Unde ma adresez - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Unde ma adresez

Direcţii şi Servicii din cadrul Primăriei Sectorului 3 

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter
Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.


Adresă: Şos. Mihai Bravu nr. 428 (în incinta Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”) (pentru Serviciul Fond Imobiliar, serviciile din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice, Direcţia Cultură, Sport şi Tineret, Direcţia Învăţământ, Direcţia Audit Public, Serviciul Spaţii Comerciale, Biroul Evidenţă Electorală şi Direcția Control Intern Managerial)
Tel.: 021.340.40.11 / 021.341.07.11
Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00 

 Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Primar

Robert Sorin Negoiţă

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191
 

Viceprimar

Elena Petrescu

 021.318.03.23-28 

 Calea Dudești nr. 191

City Manager

Honorius Circa

021.318.03.23-28

        Calea Dudești nr. 191

Serviciul Fond Imobiliar 

Marioara Vegheș

021.341.07.05 spatiulocativ@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428   Program de lucru cu publicul: L-J: 9.30-12.30
Serviciul Spații Comerciale Gilda Crețu 021.341.08.43 spatiicomerciale@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428
Serviciul Relații cu Mass-media și Societatea Civilă  Florina Gheorghe 021.318.03.35 / 021.318.03.23-28 int. 110 presa@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Consiliere și Îndrumare

Roxana Voin

021.318.03.23-28 și 021.318.03.32 Calea Dudești nr. 191

Biroul Centre de Informare pentru Cetățeni

021.318.03.23-28 int. 127 centreinfo@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Biroul Call Center

021.9854 (L-J: 8.30-16.30, V: 8.30-14.00) Calea Dudești nr. 191

Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă

Raluca Covaci

021.318.03.23-28 int.147 strategii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari

Ioana Tudorache

tel. 021.318.03.23-28 int. 220   proprietari@primarie3.ro Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcţia Utilități Publice     Director executiv

Nadieana Carmen Ţoţea

    monitorizare@primarie3.ro   Şos. Mihai Bravu nr. 428
Serviciul Monitorizare și Control Nicoleta Silvia Câmpean tel. 021.341.07.09   monitorizare@primarie3.ro     Şos. Mihai Bravu nr. 428
Serviciul Parcări   tel.

21.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 121 şi 215  

Şos. Mihai Bravu nr. 428
Direcția Investiţii şi Achiziţii   Director executiv Irina Gina Soroceanu       Director executiv adjunct Ana Turcitu   021.318.03.23-28 int. 214 investitiiachizitii@primarie3.ro  

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Investiții, Lucrări Publice Marius Popescu 021.318.03.23-28 int.119 investitiiachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Reabilitare Termică (prin fonduri locale)   Alina Georgescu 021.318.03.19, 021.318.03.23-28 int. 210 reabilitare.termica@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Proceduri de Achiziții Coralia Filip tel. 021.318.03.39, 021.318.03.23-28 int. 205, fax 021.318.03.36 proceduriachizitii@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Arhitect şef Ştefan Călin Dumitraşcu 021.318.03.23-28 int. 121 Calea Dudești nr. 191

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Mircea Voinea

021.318.03.23-28 int. 190 urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Publicitate Urbană   021.318.03.23-28 int. 117 publicitate@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Biroul  Documentații de Urbanism   021.318.03.08, 021.318.03.23-28 int.122, 123 urbanism@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Direcţia Juridică   Director executiv    Roxana Cîrstea   021.318.03.24 int.134 juridic@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Cadastru şi Fond Funciar Veronica Tatiana Halipa   tel./fax 021.326.04.31, 021.318.03.23-28 int.137 fondfunciar@primarie3.ro patrimoniu@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Relații Consiliul Local Camelia Cojanu 021.318.03.13/021.318.03.24 int.145 consiliu@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Serviciul Autoritate Tutelară Mugur Mihai Marin 021.318.03.17, 021.318.03.23-28 int. 116 tutelara@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191
Compartiment Registrul Agricol Raluca Bumbac 021.318.03.23-28 int. 137   Calea Dudești nr. 191
Biroul Evidența Electorală Cristian Iubu

021.318.03.37, 021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 409

electoral@primarie3.ro
Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcția Învățământ

Director executiv

Bogdan Alexandru Gârbu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 101

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director executiv adjunct

Mihaela Nagy Răducanu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 102

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unităţi Învăţământ 

Tincuţa Marina Coica

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 410

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrare Unităţi Învăţământ

Angelica Daniela Radu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 411

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Direcția Cultura, Sport și Tineret

Mioara Matei

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 405, 406

cultura@primarie3.ro
Şos. Mihai Bravu nr. 428
Direcția Administrarea Domeniului Public 

Director executiv

Bogdan Cotigă

Director adjunct

Silviu Popa

domeniu.public@primarie3.ro   0759.990.272 Intr. Odobeşti nr. 5-7
Serviciul Administrare Pieţe Aura Colceag tel. 021.255.44.09, fax 021.255.82.00 adm.piete@primarie3.ro Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 3

Direcția Managementul Resurselor Umane

Eugenia Demeter

021.318.03.23-28 int. 211resurseumane@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191

  Direcţii şi Servicii aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 3

Direcție / Serviciu / Birou

Tel./ Fax

E-mail

Adresa

Program de lucru cu publicul

Director general

Adrian Bratu

Tel: 031.434.49.82

Fax. 021.341.07.03

secretariat@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

Audiențe

Ma: 14:00-16:00

Director general adjunct

Silviu Soroceanu

Tel:
031.434.49.82

Fax. 021.341.07.03

secretariat@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

Audiențe

Ma: 14:00-16:00

Director general adjunct O.L.P.

Marius Mîță

Tel: 031.434.49.82 int. 316

Fax: 021.341.07.03

secretariat@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

Audiențe

Ma: 14:00-16:00

Direcția Sesizări

Intervenții

Director Executiv

Marius Soare

Interventii.rapide@politialocala3.ro

Tel: 021.340.07.51

Calea Vitan nr. 154-158

-

Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice

Director executiv

Ilarian Coman

circulatie@politialocala3.ro

   Str. Ion

Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

-

Direcția Economică

Director Executiv

Dana Gîțoi

Tel: 021.340.70.19/15

buget@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea  C1

-

Direcția Ordine Publică

Director executiv

Vlad Manolache

direxecutiv_op@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

-

Direcția Ordine Publică Parcuri

Director Executiv

Laurian Taifas

opparcuri@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

-

Direcția Inspecție și Control

Director Executiv

Amalia Ciulinaru

control@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

           L – J: 8:30-12:30

Biroul Disciplina în Construcții şi Afişaj Stradal

 

Tel/Fax: 021.341.07.04

disciplinainconstructii@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

L – J:

8:30 – 10:30; 15:00 – 16:00

Direcţia Control Mediu

Serviciul Control Protecţia Mediului

Şef Serviciu

Mihai Gorun

mediu@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

L – V:

 8:30 –12:00

Biroul Control Salubritate

Şef Birou

Mirela Hohriac

mediu@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

       L - J: 08:30-12:30 V: 08:30-10:30

Direcţia Comunicare

Director executiv

Amanda Loredana Dumitru

Tel: 0736.222.717

Fax: 021.340.07.51

autorizare@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

  L, Ma, Mi, J: 8:30 – 16:30; V: 8:30 – 14:00

Biroul Relații cu Publicul

 

Fax: 021.340.07.51

relatiipublice@politialocala3.ro

 

 

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1
    L, Ma, Mi, J: 8:30 –16:30; V: 8:30 -14:00

Direcţia Dispecerat

Director executiv

Bratosin Romică

 

 

 

 

 

Program NON STOP

Tel: 021.9543

dispecerat@politialocala3.ro

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

-

 

Biroul Managementul Proiectelor

              Şef Birou            Liviu Zorilă

 

 

 

Serviciul Juridic Contencios Şef Serviciu Ileana Mădălina Mirea         Direcţia Organizare Resurse Umane Director executiv Alina Ioana David

 

 

proiecte@politialocala3.ro

     

juridic@politialocala3.ro

   

resurseumane@politialocala3.ro

Tel: 021.340.70.22

 

Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

 

 

     Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1   Str. Ion Ţuculescu nr. 42, clădirea C1

 

   

-

 

 

-

 

    Audientele se fac în baza programărilor cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua stabilită. Înscrierea în audienţă se poate face şi telefonic în intervalul orar 8.00-16.30 de luni pana joi si 8.00-14.00 vineri. Cererea de înscriere în audienţă trebuie să cuprindă cel puţin numele solicitantului, domiciliul, date de contact, motivele audienţei, compartimentul la care face referire audienţa.                              

 

 

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Direcție / Serviciu / Birou

Tel./ Fax/ E-mail

Adresă

Program de lucru cu publicul

Director General

Ilie Petre Iulian      

Tel. 021.327.51.44

       021.327.51.45 Fax.021.327.51.46 

E-mail: relatii@ditl3.ro

str. Sfanta Vineri

nr. 32 (sediul central)

Audiențe:

Miercuri

10.00 – 12.00

Director General Adjunct

Costea Ileana Monica

Tel. 021.341.17.60

Fax 021.340.51.59  

E-mail: relatii@ditl3.ro

str. Lucretiu Pătrășcanu nr. 3-5 (punct de lucru)

Audiențe:

Joi

10.00 –12.00

Serviciul Biroul Unic I Persoane Fizice  

Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice  

Serviciul Inspecție Fiscală  

Serviciul Informatică  

Serviciul Monitorizare și Raportare

Tel. 021.327.51.44

       021.327.51.45 Fax.021.327.51.46 

E-mail: relatii@ditl3.ro

str. Sfanta Vineri

nr. 32 (sediul central)

L, Ma, Mi, Vi:

8.30 – 16.30

 

Joi

8.30 – 18.30

 

Serviciul Biroul Unic II Persoane Fizice

Serviciul Urmărire și Executare Debite Persoane Juridice  

Serviciul Urmărire și Executare Debite Persoane Fizice I

Serviciul Urmărire și Executare Debite Persoane Fizice II

Tel.  021.324.71.95

        021.324.45.01

Fax. 021.324.71.96

E-mail: relatii@ditl3.ro

str. Câmpia Libertății

nr. 36 (punct de lucru)

L, Ma, Mi, Vi:

8.30 – 16.30

 

Joi

8.30 – 18.30

 

Serviciul Biroul Unic III Persoane Fizice

Serviciul Juridic

Serviciul Insolvență, Falimente Persoane Juridice

Serviciul Contabilitate Financiară - Buget

Serviciul Evidență Venituri

Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Serviciul Administrativ

Serviciul Contracte și Achiziții

Serviciul Tezaur

Serviciul Analiză, Selectare și Introducere Amenzi

Serviciul Arhivă

Serviciul Control Intern

Serviciul Relații cu Publicul

 

Tel. 021.341.17.60

Fax 021.340.51.59

E-mail: relatii@ditl3.ro

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5 (punct de lucru)

L, Ma, Mi, Vi:

8.30 – 16.30

 

Joi

8.30 – 18.30

 

DIRECȚIA DE EVIDENȚA PERSOANELOR SECTOR 3

 

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESĂ

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Director

Nicușor Armeanu

tel: 021.340.31.46;

fax: 021.340.31.47;

021.319.27.70 (pentru Biroul nr. 1 Secția 10 Poliție)

str. Ion Ţuculescu nr. 42, etaj I, cam. 101

    L – Vi: 8,30 – 10,30 - sediul administrativ.

 L – Vi: 11,00 – 13,00 - Biroul nr. 1 Secţia 10 Poliție

Serviciul Stare Civilă Georgeta Cristescu

Tel. 021.318.03.09

Fax 021.794.75.28

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

    L –  J: 9,00 – 14,00

 Vi: 9,00 – 12,00

Gărzi la decese: Sâmbăta, duminica și sărbatorile legale

10,00 – 13,00

Serviciul Transcrieri (depuneri acte) Tel. 075.999.31.38; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

V: 9.00 – 12.00

Serviciul Corespondență (certificate pierdute) Tel. 0759.990.326; 0749.248.904; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Divorțuri Tel. 075.999.31.34; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Căsătorii (depunere dosare căsătorie și transcrieri căsătorii aprobate) Tel. 0759.990.324; 0759.993.136; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Nașteri  (înregistrări nașteri, livrete familie, transcrieri nașteri aprobate)

Tel. 0759.993.137

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Serviciul Decese (înregistrări decese curente și transcrieri decese aprobate)

Tel. 021.318.03.09

0759.993.141; 0759.990.323

Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Gărzi la decese: Sâmbăta, duminica și sărbatorile legale

  10,00 – 13,00

Serviciul schimbări  nume pe cale administrativă, rectificări, înregistrări divorțuri din străinătate Tel. 075.999.31.39; Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad, repere: staţia pentru autobuzele 116, 117, 313, lângă sediul Brigada Rutieră Bucureşti din str. Logofăt Udrişte

L –  J: 9,00 – 14,00

 V: 9,00 – 12,00

Biroul nr. 1 Secția 10 Poliție

021.319.27.70

 
Str. Matei Basarab nr. 32 corp C, incinta Liceului Matei Basarab

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni: 830 - 1830, marți - joi: 830 - 1630, vineri: 830 - 1430

Biroul nr. 2 Secția 11 Poliție

021.327.20.50

Calea Vitan nr. 43

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni, miercuri, joi: 830 - 1630, marți: 830 - 1830, vineri: 830-1430

Biroul nr. 3 Secția 12 Poliție 021.324.24.75 Str. Ștefan Nicolau nr. 2

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni, marți, joi: 830 - 1630, miercuri: 830 - 1830, vineri: 830 - 1430

Biroul nr. 4 Secția 13 Poliție 021.345.00.60 Al. Ciucea nr. 2

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni - miercuri: 830 - 1630, joi: 830 - 1830, vineri: 830 - 1430.

Biroul nr. 5 Secția 23 Poliție 021.256.06.30 Str. Rodnei nr. 2

primiri / eliberări acte documente de identitate:

luni-vineri: 830-1630

DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE (M.A.I.)

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Serviciul Pașapoarte   Str. Ion Ţuculescu nr. 42B

    L – V: 8,30 – 16,30

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Director

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Lucian Ene

Sediul central

Adresa: str. Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon:0372.126.100; 021.341.07.13
Fax: 0372.126.101

Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Registratură

Adresa: Str. Parfumului nr. 2-4 și Bd.1 Decembrie 1918 nr. 12-14, Sector 3

Telefon: 0372.126.100; 021.341.07.13
Fax: 0372.126.101
Website: www.dgaspc3.ro
E-mail: office@dgaspc3.ro

Puncte de lucru

Bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3

Str.Vasile Lucaciu nr. 34, sector 3 (Direcția pentru Protecţia Drepturilor Copilului) 

 

L-J:09.00-15.00


 

 Creșe

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL INSTITUTIEI
Creșa “Potcoava”  Şef creșă Simona Oprea Tel. 021.324.48.81 Fax.021.324.48.80 office@dgaspc3.ro Str. Pictor Gh. Tăttărescu nr. 10

 L – V: 8,00 – 13,00

Creșa “Trapezului”

 

Şef creșă Vasilica Corodi

Tel. 0731.352.541  

office@dgaspc3.ro

Al. Prevederii nr. 6

 L – V: 8,30 – 13,00

Creșa “Titan”

 

Şef creșă Elena David

Tel. 021.340.33.64

Fax 021.340.07.21

office@dgaspc3.ro
Al. Lunca Bradului nr. 1A

L-V: 8.30-14.00

                   

   

CENTRUL CULTURAL “CASA ARTELOR”

Director

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Alice Barb Tel. 021.321.58.17 centrulcultural@primarie3.ro B-dul Mircea Vodă nr. 5

 

ADPB

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Tel. 021.346.33.34 Fax. 021.346.45.54 0736.110.381 adpbsa@yahoo.com Calea Vitan nr. 154-158

                 

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3