Directii si Servicii - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa PrimarieDirectii si Servicii

Directii si Servicii

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Primar

Robert Sorin Negoiţă

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

Viceprimar

Elena Petrescu

 021.318.03.23-28

Calea Dudești nr. 191

City Manager

Honorius Circa

021.318.03.23-28

Calea Dudești nr. 191

Secretar

Marius Mihăiță

021.318.03.23-28 int. 107

Calea Dudești nr. 191

Arhitect şef

Robert Bașca

021.318.03.23-28

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Asistență Legislativă

Florentina Neacșu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int.107

Calea Dudești nr. 191

Biroul Relații Consiliul Local

Camelia Cojanu

Șef birou

021.318.03.13, 021.318.03.23-28 int.145

consiliu@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Evidență Electorală

021.318.03.37

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 409

electoral@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Mihaela Anghel

Șef serviciu

021.318.03.23-28

asistenta.tehnica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Spații Comerciale

021.341.08.43

spatiicomerciale@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Autoritate Tutelară

Mugur Mihai Marin

Șef serviciu

021.318.03.17, 021.318.03.23-28 int. 116

tutelara@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA COMUNICARE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Comunicare

Adrian David

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 110

comunicare@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Servicul Consiliere și Îndrumare

Roxana Voin

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int.127 021.318.03.32

021.98.54 (L-J 08:30-16:30, V 08:30-14:00)

relatiipublice@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Presă

021.318.03.23-28 int. 110

presa@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Centre de Informare pentru Cetățeni

centreinfo@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Promovare Instituțională

Bogdan Cotigă

Șef Serviciu

promovare@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Învățământ Cultură

Mioara Matei

Director executiv

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 - int. 405, 406

cultura@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Cultură, Sport și Tineret

Barbu Hriscu Cosmin

Șef serviciu

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 - int. 405, 406

cultura@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director Executiv Adjunct

Mihaela Nagy Răducanu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 102

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unități Învățământ

Eugenia Gina Ionescu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 410

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrare Unități de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Angelica Daniela Radu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 411

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Petrache Nicoleta Ioana

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Manager Public

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Ciripan Andreea

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Implementarea Proiectelor

Bianca Alexandra Tudor

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Buzduga Wan Pompiliu Ioan

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Munteanu

Director executiv

021.340.40.11/021.341.07.11

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Management Informațional

 

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Informatică

George Radu

Șef serviciu

021.318.03.06

021.318.03.23-28 - int. 203

informatica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Director Executiv Adjunct

 

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Digitalizare și Arhivare

 

Calea Dudești nr. 191

Biroul Administrare Piețe

Aura Colceag

Șef birou

021.340.40.11 / 021.341.07.11

adm.piete@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrativ

Dan Comănescu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11

administrativ@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Biroul Ridicări Auto

021.9543 – Dispecerat Direcției Generale de Poliție Locală

ridicari.auto@primarie3.ro

Str. Releului nr. 4

Compartimentul Secretariat și Protocol

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Juridică

Roxana Cîrstea

Director executiv

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Litigii Fiscale

Elena Irina Iftimie

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 199

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari

021.340.40.11/021.341.07.11 int. 314

proprietari@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director Executiv Adjunct

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 143

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Fond Imobiliar

021.341.07.05, 021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 312, 315

spatiulocativ@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Compartiment Proceduri Prealabile

021.318.03.23-28 int. 142, 143

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Juridic Contencios Administrativ

Liliana Predilă

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Organizare Resurse Umane

Eugenia Demeter

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 241

resurseumane@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Aurelia Șerban

Șef birou

021.340.07.02

protectiamuncii@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Economică

Octavian Ghețu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int.130

021.318.03.23-28 int.111

021.318.03.23-28 int. 222

buget@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Buget ALOP

Călina Sorescu

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 218, 237

buget@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Financiar Execuție Bugetară

Lenuța Anina Alunaru

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 132

021.318.03.23-28 int. 252

financiar@primarie3.ro

 

Calea Dudești nr. 191

Biroul C.F.P.

Gheorghe Șerban

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 132

Calea Dudești nr. 191

Biroul Contabilitate

Răzvan Pîrvu

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 201

contabilitate@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Investiții și Achiziții

Irina Gina Soroceanu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 214

investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Procedurii de Achiziții

Coralia Filip

Șef serviciu

tel. 021.318.03.39, 021.318.03.23-28 int. 205

fax 021.318.03.36

proceduriachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Centralizare și Verificare Documentații Tehnice

Maria Drăghici

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 154

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Marius Popescu

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int.119

investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări/Servicii

Ovidiu Țărigrădeanu

Șef serviciu

021.318.03.33, 021.318.03.23-28 int.119

Calea Dudești nr. 191

 

ARHITECT ȘEF

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.318.03.23-28 int. 190

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Documentații de Urbanism

021.318.03.23-28 int.122, 123

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Publicitate Urbană

021.318.03.23-28 int. 117

publicitate@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Director Executiv

  domeniu.public@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri

  stefania.constantinescu@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Întreținere și Reparații Străzi

 Sef serviciu -  Tonciu Radu Costin 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Recondiționări si Utilaje

  Sef serviciu - Georgescu Mihai Ștefan 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

 

SERVICIUL CONTROL INTERN

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Control Intern

Marta Cepăreanu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021. 341.07.11 int. 402

controlintern@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Compartiment Guvernanță Corporativă

021.340.40.11 / 021. 341.07.11 int. 402

controlintern@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Compartiment Situații de Urgență

situatii.urgenta@primarie3.ro

Intr. Odobeşti nr. 5-7

 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Audit Public

Ion Lupu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.01 - int. 408

audit@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

SERVICIUL FOND FUNCIAR

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Fond Funciar

021.326.04.31, 021.318.03.23-28 - int.137

fondfunciar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

 

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Servicii Publice

Raluca

BĂRGĂUNAȘ

Director Adjunct

 

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement 

Vicențiu PETRE

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 406

021/3410711

021/3410702

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement 

Florentina SOARE

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 406

021/3410711

021/3410702

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări

Eugenia OANCEA

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 103 / 402 / 404

021/3410711

021/3410702

Adresa de e-mail: parcari@primarie3.ro

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

Serviciul Utilități Publice si Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS)

Nicoleta CÂMPEAN

Șef serviciu

TELEFON

021/3404011 - Interior 400

021/3410711

021/3410702

 Şos. Mihai Bravu nr. 428, etaj 2

 

  

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Generală de Poliție Locală

Adrian Bratu

Director general

031.434.4982 - int. 101

021.340.07.51 - Fax Secretariat

adrian.bratu@primarie3.ro

secretariat@politielocala3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Alexandru Medrea

Director general adjunct

031.434.49.82 int. 101

fax 021.340.07.51

directoradj@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Direcția Inspecție și Control

Amalia Ciulinaru

Director General

031.430.3330 - int. 104

021.341.0700

inspectie.control@primarie3.ro 

amalia.ciulinaru@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Control Comercial

Alina Ioana David

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 105

021.341.0700

021.340.0751 - Fax

control.comercial@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Disciplina in Construcții

Ioan Tripa

Șef serviciu

031.430.33.30 int.105

disciplinainconstructii@primarie3.ro

program de lucru cu publicul:

L-J: 8.30-10.30; 15.00-16.00

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Monitorizare Domeniul Public și Afișaj Stradal

Petrică Gheorghe

Șef birou

031.430.3330 - int. 105

021.340.0751 - Fax

monitorizare.dpas@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Control Protecția Mediului Salubritate

Mirela Hohriac

Șef serviciu

Int. 107

mediu.salubritate@primarie3.ro

program de lucru cu publicul:

L-V: 8.30-12.00

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

 

SERVICIUL SINTEZĂ OPERATIVĂ

Serviciul Sinteză Operativă

Mădălina Mirea

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 119

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

sinteza.operativa@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Evidență Contravenții

Mădălin Căsuță

Șef birou

031.430.3330 - int. 119

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

evidenta.contraventii@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

SERVICIUL AUTORIZARE COMERICALĂ

Serviciul Autorizare Comericală

Georgeta Rădoi

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 110

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

autorizare.comerciala@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSOANELOR

Serviciul Evidența Persoanelor

Marius Alexandru Jalbă

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 102

021.340.0751 - Fax

evidentapersoanelor@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

BIROUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Biroul Circulatie pe Drumurile Publice

Marius Valentin Vasile

Șef Birou

031.430.3330 - int. 134

circulatie@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

  

DIRECȚIA DISPECERAT

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Dispecerat

Romică Bratosin

Director executiv

021.9543

031.430.3330 - int. 133

021.9543 program non-stop

 dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Dispecerat Operațional

Daniela Gîțoi

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Monitorizare și Prelucrare Date

Carmen Orodel

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

DIRECȚIA SESIZARI ORDINE PUBLICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Sesizări Ordine Publică

Amanda Loredana Dumitru

Director executiv

 

031.430.33.30 int. 117

verificari.sesizari.op@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Verificare Sesizaări Ordine Publică

Daniel Negoiță

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 103

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

sesizari@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Compartiment Transport Valori

031.430.3330 - int. 103

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

sesizari@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Monitorizare Instituții Publice

Daniela Ioniță

Șef birou

031.430.3330 - int. 103

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

monitorizare.institutii@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Compartimentul Pază Obiective

031.430.3330 - int. 112

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

paza.obiective@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Logistică

031.430.3330 - int. 132

031.434.4981

021.340.0751 - Fax

logistica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Ordine Publică

Marius Soare

Director executiv

031.430.33.30 int. 128

ordinepublica@primarie3.ro

021.340.0751 - Fax

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 1 Ordine Publică

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

ordinepublica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 2 Ordine Publică

Mihai Ciobanu

Șef birou

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

ordinepublica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Ordine Publică Parcuri

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

ordinepublica.parcuri@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Compartimentul Intervenții Ordine Publică

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

interventii.ordinepub@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Director general

Petre Iulian Ilie

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Audiențe: Joi: 9.00-11.00

Str. Sfânta Vineri nr. 32 (sediul central)

Director general adjunct

Monica Ileana Costea

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 (punct de lucru)

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice I

021.327.51.45 - tel.

0749.246.598 - tel. contact contribuabili

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice

021.327.51.45 - tel.

0749.213.820 - tel. contact contribuabili

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Inspecție Fiscală

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Administrare Fluxuri Electronice de Gestiune Fiscală, Plăți Electronice și Declarații On-line   

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Sfânta Vineri nr. 32

Serviciul Consiliere Fiscală și Strategii de Dezvoltare a Calității

021.327.51.45 - tel.

021.327.51.46 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Calea Dudești nr. 191 str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II

021.324.71.95 - tel.

0749.235.209 - tel. contact contribuabili

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Juridice

021.324.72.52 - tel.

021.327.51.44 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice I

021.324.45.01 - tel. 

021.322.40.90 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice II

021.324.71.94 - tel.

021.322.40.90 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Câmpia Libertății nr. 36

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice II

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Insolvență, Falimente și Stări Speciale PF și PJ

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Gestiune Monitorizare Venituri

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Informare Debite și Conformare Voluntară la Plată

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Analiză, Selectare, Introducere și Comunicare Amenzi

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Administrare Dosare Fiscale și Comunicare Informații Fiscale

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Serviciul Monitorizarea Relației cu Contribuabilii și Cooperare Interinstituțională

021.341.17.60 - tel.

021.340.51.59 - fax

relatii@ditl3.ro

Program de lucru cu publicul: L, Ma, Mi, V: 8.30-16.30; Joi: 8.30-18.30

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti