Impozitul pentru terenurile și clădirile neîngrijite din Sectorul 3 majorat până la 500% - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Acasa PresaStiri

Impozitul pentru terenurile și clădirile neîngrijite din Sectorul 3 majorat până la 500%

Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat o hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite.

Această iniţiativă are drept scop să-i stimuleze pe proprietari să remedieze toate problemele, atât de infrastructură, cât şi estetice, ale clădirilor şi terenurilor pe care le posedă, aflate pe raza Sectorului 3.

Prin această hotărâre, se precizează că noţiunea de urbanism în sine este afectată de existenţa clădirilor şi terenurilor neîngrijite. În cazul imobilelor, acestea au ajuns într-o stare avansată de degradare, practic de nelocuit, cu faţadele netencuite şi cu geamurile sparte. Cât priveşte terenurile, pe alocuri neîmprejmuite, acestea sunt pline de buruieni şi gunoaie, dând senzaţia de abandonare.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat întreaga procedură care are în vedere, pe de-o parte, atât identificarea tuturor clădirilor şi terenurilor neîngrijite, cât şi încadrarea acestora în diverse categorii de degradare, iar pe de altă parte identificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, somarea acestora, în vederea executării acelor lucrări care să readucă atât casele, cât şi terenurile, în stadiul civilizaţiei urbane.

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, ”Consiliul Local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan”. Consiliul Local are în atribuţii şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor neîngrijite.

Procedura va fi pusă în practică de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale şi Direcţia Generală de Poliţie Locală, din cadrul Primăriei Sectorului 3.

Prima etapă vizează crearea unei Comisii Mixte, formată din reprezentanţii celor trei direcţii sus-menţionate. În baza unui plan de verificare, membrii Comisiei vor merge pe teren pentru identificarea tuturor clădirilor şi terenurilor lăsate în paragină. La faţa locului se va întocmi câte o notă de constatare pentru fiecare imobil sau teren în parte. Se va completa, în paralel, şi o fişă de evaluare a stării de degradare. Nota de constatare va cuprinde descrierea stării în care se află imobilul ori terenul. În fişa de evaluare va fi înscrisă categoria în care este încadrat imobilul sau terenul, după starea lor de degradare. Se va face astfel un punctaj, în baza căruia se stabileşte gradul de supra-impozitare al imobilului sau terenului.

Următoarea etapă de care se va ocupa Comisia Mixtă este identificarea proprietarului, persoană fizică sau juridică. Găsirea acestuia se poate face prin Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3, în cazul în care proprietarul nu se află în clădirea în paragină sau în vecinătatea terenului degradat. Pentru identificarea proprietarului, conform Hotărârii Consiliului Local, se dă un termen de zece zile.

După finalizarea procedurii de identificare a proprietarului, acesta va fi somat, fie prin transmiterea directă a actului oficial, fie prin poştă, în baza unei recomandate cu confirmare de primire, fie prin afişarea unui anunţ la domiciliu. Această procedură nu va dura mai mult de 20 de zile de la momentul în care clădirea sau terenul au fost evaluate de Comisia Mixtă.

În cazul  monumentelor istorice sau terenurilor aflate în zonele de protecţie ale unor obiective de însemnătate istorică, procesul-verbal de constatare a stării de degradare va lua în considerare, conform legii, avizul Ministerului Culturii pentru orice lucrări ulterioare de renovare.

Proprietarul are obligaţia de a anunţa faptul că s-a conformat cerinţelor şi a executat lucrările de refacere a clădirii, respectiv terenului. În acest caz, Comisa va constata situaţia de pe teren şi va încheia procesul-verbal de conformitate.

În schimb, dacă proprietarul nu se conformează, atunci în primele 45 de zile ale anului următor, faţă de anul în care a fost dată somaţia, se va definitiva Dosarul care conţine istoricul procedurilor urmate de Comisia Mixtă, însemnând fişa de evaluare, nota de constatare la faţa locului, somaţia, nota de constatare finală, în care se arată că proprietarul nu s-a conformat avertismentului.

Dosarul va fi înaintat Consiliului Local, cel care va decide majorarea impozitului pentru imobilul sau terenul care continuă să se afle în stare de degradare. De reţinut este deci faptul că hotărârea vizează fiecare clădire sau teren în parte, dintre cele unde proprietarii nu s-au conformat somaţiei. Cuantumul impozitului va fi stabilit în conformitate cu starea de degradare a fiecărui obiectiv în parte, în conformitate cu evaluarea situaţiei făcută la faţa locului de Comisia Mixtă.

Dacă terenul sau clădirea în paragină trec, prin vânzare, de la un proprietar la altul, procedura de somaţie va fi reluată pe numele noului deţinător.

Excepţie de la aceste proceduri vor face acele clădiri sau terenuri pentru care proprietarii au autorizaţii care vizează transformări radicale ale locului respectiv, în speţă demolare şi construire sau reamenajare.

Majorarea impozitului pe clădirile şi terenurile în paragină nu înlocuiește sancțiunile și nici nu exonerează de răspundere în ceea ce privește aplicarea prevederilor OG 21/2002, completată prin Legea 515/2002, art. 75 din  Legea 18/1991 cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Relaţii Mass-media

021.318.03.35

presa@primarie3.ro

Cele mai noi

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti