120 de somații aplicate de Poliția Locală Sector 3 pentru mașinile abandonate/fără stăpân din zona Vitan - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa PresaStiri

120 de somații aplicate de Poliția Locală Sector 3 pentru mașinile abandonate/fără stăpân din zona Vitan

Primăria Sectorului 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală, a aplicat la sfârșitul săptămânii trecute 120 de somații pentru mașinile abandonate/fără stăpân aflate pe domeniul public din zona Vitan.
În urma acestei acțiuni toate mașinile, pentru care s-au aplicat somații și care nu au fost îndepărtate de pe domeniul public de proprietari, au fost ridicate în conformitate ce prevederile Legii 421/2002.
Reamintim faptul că în ultimii cinci ani pe raza Sectorului 3 au fost identificate peste 6.600 de mașini, fiind ridicate peste 1.300 de autovehicule, dintre care 1000 au intrat în patrimoniul Primăriei Sectorului 3 și au fost valorificate.
Potrivit Legii 421/2002, procedura aplicabilă în astfel de cazuri este următoarea:
I. Pentru vehiculele fără numere de înmatriculare (fără stăpân):
a) se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
b) se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
c) se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
d) se întocmeşte procesul-verbal de constatare;
e) la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină, în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se înaintează referat către Cabinet Primar pentru emiterea Dispoziţiei de declarare a vehiculului fără stăpân;
f) după emiterea dispoziţiei, se procedează la ridicarea vehiculului de pe domeniul public, de către operatorul autorizat însoţit de un echipaj al DGPL Sector 3.
II. Pentru vehiculele abandonate (cu numere de înmatriculare):
a) se identifică amplasamentul (zona, adresa poştală, repere) unde se află vehiculul;
b) se aplică pe caroseria vehiculului o somaţie cu termen de 10 zile, prin care proprietarul/deţinătorul legal este somat să ridice vehiculul de pe domeniul public;
c) se execută planşe foto la faţa locului (de detaliu şi de ansamblu, prin care să se evidenţieze atât zona, cât şi deficienţele constatate la autoturismul în cauză, dar şi somaţia aplicată pe maşină);
d) se întocmeşte procesul-verbal de constatare, totodată fiind realizată fişa de identificare a proprietarului, prin solicitarea datelor de identificare la Dispeceratul DGPLS3;
e) la expirarea termenului din somaţia aplicată pe maşină (10 zile), în situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal nu a dat curs somaţiei, se întocmeşte referatul cu propunerea emiterii somaţiei de către Cabinet Primar, cu termen de 5 zile de la data primirii, care este transmisă cu aviz de primire prin poştă sau afişată la adresa de domiciliu a proprietarului/deţinătorului legal;
f) la expirarea termenului de 5 zile, se întocmeşte referat cu propunerea de emitere a Dispoziţiei de Primar, prin care vehiculul este declarat abandonat şi ridicat de pe domeniul public.
Vehiculele abandonate pe domeniul public sunt ridicate în conformitate cu:
- Legea 421/2002- privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale, modificată şi completată de Legea 309/2006;
- HG 156/2003- Norme metodologice de aplicare a Legii421/2002;
- HCLS3 nr.120/2013- privind reglementarea activităţilor de ridicare,
- transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 3;
- OG 2/2001- regimul juridic al contravenţiilor.
Vehiculele ridicate de pe domeniul public se depozitează în locurile special amenajate, stabilite prin contractul de prestări servicii.
Menționăm că restituirea vehiculelor se face pe bază de proces-verbal de restituire, aprobat de primarul Sectorului 3, dacă proprietarul:
- face dovada calității de proprietar/deținător legal;
- achită toate taxele și impozitele prevăzute de lege;
- achită sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru ridicarea/transportul/depozitarea și paza vehiculului;
- plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări.
În cazul în care nu se solicită restituirea vehiculelor, acestea vor
fi valorificate în condițiile legii de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3.
Menționăm faptul că locuitorii Sectorului 3 au la dispoziție numărul de telefon 021.9543, unde pot sesiza toate aspectele referitoare la mașini abandonate (rable) / fără stăpân (cele care nu au numere de înmatriculare) sau la mașinile parcate neregulamentar și care încurcă circulația altor vehicule sau a pietonilor.

Serviciul Relaţii Mass-media
021.318.03.35
presa@primarie3.ro

Cele mai noi

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti