• .
 • .
 • .
 • .

Politia Locala Sector 3

 

Poliţia Locală a fost înfiinţată în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmatoarele domenii:

 • ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 • circulaţia pe drumurile publice;
 • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 • protecţia mediului;
 • activitatea comercială;
 • evidenţa persoanelor;

Poliţia Locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Poliţia Locală îşi desfaşoară activitatea:

 • în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
 • în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Date de contact:

Director: Adrian Bratu

dispecerat: 021. 9543

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3, clădirea C 13, sector 3, Bucureşti,

cod poştal 030502

TELEFON : 021-341.07.11

FAX: 021-340.07.51

E-MAIL: secretariat@politialocala3.ro

WEB: www.politialocala3.ro

Audienţele au loc în fiecare zi de marţi între orele 14.00 – 16.00 la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 3.