Reabilitare termica - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Reabilitare termica

Etapele necesare implementării programelor locale privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe sunt, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 18/2009, următoarele:

a)    inventarierea blocurilor de locuinţe prevăzute la art. 1 alin. (1);

b)   înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local;

c)    hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat;

d)   proiectarea lucrărilor de intervenţie;

e)    executarea lucrărilor de intervenţie;

f)     recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică, cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire;

g)    recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani.

 

Proiectul întocmit are în vedere, în principal, următoarele lucrări de intervenţie:

a)    izolarea termică a pereţilor exteriori;

b)   înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic;

c)    închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic;

d)   termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei;

e)    izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

Clădiri finalizate = 61 blocuri de locuinţe;

Clădiri aflate în lucru = 101 blocuri; umează să intre în execuţie un număr de alte 94 blocuri;

Clădiri în stadiul de proiect = 322 blocuri; urmează să se solicite proiectarea pentru un număr de alte 800 blocuri;

Documentele necesare depunerii de către reprezentantul legal al unei asociaţii de proprietari, respectiv preşedintele asociaţiei, atunci când solicită intrarea în „Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe”, sunt următoarele:

  • solicitarea de înscriere în programul local TIP;
  •  hotărârea adunării generale a proprietarilor TIP;
  • fişa tehnică a blocului de locuinţe TIP;
  • lista proprietarilor cu specificarea exactă a cotei părţi şi a suprafeţei utile TIP;
  • contractul de mandat în două exemplare.

Date de contact

Persoanele interesate se pot adresa Serviciului Reabilitare Termică din cadrul Primăriei Sectorului 3, Calea Dudesti nr.191. Program: luni, miercuri, vineri între orele 8.00-12.00 şi marți, joi între orele 12.00-16.00, Tel. 021.318.03.23-28 int. 210, tel. 021.318.03.19.

Documente utile

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti