Autorizatii constructie - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Acasa UtileActe necesare si proceduriAutorizaţii construire

Autorizatii constructie

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru branşamente şi extinderi reţele edilitare

- Cerere-tip (Formularul F8) completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;
- Certificatul de urbanism (copie);
- Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
- Documentaţia tehnică – D.T.;
- Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
- Dovada privind achitarea taxelor legale :
- taxă autorizaţie de construire – 11 lei/utilitate achitată la casieria Primăriei Sectorului 3 sau cont RO48TREZ70321160203XXXXX ; C.U.I.-P.S.3-4420465-; prin TREZORERIA SECTOR 3

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

-Cerere-tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

-Certificat de urbanism (copie);

-Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

-Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

-Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

-Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

-Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original)

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru firme şi reclame

- Cerere-tip (Formularul F8);
- Copie certificat de urbanism+ planuri anexă;

- Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi, şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
- Proiect tehnic: memoriu, planşe cu grafica firmei, detalii de ancorare, simulări fotografice, referat inginer verificator;
- Acorduri, avize, declaraţii notariale solicitate prin certificatul de urbanism;

- Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire, în valoare de 7 lei/mp suprafaţă de expunere publicitară, achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3, şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România)

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de  construire/desfiinţare clădiri, modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

-         Cerere tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

-         Certificat de urbanism (copie);

-         Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

-         Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

-         Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

-         Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

-         Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original);

-         fotografii cu faţada blocului, cu simulare propunere intervenţie la faţadă

Acte necesare pentru emitere acord Primar

-         Cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului);

-         Dovada achitării taxei de acord primar, în valoare de 13 lei, achitată la casieria Primăriei Sectorului 3;

-         Certificatul de Urbanism emis de Primăria Municipiului Bucureşti însoţit de planurile de situaţie la scara 1/2000 şi la scara 1/500 (copie)

Acte necesare pentru comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor

- Cerere-tip (Formularul F13)

- Copie după Autorizaţia de construire/ desfiinţare/firme şi reclame/reţele edilitare

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

 

 

Autorizatii constructie

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti