Întâlnire cu locuitorii Sectorului 3 pentru a discuta despre problemele legate de păstrarea curățeniei - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa PresaStiri

Întâlnire cu locuitorii Sectorului 3 pentru a discuta despre problemele legate de păstrarea curățeniei

Primarul Robert Negoiță va participa luni,14 ianuarie, de la ora 17.30, la o nouă întâlnire cu locuitorii Sectorului 3 pentru a discuta despre problemele legate de păstrarea curățeniei și măsurile ce trebuie luate pentru a evita sancțiunile.
Întâlnirea va avea loc la Sala Gloria și sunt așteptați reprezentanții următoarelor asociații de proprietari:

1. intr. Reconstrucţiei, bl.29;
2. str. Rodul Pământului, bl. O7 sc. B;
3. str. Gheorghe Tăttărescu, bl. P;
4. str. Câmpia Libertăţii, bl. 34A;
5. str. Negoiu bl. D16;
6. str. Caloian Judeţul, bl. D18;
7. str. Foişorului bl. F 10 C;
8. intr. Horbotei, bl. M 2;
9. şos. Mihai Bravu, bl. V17
10. str. Caloian Judeţul, bl. D21A, sc. H2;
11. al. Budacu, bl. M3;
12. intr. Horbotei, bl. M1;
13. intr. Reconstrucţiei, bl. 25, sc. 3;
14. str. Prevederii, bl. D5;
15. intr. Reconstrucţiei, bl. 28 bis;
16. intr. Bădeni, bl.M13;
17. str. Nicolae Sebe, bl. L32;
18. str. Nicolae Sebe, bl. L 35;
19. str. Nicolae Sebe, bl. S22;
20. str. Breaza, bl. V22B;
21. șos. Mihai Bravu, bl. B3B- B3C;
22. şos. Mihai Bravu, bl. 4;
23. str. Valea Buzăului, bl. G31;
24. al. Pleşeşti, bl. Z12;
25. str. Baba Novac, bl.23;
26. str. Baba Novac, bl.1;
27. bd. Unirii, bl. F3, sc.2;
28. str. Gheorghe Tătătăscu, bl. P1;
29. str. Matei Basarab, bl. 73;
30. str. Valea Buzăului, bl. G 29;
31. str. Nicolae Licăreţ, bl. PM42;
32. bd. 1 Decembrie 1918, bl. PM 74;
33. al. Barajul Dunării bl. 21C;
34. str. Nicolae Licăreţ, bl. PM 43;
35. bd. Camil Ressu; bl. 56;
36. str. Câmpia Libertăţii, bl. PM51;
37. str. Alexandru Vlahuţă, bl M48;
38. bd. 1 Decembrie1918, bl. P 105 scara 3M;
39. str. Nicolae Sebe, bl. L 35;
40. al. Rotundă, bl. Y1b, sc. 4;
41. bd. Camil Ressu y2 b-c-z
42. str. Baba Novac bl.1
43. str. Patrioţilor, bl. PM 6;
44. bd. 1 Decembrie 1918, bl Y11;
45. str. Lucreţiu Pătrăşcanu, bl. T1;
46. str. Vlaicu Vodă bl. C14 sc. 1;
47. bd. Unirii, bl. E3;
48. str. Becaţei, bl. V7;
49. str. Prevederii, bl. PM 23, sc. B;
50. str. Odobeşti, bl. V9;
51. str. Vlad Dracul, bl. C12;
52. str. Postăvarul, bl. 9;
53. str. Agatha Bârsescu, bl. V26A;
54. str. Complexului, bl.40;
55. str. Nicolae Licăreţ, bl. PM 43;
56. str. Nicolae Licăreţ, bl.33B;
57. str. Baba Novac bl.1;
58. str. Soldat Nicolae Sebe bl. L11;
59. str. Agatha Bârsescu, bl. V26b;
60. al. Barajul Sadului, bl. N5;
61. str. Nicolae Sebe bl. S21;
62. al. Blăjel bl. V6;
63. str. Gheorghe Petraşcu, bl. B8;
64. intr. Patinoarului, bl. PM 55 sc.B;
65. intr. Reconstrucţiei bl. 24;
66. str. Patrioţilor, bl. PM6
67. str. Constantin Brâncuşi, bl. D 16;
68. al. Barajul Bicaz bl. M32B;
69. intrarea Horbotei, bl. M1;
70. str. Patrioţilor, bl. PM 13;
71. str. Agatha Bârsescu, bl. V26A;
72. şos. M. Bravu, bl. V16;
73. şos. Mihai Bravu bl. V17;
74. str. Traian Popovici, bl. B4F
75. bd. Th. Pallady, bl. V11 sc. 1-4;
76. str. Prevederii bl. D5
77. str. Liviu Rebreanu, bl. N3
78. str. Agatha Bârsescu, bl. V26A;
79. str. Negoiu, bl.d18;
80. Calea Vitan, bl. 1b;
81. str. Foişorului, bl. F4C;
82. Calea Vitan, bl. V 40;
83. str. Vlaicu Vod,ă bl. V38;
84. Calea Vitan, bl.V6 scara 2;
85. str. Armeniş, bl.J5;
86. al. Barajul Dunării bl.M35;
87. intr. Muncii, bloc C;
88. str. Schitului, bl. 11b;
89. str. Nicolae Sebe bl. V11;
90. şos. Mihai Bravu, bl. 4;
91. str. Liviu Rebreanu, bl. M15
92. str. Rrâmnicu Vâlcea bl. 4;
93. str. Gura Ialomiţei, bl. H32;
94. str. Gura Ialomiţei, bl. Pc12;
95. str. Dristorului, bl. B14;
96. bd. Burebista, bl. D14, sc. 4;
97. al. slt. Adrian Cârstea, bl. 35, sc.2;
98. bd. Burebista, bl. D16, sc. 1;
99. str. Caloian Judeţu, bl. D20, sc. A;
100. bd. 1 Decembrie 1918, bl. T2;
101. str. Răcari, bl. 15C;
102. str. Istriei, bl. 2;
103. str. Istriei, bl. 2b
104. str. Fizicienilor, bl. 2A;
105. str. Istriei, bl. 10 sc. 1;
106. str. Laborator, bl. 40,
107. str. Vasile Goldiş, bl. 1 Titan;
108. str. Liviu Rebreanu, bl. A3;
109. al. Postăvarul, bl C5bis
110. al. Solidarităţii, bl. M19;
111. al. Solidarităţii, bl. M17;
112. str. Aurel Botea, bl. B5B;
113. intr. Bădeni, bl.M19;
114. str. Lugojana, bl.12;
115. str. Baia Mare, bl. 12b;
116. str. Baia Mare bl. 4;
117. intr. Bădeni, bl. M18;
118. str. Schitului, bl. 20;
119. str. Răcari, bl. 70 sc.1;
120. str. Răcari, bl. 70, sc. 2;
121. al. Buhuşi, bl.2;
122. str. Jean Alexandru Steriadi, bl. M10;
123. str. Jean Alexandru Steriadi, bl. P 20 bis;
124. bd. Decebal, bl. S2A
125. intr. Bădeni, bl. M13A;
126. str. Danubiu, bl. 17;
127. al. Lăcrămioara, bl. 8D sc. 2;
128. intr. Horbotei, bl. M10;
129. intr. Bădeni, bl.M61;
130. al. Lăcrămioarei bl.8D, sc.1,
131. str. Schitului, bl57 sc.1;
132. str. Jean Steriadi, bl. L 17 sc. 3;
133. str. Dristorului, bl. 63;
134. bd. Burebista, bl. D14 sc.1;
135. Valea Buzăului, bl. G 29;
136. al. Valea Buzăului, bl. G 24 bis;
137. al. Marius Emanoil Buteică, bl. 61;
138. Calea Vitan, bl. 31 scara A;
139. str. Răcari, bl. 71 sc. 1;
140. al. Florin Ciungan, bl. 64B;
141. al. sltd. Adrian Cârstea bloc 35 sc.;
142. al. Adrian Cârstea bl. 37 sc. 1;
143. str. Lucreţiu Pătraşcanu, bl. G1;
144. str. Liviu Rebreanu bl. M 36;
145. str. Marin Pazon bl. G28;
146. str. Dristorului bl. 10;
147. str. Poştaşului bl. 9 sc. 1-2;
148. str. Poştaşului, bl. 10 sc. 1-4;
149. al. Barajul Dunării, bl. M35;
150. intr. Bădeni, bl. G1 sc. 1;
151. str. Lucreţiu Pătrăşcanu, bl. Mc18A, sc.2
152. str. Câmpia Libertăţii, bl. PM 62, sc. A;
153. ale. slt. Adrian Cârstea, bl.36 sc.2;
154. intr. Horbotei, bl. M1;
155. bd. 1 Decembrie 1918, bl. T2;
156. al. Vlăhiţa, bl. PM 18 bis;
157. bd. Nicolae Grigorescu bl. M1;
158. bd. Unirii, bl. K2, sc.1;
159. bd. N. Grigorescu bl. D11A;
160. bd. Camil Ressu bl.1, sc. D;
161. al. Berevoiești, bl. 54, sc. 1;
162. al. Murgeni, bl. L23;
163. str. Becaței, bl. R4;
164. str. Lucrețiu Pătrășcanu, bl. G3;
165. al. Burdujeni, bl.GC6;
166. str. Emil Gârleanu, bl. V53D;
167. str. Agricultori, bl. 81, sc. 1;
168. al. Baraj Bicaz, bl. M31;
169. al. Barajul Bicaz, bl. M3.


Serviciul Presă
021.318.03.35
presa@primarie3.ro

Cele mai noi

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti