Unde ma adresez - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Unde ma adresez

Direcţii şi Servicii din cadrul Primăriei Sectorului 3 

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter
Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.

 

Program casierie: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

 

Adresă: Şos. Mihai Bravu nr. 428 (în incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”) (pentru Serviciul Fond Imobiliar, serviciile din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice, Direcţia Cultură, Sport şi Tineret, Direcţia Învăţământ, Serviciul Audit Public Intern pentru Primăria Sectorului 3 și Instituții Subordonate CLS3, Biroul Spaţii Comerciale, Compartimentul Evidenţă Electorală şi Serviciul Control Intern).

Tel.: 021.340.40.11 / 021.341.07.11
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00 

 Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Primar

Robert Sorin Negoiţă

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191
 

Viceprimar

Elena Petrescu

 021.318.03.23-28 

 Calea Dudești nr. 191

City Manager

Honorius Circa

021.318.03.23-28

        Calea Dudești nr. 191

Serviciul Fond Imobiliar 

Marioara Vegheș

021.341.07.05 spatiulocativ@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428   Program de lucru cu publicul: L-J: 9.30-12.30
Biroul Spații Comerciale Gilda Crețu 021.341.08.43 spatiicomerciale@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Relații cu Mass-media și Societatea Civilă

Florina Gheorghe

021.318.03.35 / 021.318.03.23-28 int. 110 presa@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Consiliere și Îndrumare

Roxana Voin

021.318.03.23-28 și 021.318.03.32 Calea Dudești nr. 191

Biroul Centre de Informare pentru Cetățeni

021.318.03.23-28 int. 127 centreinfo@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Biroul Call Center

021.9854 (L-J: 8.30-16.30, V: 8.30-14.00) Calea Dudești nr. 191

Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă

Andreea Ciripan

021.318.03.23-28 int.147 strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari

tel. 021.318.03.23-28 int. 220   proprietari@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcţia Utilități Publice     Director executiv

Nadieana Carmen Ţoţea

    monitorizare@primarie3.ro   Şos. Mihai Bravu nr. 428
Serviciul Monitorizare și Control Nicoleta Silvia Câmpean tel. 021.341.07.09   monitorizare@primarie3.ro     Şos. Mihai Bravu nr. 428
Serviciul Parcări   tel.

21.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 121 şi 215  

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcția Investiţii şi Achiziţii   Director executiv

Irina Gina Soroceanu

021.318.03.23-28 int. 214 investitiiachizitii@primarie3.ro  

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Investiții, Lucrări Publice Marius Popescu 021.318.03.23-28 int.119 investitiiachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Reabilitare Termică (prin fonduri locale)

Alina Georgescu

021.318.03.19, 021.318.03.23-28 int. 210 reabilitare.termica@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Proceduri de Achiziții Coralia Filip tel. 021.318.03.39, 021.318.03.23-28 int. 205, fax 021.318.03.36 proceduriachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Arhitect şef

Ştefan Călin Dumitraşcu

021.318.03.23-28 int. 121 Calea Dudești nr. 191

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Mircea Voinea

021.318.03.23-28 int. 190 urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Publicitate Urbană 

Cristina Topîrceanu

021.318.03.23-28 int. 117 publicitate@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Biroul  Documentații de Urbanism  

Robert Bașca

021.318.03.08, 021.318.03.23-28 int.122, 123 urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Direcţia Juridică

Director executiv

Roxana Cîrstea  

Director executiv adjunct

Mădălina Gradu

021.318.03.24 int.134 juridic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Cadastru şi Fond Funciar tel./fax 021.326.04.31, 021.318.03.23-28 int.137 fondfunciar@primarie3.ro patrimoniu@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Relații Consiliul Local Camelia Cojanu 021.318.03.13/021.318.03.24 int.145 consiliu@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Autoritate Tutelară Mugur Mihai Marin 021.318.03.17, 021.318.03.23-28 int. 116 tutelara@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartimentul Evidența Electorală

021.318.03.37, 021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 409

electoral@primarie3.ro
Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcția Învățământ

Director executiv

Bogdan Alexandru Gârbu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 101

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director executiv adjunct

Mihaela Nagy Răducanu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 102

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unităţi Învăţământ 

Virginia Butoiu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 410

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrare Unităţi Învăţământ

Angelica Daniela Radu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 411

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcția Cultura, Sport și Tineret

Mioara Matei

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 405, 406

cultura@primarie3.ro
Şos. Mihai Bravu nr. 428
Direcția Administrarea Domeniului Public 

Director executiv

Bogdan Cotigă

Director executiv adjunct

Florin Manea

domeniu.public@primarie3.ro   0759.990.272 Intr. Odobeşti nr. 5-7
Serviciul Administrare Pieţe Aura Colceag tel. 021.255.44.09, fax 021.255.82.00 adm.piete@primarie3.ro Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 3

Serviciul Organizare Resurse Umane

Eugenia Demeter

021.318.03.23-28 int. 211resurseumane@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Biroul Managementul Situațiilor de Urgență

Septimiu Badiu

situatii.urgenta@primarie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 3

Direcție/Serviciu/Birou

Tel./ Fax

E-mail

Adresă

Program de lucru

cu publicul

Director general

Adrian Bratu

Tel: 031.434.49.82/int 101

Fax: 021.340.07.51

directorgen@primarie3.ro  /

secretariat@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

Director general adjunct

Silviu Soroceanu

Tel. 031.434.49.82/int.101

Fax. 021.340.07.51

directoradj@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

Director general adjunct O.L.P.

Alexandru Medrea

Tel. 031.434.49.82/int.101

Fax: 021.340.07.51

diradjunct_op@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

Direcția Ordine Publică

Director Executiv

Marius Soare

Tel. 031.430.33.30/int.128

ordinepublica@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

Serviciul Circulaţie pe

Drumurile Publice

Sef Serviciu

Marius Valentin Vasile

Tel: 031.434.49.82/int.103

circulatie@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

Audiențe

Ma: 14:00-16:00

Direcția Economică

Director Executiv                                                                

Daniela Ruxandra Gîțoi

Tel. 031.434.49.80/int.129

buget@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

Audiențe

Ma: 14:00-16:00

Direcția Inspecție și Control

Director Executiv

Amalia Eugenia Ciulinaru

Tel. 031.430.33.30/int.104

inspectie.control@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

Serviciul Disciplina în Construcții

Sef Serviciu

Ioan Tripa

Tel.021.341.07.00/int.105

disciplinainconstructii@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

L – J:

8:30 – 10:30;

15:00 – 16:00

Serviciul Control Protecţia Mediului si Salubritate

Şef Serviciu                                       

Mihai Gorun

Tel. 021.340.70.22/int.125

mediu.salubritate@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

L – V:

 8:30 –12:00

Serviciul Control Salubritate

Şef Serviciu

Mirela Hohriac

mediu@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

L -J: 08:30-12:30 V:08:30-10:30

Direcţia Sesizari O P

Director executiv

Amanda Loredana Dumitru

Tel. 031.430.33.30/131

sesizari@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

Biroul Relații cu Publicul

Tel.021.340.70.22/int.123

Fax: 021.340.07.51

relatiipublice@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

L, Ma, Mi, J:

8:30 - 16:30;

V: 8:30 - 14:00

Direcţia Dispecerat

Director executiv

Romică Bratosin

Program NON STOP                         

Tel: 021.9543

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

       
       

 

    Audientele se fac în baza programărilor cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua stabilită. Înscrierea în audienţă se poate face şi telefonic în intervalul orar 8.00-16.30 de luni pana joi si 8.00-14.00 vineri. Cererea de înscriere în audienţă trebuie să cuprindă cel puţin numele solicitantului, domiciliul, date de contact, motivele audienţei, compartimentul la care face referire audienţa.                              

 

 

Direcţii şi Servicii aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3

 

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 3

Direcție / Serviciu / Birou

Tel./ Fax/ E-mail

Adresă

Program de lucru cu publicul

Director General

Ilie Petre Iulian      

Tel: 021.327.51.45 Fax.021.327.51.46 

E-mail: relatii@ditl3.ro

Str.Sfânta Vineri

nr.32 (sediul central)

Audiențe:

Miercuri

10.00 – 12.00

Director General Adjunct

Costea Ileana Monica

Tel. 021.341.17.60

Fax 021.340.51.59  

E-mail: relatii@ditl3.ro

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 (punct de lucru)

Audiențe:

Joi

10.00 –12.00

Serviciul Biroul Unic I Persoane Fizice  

Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice  

Serviciul Informatică  

Serviciul Monitorizare şi Raportare

Serviciul Inspecție Fiscală  

 

Tel. 021.327.51.45 Fax.021.327.51.46 

E-mail: relatii@ditl3.ro

 

Tel. 021.320.45.10

Fax.021.320.45.10

Str. Sfanta Vineri

nr.32 (sediul central)

L, Ma, Mi, Vi:

8.30 – 16.30

 

Joi

8.30 – 18.30

 

Serviciul Biroul Unic II Persoane Fizice

 

Serviciul Urmărire și Executare Debite Persoane Juridice  

 

Serviciul Urmărire și Executare Debite Persoane Fizice I

 

Serviciul Urmărire și Executare Debite Persoane Fizice II

Tel.  021.324.71.95/96

Fax 021.324.71.96

Tel. 021.324.72.52;

Fax 021.322.40.90

Tel. 021.324.45.01

Fax 021.322.40.90

Tel. 021.324.71.94      

Fax 021.322.40.90

E-mail: relatii@ditl3.ro

Str. Campia Libertății

nr.36 (punct de lucru)

L, Ma, Mi, Vi:

8.30 – 16.30

 

Joi

8.30 – 18.30

 

Serviciul Biroul Unic III Persoane Fizice

Serviciul Juridic

Serviciul Insolvență, Falimente Persoane Juridice

Serviciul Contabilitate Financiar - Buget

Serviciul Evidență Venituri

Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Serviciul Administrativ

Serviciul Contracte și Achiziții

Serviciul Tezaur

Serviciul Analiză, Selectare și Introducere Amenzi

Serviciul Arhivă

Serviciul Control Intern

Serviciul Relații cu Publicul

 

Tel. 021.341.17.60

Fax 021.340.51.59

E-mail: relatii@ditl3.ro

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5 (punct de lucru)

L, Ma, Mi, Vi:

8.30 – 16.30

 

Joi

8.30 – 18.30

 

 

DIRECȚIA DE EVIDENȚA PERSOANELOR SECTOR 3

 

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESĂ

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Director

Nicușor Armeanu

tel: 021.340.31.46;

fax: 021.340.31.47;

021.319.27.70 (pentru Biroul nr. 1 Secția 10 Poliție)

str. Ion Ţuculescu nr. 42, etaj I, cam. 101

    L – Vi: 8,30 – 10,30 - sediul administrativ.

 L – Vi: 11,00 – 13,00 - Biroul nr. 1 Secţia 10 Poliție

Serviciul Stare Civilă Georgeta Cristescu

Tel. 021.318.03.09

Fax 021.794.75.28

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

    L –  J: 9,00 – 14,00

 Vi: 9,00 – 12,00

Gărzi la decese: Sâmbăta, duminica și sărbatorile legale

10,00 – 13,00

Serviciul Transcrieri (depuneri acte) Tel. 075.999.31.38; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

V: 9.00 – 12.00

Serviciul Corespondență (certificate pierdute) Tel. 0759.990.326; 0749.248.904; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Divorțuri Tel. 075.999.31.34; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Căsătorii (depunere dosare căsătorie și transcrieri căsătorii aprobate) Tel. 0759.990.324; 0759.993.136; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Nașteri  (înregistrări nașteri, livrete familie, transcrieri nașteri aprobate)

Tel. 0759.993.137

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Decese (înregistrări decese curente și transcrieri decese aprobate)

Tel. 021.318.03.09

0759.993.141; 0759.990.323

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Gărzi la decese: Sâmbăta, duminica și sărbatorile legale

  10,00 – 13,00

Serviciul schimbări  nume pe cale administrativă, rectificări, înregistrări divorțuri din străinătate Tel. 075.999.31.39; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Biroul nr. 1 Secția 10 Poliție

021.319.27.70

 
Str. Matei Basarab nr. 32 corp C, incinta Liceului Matei Basarab

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni: 830 - 1830, marți - joi: 830 - 1630, vineri: 830 - 1430

Biroul nr. 2 Secția 11 Poliție

021.327.20.50

Calea Vitan nr. 43

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni, miercuri, joi: 830 - 1630, marți: 830 - 1830, vineri: 830-1430

Biroul nr. 3 Secția 12 Poliție 021.324.24.75 Str. Ștefan Nicolau nr. 2

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni, marți, joi: 830 - 1630, miercuri: 830 - 1830, vineri: 830 - 1430

Biroul nr. 4 Secția 13 Poliție 021.345.00.60 Al. Ciucea nr. 2

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni - miercuri: 830 - 1630, joi: 830 - 1830, vineri: 830 - 1430.

Biroul nr. 5 Secția 23 Poliție 021.256.06.30 Str. Rodnei nr. 2

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni-vineri: 830-1630

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Director

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Georgeta Terciu

Sediul central

Adresa: str. Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon:0372.126.100; 021.341.07.13
Fax: 0372.126.101

Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Registratură

Adresa: Str. Parfumului nr. 2-4 și Bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, Sector 3

Telefon: 0372.126.100; 021.341.07.13
Fax: 0372.126.101
Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Puncte de lucru

Bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3

Str.Vasile Lucaciu nr. 34, sector 3 (Direcția pentru Protecţia Drepturilor Copilului) 

 

L-J:09.00-15.00


 

Creșe

TEL./ FAX.

ADRESA

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL INSTITUTIEI

Creșa “Potcoava”

Şef creșă Simona Oprea

Tel. 0731.352.541

office@dgaspc3.ro

Str. Pictor Gh. Tăttărescu nr. 10

L-V: 8.30 - 13,00

Creșa “Trapezului”


Şef creșă Vasilica Corodi

Tel. 0731.352.541

office@dgaspc3.ro

Al. Prevederii nr. 6

 L – V: 8,30 – 13,00

Creșa “Titan”

 

Şef creșă Elena David

Tel. 021.340.33.64

Fax 021.340.07.21

office@dgaspc3.ro

Al. Lunca Bradului nr. 1A

L-V: 8.30-14.00

Creșa „Ghiocelul”


Şef creșă Daniela Biră

Tel. 0729.330.319

office@dgaspc3.ro

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14

L-V:

Creșa „Greierașul”


Şef creșă Mihaela Petrache

Tel. 0737.799.585

office@dgaspc3.ro

Str. Marin Pazon nr. 2B

L-V:

   

 

ADPB

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Tel. 021.346.33.34  Fax. 021.346.45.54 0736.110.381

adpbsa@yahoo.com

Calea Vitan nr. 154-158

                 

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3