• .
  • .
  • .

Acte necesare

Documentele necesare depunerii de către reprezentantul legal al unei asociaţii de proprietari, respectiv preşedintele asociaţiei, atunci când solicită intrarea în „Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe”, sunt următoarele:

  • solicitarea de înscriere în programul local TIP;
  • hotărârea adunării generale a proprietarilor TIP;
  • fişa tehnică a blocului de locuinţe TIP;
  • lista proprietarilor cu specificarea exactă a cotei părţi şi a suprafeţei utile TIP;
  • contractul de mandat în două exemplare.
NumeDimensiuneAccesări
Fisa Tehnica A Blocului De Locuinte656.2 KiB3143
Hotararea Adunarii Generale A Proprietarilor321.2 KiB2402
Lista Proprietarilor691.0 KiB2929
Solicitare De Inscriere In Programul Anual De Reabilitare305.4 KiB2785