant / adeverință de la Asociația de Proprietari prin care se adeverește că persoana locuiește la adresa unde solicită locul de parcare

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Documente utile

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3