Directii si Servicii - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa PrimarieDirectii si Servicii

Directii si Servicii

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Primar

Robert Sorin Negoiţă

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

Viceprimar

Elena Petrescu

 021.318.03.23-28

Calea Dudești nr. 191

City Manager

Honorius Circa

021.318.03.23-28

Calea Dudești nr. 191

Secretar

Marius Mihăiță

021.318.03.23-28 int. 107

Calea Dudești nr. 191

Arhitect şef

Robert Bașca

021.318.03.23-28

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Asistență Legislativă

Florentina Neacșu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int.107

Calea Dudești nr. 191

Biroul Relații Consiliul Local

Camelia Cojanu

Șef birou

021.318.03.13, 021.318.03.23-28 int.145

consiliu@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Evidență Electorală

021.318.03.37

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 409

electoral@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Mihaela Anghel

Șef serviciu

021.318.03.23-28

asistenta.tehnica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Spații Comerciale

021.341.08.43

spatiicomerciale@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Autoritate Tutelară

Mugur Mihai Marin

Șef serviciu

021.318.03.17, 021.318.03.23-28 int. 116

tutelara@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA COMUNICARE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Comunicare

Adrian David

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 110

comunicare@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Servicul Consiliere și Îndrumare

Roxana Voin

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int.127 021.318.03.32

021.98.54 (L-J 08:30-16:30, V 08:30-14:00)

relatiipublice@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Presă

021.318.03.23-28 int. 110

presa@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Centre de Informare pentru Cetățeni

centreinfo@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Învățământ Cultură

Mioara Matei

Director executiv

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 - int. 405, 406

cultura@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Cultură, Sport și Tineret

Cosmin Barbu

Șef serviciu

021.326.27.67

021.340.40.11 / 021.341.07.11 - int. 405, 406

cultura@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Director Executiv Adjunct

Mihaela Nagy Răducanu

Director executiv adjunct

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 102

invatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Monitorizare, Avizare Contracte Unități Învățământ

Eugenia Gina Ionescu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 410

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrare Unități de Învățământ și Relații cu Unitățile de Cult

Angelica Daniela Radu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 411

secretariatinvatamant@primarie3.ro

021.326.04.27

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

DIRECȚIA STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Manager Public

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Simona Bălașa

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Implementarea Proiectelor

Bianca Tudor

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Wan Pompiliu Buzduga

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 147

strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Administrativă și Management Informațional

Radu Munteanu

Director executiv

021.340.40.11/021.341.07.11

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Management Informațional

 

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Informatică

George Radu

Șef serviciu

021.318.03.06

021.318.03.23-28 - int. 203

informatica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Director Executiv Adjunct

 

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Digitalizare și Arhivare

 

Calea Dudești nr. 191

Biroul Administrare Piețe

Aura Colceag

Șef birou

021.340.40.11 / 021.341.07.11

adm.piete@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Serviciul Administrativ

Dan Comănescu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.11

administrativ@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Biroul Ridicări Auto

021.9543 – Dispecerat Direcției Generale de Poliție Locală

ridicari.auto@primarie3.ro

Str. Releului nr. 4

Compartimentul Secretariat și Protocol

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Juridică

Roxana Cîrstea

Director executiv

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Litigii Fiscale

Elena Irina Iftimie

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 199

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari

021.318.03.23-28 int. 220

proprietari@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Director Executiv Adjunct

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Georgeta Vișan

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 143

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Fond Imobiliar

021.341.07.05, 021.340.40.11 / 021.341.07.11 int. 312, 315

spatiulocativ@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Compartiment Proceduri Prealabile

021.318.03.23-28 int. 142, 143

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Juridic Contencios Administrativ

Liliana Predilă

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 134

juridic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Organizare Resurse Umane

Eugenia Demeter

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 241

resurseumane@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Aurelia Șerban

Șef birou

021.340.07.02

protectiamuncii@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Economică

Octavian Ghețu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int.130

021.318.03.23-28 int.111

021.318.03.23-28 int. 222

buget@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Buget ALOP

Călina Sorescu

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 218, 237

buget@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Biroul Financiar Execuție Bugetară

Lenuța Anina Alunaru

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 132

021.318.03.23-28 int. 252

financiar@primarie3.ro

 

Calea Dudești nr. 191

Biroul C.F.P.

Gheorghe Șerban

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 132

Calea Dudești nr. 191

Biroul Contabilitate

Răzvan Pîrvu

Șef birou

021.318.03.23-28 int. 201

contabilitate@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Investiții și Achiziții

Irina Gina Soroceanu

Director Executiv

021.318.03.23-28 int. 214

investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Procedurii de Achiziții

Coralia Filip

Șef serviciu

tel. 021.318.03.39, 021.318.03.23-28 int. 205

fax 021.318.03.36

proceduriachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Centralizare și Verificare Documentații Tehnice

Maria Drăghici

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int. 154

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Marius Popescu

Șef serviciu

021.318.03.23-28 int.119

investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Derulare și Monitorizare Contracte de Lucrări/Servicii

Ovidiu Țărigrădeanu

Șef serviciu

021.318.03.33, 021.318.03.23-28 int.119

Calea Dudești nr. 191

 

ARHITECT ȘEF

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.318.03.23-28 int. 190

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Serviciul Documentații de Urbanism

021.318.03.23-28 int.122, 123

urbanism@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Publicitate Urbană

021.318.03.23-28 int. 117

publicitate@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Compartiment Urmărire Avize

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Director Executiv Adjunct

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Parcuri

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Serviciul Întreținere și Reparații Alei

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

Biroul Tehnic Utilaj Auto

 

Intr. Odobeşti nr. 5-7

 

SERVICIUL CONTROL INTERN

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Control Intern

Marta Cepăreanu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021. 341.07.11 int. 402

controlintern@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

Compartiment Guvernanță Corporativă

021.340.40.11 / 021. 341.07.11 int. 402

controlintern@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

Compartiment Situații de Urgență

situatii.urgenta@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Audit Public

Ion Lupu

Șef serviciu

021.340.40.11 / 021.341.07.01 - int. 408

audit@primarie3.ro

Şos. Mihai Bravu nr. 428

 

SERVICIUL FOND FUNCIAR

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Serviciul Fond Funciar

021.326.04.31, 021.318.03.23-28 - int.137

fondfunciar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191

 

DIRECȚIA GENERALĂ SPAȚII VERZI

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Generală Spații Verzi

 

Calea Vitan nr. 154-158

Direcția Înreținere Spații Verzi

 

Calea Vitan nr. 154-158

Serviciul Întreținere Zona 1

 

Calea Vitan nr. 154-158

Serviciul Întreținere Zona 2

 

Calea Vitan nr. 154-158

Serviciul Întreținere Zona 3

 

Calea Vitan nr. 154-158

Direcția Tehnică

 

Calea Vitan nr. 154-158

Serviciul Dispecerat, Coordonare și Reparații Tehnice

 

Calea Vitan nr. 154-158

Biroul Garaj

 

Calea Vitan nr. 154-158

Serviciul Investiții și Reparații

 

Calea Vitan nr. 154-158

Serviciul Toaletări, Defrișări și Extrageri

 

Calea Vitan nr. 154-158

Serviciul Irigații

 

Calea Vitan nr. 154-158

 

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Servicii Publice

 

 

Serviciul Utilități Publice

 

 

Compartimentul Implementare Sistem Informațional Geografic (GIS)

 

 

Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări

 

 

  

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Generală de Poliție Locală

Adrian Bratu

Director general

031.434.4982 - int. 101

021.340.07.51 - Fax Secretariat

adrian.bratu@primarie3.ro

secretariat@politielocala3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Alexandru Medrea

Director general adjunct

031.434.49.82 int. 101

fax 021.340.07.51

directoradj@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Direcția Inspecție și Control

Amalia Ciulinaru

Director General

031.430.3330 - int. 104

021.341.0700

inspectie.control@primarie3.ro 

amalia.ciulinaru@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Control Comercial

Alina Ioana David

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 105

021.341.0700

021.340.0751 - Fax

control.comercial@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Disciplina in Construcții

Ioan Tripa

Șef serviciu

031.430.33.30 int.105

disciplinainconstructii@primarie3.ro

program de lucru cu publicul:

L-J: 8.30-10.30; 15.00-16.00

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Monitorizare Domeniul Public și Afișaj Stradal

Petrică Gheorghe

Șef birou

031.430.3330 - int. 105

021.340.0751 - Fax

monitorizare.dpas@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Control Protecția Mediului Salubritate

Mirela Hohriac

Șef serviciu

021.340.70.22 int. 107

mediu.salubritate@primarie3.ro

program de lucru cu publicul:

L-V: 8.30-12.00

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

 

SERVICIUL SINTEZĂ OPERATIVĂ

Serviciul Sinteză Operativă

Mădălina Mirea

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 119

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

sinteza.operativa@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Evidență Contravenții

Mădălin Căsuță

Șef birou

031.430.3330 - int. 119

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

evidenta.contraventii@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

SERVICIUL AUTORIZARE COMERICALĂ

Serviciul Autorizare Comericală

Georgeta Rădoi

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 110

021.340.7022

021.340.0751 - Fax

autorizare.comerciala@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSOANELOR

Serviciul Evidența Persoanelor

Marius Alexandru Jalbă

Șef Serviciu

031.430.3330 - int. 102

021.340.0751 - Fax

evidentapersoanelor@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

BIROUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

Biroul Circulatie pe Drumurile Publice

Marius Valentin Vasile

Șef Birou

031.430.3330 - int. 134

circulatie@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

  

DIRECȚIA DISPECERAT

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Dispecerat

Romică Bratosin

Director executiv

021.9543

031.430.3330 - int. 133

021.9543 program non-stop

 dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Dispecerat Operațional

Daniela Gîțoi

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Monitorizare și Prelucrare Date

Carmen Orodel

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 133

021.313.9704

021.340.0751 - Fax

dispecerat@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

DIRECȚIA SESIZARI ORDINE PUBLICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Sesizăari Ordine Publică

Amanda Loredana Dumitru

Director executiv

 

031.430.33.30 int. 117

verificari.sesizari.op@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Verificare Sesizaări Ordine Publică

Daniel Negoiță

Șef serviciu

031.430.3330 - int. 103

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

sesizari@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Compartiment Transport Valori

031.430.3330 - int. 103

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

sesizari@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Monitorizare Instituții Publice

Daniela Ioniță

Șef birou

031.430.3330 - int. 103

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

monitorizare.institutii@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Compartimentul Pază Obiective

031.430.3330 - int. 112

031.434.4980

021.340.0751 - Fax

paza.obiective@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Serviciul Logistică

031.430.3330 - int. 132

031.434.4981

021.340.0751 - Fax

logistica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Ordine Publică

Marius Soare

Director executiv

031.430.33.30 int. 128

ordinepublica@primarie3.ro

021.340.0751 - Fax

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 1 Ordine Publică

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

ordinepublica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul 2 Ordine Publică

Mihai Ciobanu

Șef birou

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

ordinepublica@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Biroul Ordine Publică Parcuri

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

ordinepublica.parcuri@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

Compartimentul Intervenții Ordine Publică

031.430.3330 - int. 128

021.340.0751 - Fax

interventii.ordinepub@primarie3.ro

Str. Ion Țuculescu nr. 42, clădirea C1

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Direcție/Serviciu/Birou

TEL./ FAX.

E-mail

ADRESA

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale

Iulian Ilie Petre

Director general

 

 

Director General Adjunct

Monica Ileana Costea

Director general adjunct

 

 

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice 1

Valentina Marțianu

Șef serviciu

 

 

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice 2

Cristina Belu

Șef serviciu

 

 

Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice 3

Elena Angelescu

Șef serviciu

 

 

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice 1

Romel Neagu

Șef serviciu

 

 

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Fizice 2

Cristian Leon

Șef serviciu

 

 

Serviciul Administrare Dosare Fiscale și Comunicare Informații Fisacle

Sică Tănase

Șef serviciu

 

 

Serviciul Analiză, Selectare, Introducere și Comunicare Amenzi

Daniela Borangic

Șef serviciu

 

 

Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice

Ion Cristache

Șef serviciu

 

 

Serviciul Urmărire Debite și Executare Silită Persoane Juridice

Gabriel Creangă

Șef serviciu

 

 

Serviciul Inspecție Fiscală

Florin Micu

Șef serviciu

 

 

Serviciul Insolvență, Falimente și Stări Speciale Persoane Fizice și Persoane Juridice

Beatrice Mihalache

Șef serviciu

 

 

Serviciul Administrare Fluxuri Electronice de Gestiune Fiscală, Plăți Electronice și Declarații On-line

Razvan Teodorescu

Șef serviciu

 

 

Serviciul Consiliere Fiscală și Strategii de Dezvoltare a Calității

Angela Kilin

Șef serviciu

 

 

Serviciul Monitorizare a Relației cu Contribuabilii și Cooperare Interinstituțională

 

 

Serviciul Gestiune, Monitorizare Venituri

Adelaida Nițu

Șef serviciu

 

 

Serviciul Informare Debite și Conformare Voluntară la Plată

Camelia Ionescu

 

 

 

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti