A fost aprobat Regulamentul referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa PresaStiri

A fost aprobat Regulamentul referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat în ultima ședință hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al municipiului București.
Acest regulament stabilește modalitatea de atribuire a locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 care se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în condiții de legalitate, eficacitate și transparență.
Totodată, regulamentul prevede modalitatea și condițiile de atribuire a locurilor libere din parcările de reședință.
Regula generală este atribuirea unui singur loc de parcare pentru fiecare apartament, astfel:
- La tariful de bază, în cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință, conform HCGMB anuală care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în municipiul București;
- La tariful licitat în cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință.
Menționăm faptul că pentru a obține un loc în parcările de reședință prin oricare din cele două modalități, proprietarii de autoturisme, cei care dețin în folosință un autoturism în baza unor contracte de comodat sau în baza unor contracte de leasing trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- autoturismul să fie declarat fiscal la Sectorul 3;
- persoanele fizice solicitante să aibă domiciliul/rezidența (conform B.I/C.I.) în imobile care au arondate locurile de parcare solicitate;
- persoanele fizice nu trebuie să aibă obligații de plată restante neachitate către DGITL Sector 3;
- locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 de metri de limita blocului;
- dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil.
De asemenea, regulamentul prevede modalitatea și procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință, atribuirea locurilor de parcare direct sau prin licitație publică cu strigare, în funcție de numărul cererilor și de numărul locurilor de pacare libere.
Precizăm faptul că inventarierea locurilor de parcare este aproape finalizată, urmând să se demareze procedura de atribuire a acestora conform regulamentului aprobat.


Serviciul Relații Mass-media
021.318.03.35
presa@primarie3.ro

Cele mai noi

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti