Certificate urbanism - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Certificate urbanism

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism pentru clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)

- Copie C.I., C.U.I. – proprietar

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă

- Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare
- Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă, fotografii după caz -2 exemplare copii

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru firme şi reclame

- Cerere-tip (Formularul F1)

- Chitanţă de plată a taxei – 5 lei

- Copie dupa Codul Unic de Înregistrare al societăţii

- Copie după actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului şi extras de carte funciară actualizat la zi

- Planuri cadastrale la scara 1/500 – 2 exemplare

- Planuri cadastrale la scara 1/2000 – 2 exemplare

- Proiect tehnic întocmit de arhitect cu drept de semnătură – 2 exemplare, ce conţine:

- Memoriu tehnic semnat şi ştampilat de către arhitect

- Planşe cu grafica firmei, culorile utilizate, dimensiunile şi forma firmei, executate la scară, cu cartuş

- Planşe cu detaliile constructive şi de ancorare a firmei, executate la scară, cu cartuş

- Imagine foto a locului de amplasare a firmei care sa cuprindă şi vecinătăţile (în cazul în care există)

- Simulare fotografică cu firma amplasată
 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

- Cerere-tip (Formularul F1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare ;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) ;

- Copie C.I ., C.U.I.- proprietar ;

- Chitanţă achitare taxă legala (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă

- Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare
- Planul apartamentului şi fotografii faţadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări faţadă) sau fotografii pentru situaţiile speciale (clădiri, terenuri cu mai multe corpuri de clădire), relevee şi planuri cu propunere -2 exemplare copii

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – branşamente şi extinderi reţele edilitare

- Cerere-tip (Formularul F1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie);

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice la scara 1:500/1:2000  (câte 2 exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului – teren şi construcţii – (str. Academiei nr. 3-5, sector 3)
- Avizul de principiu al administratorului de reţea

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

 

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.Certificate de urbanism ON-LINE

Pentrul eliberarea de certificate de urbanism ON-LINE, persoanele interesate trebuie să parcurgă următoarele etape:

  1. Se accesează platforma http://edirect.e-guvernare.ro
  2. Crearea contului - se merge la secțiunea CONT NOU- Cont persoană fizică- Se completează rubricile din secțiune cu datele personale, după aceea se alege un nume de utilizator și o parolă. Confirmarea creării contului se primește pe adresa de e-mail indicată de către solicitant. Se accesează link-ul primit în email-ul de confirmare, contul fiind astfel creat. Persoanele care au cont pe ghișeul.ro se pot loga pe platforma http://edirect.e-guvernare.ro cu acesta fără a mai fi nevoie să-și creeze un cont nou.
  3. Conectare- Se merge la secțiunea CONECTARE.
  • La secțiunea Autentificați-vă se selectează eDirect
  • Se completează numele de utilizator și parola, se bifează secțiunea „Nu sunt robot”
  • La secțiunea Selectare tip cont se bifează Cont personal.
  1. Depunerea documentelor- Se accesează Creează Solicitare. La secțiunea Instituție se caută „Primăria Sectorului 3”. Apoi se selectează tipul procedurii dorite: certificate de urbanism, prelungiri certificate de urbanism sau prelungiri autorizații de construire. După selectarea tipului de procedură, la secțiunea Acțiune se poate consulta și încărca documentația necesară. O parte din documentele încărcate necesită semnătură electronică. După încărcarea documentației, dacă este cazul, pot fi transmise Observații în rubrica dedicată. Înainte de a apăsa pe butonul Lansează Solicitare, trebuie bifată căsuța „Sunt de acord ca AADR și instituția Primaria Sectorului 3să îmi folosească datele cu caracter personal!”. Apoi se apasă pe butonul Lansează Solicitare și astfel documentația a fost depusă. Apare imediat o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG #...împreună cu documentele depuse au fost înregistrate cu succes”
  2. Preluarea documentației: După descărcarea documentelor de către Direcția de specialitate și înregistrarea solicitării în Sistemul Intern de Management al Documentelor (INFOCET), cetățeanul primește prin e-mail un mesaj prin care i se comunică atât numărul de înregistrare generat de către platforma http://edirect.e-guvernare.ro (numărul PISEG), cât și numărul de întregistrare intern, generat de către Sistemul Intern de Management al Documentelor (INFOCET).
  3. Stadiul soluționării cererii poate fi urmărit pe platforma http://edirect.e-guvernare.ro la secțiunea Solicitările mele (folosind numărul PISEG).
  4. După soluționarea cererii și urcarea documentelor de către Direcția de specialitate pe platforma http://edirect.e-guvernare.ro, cetățeanul primește prin e-mail un mesaj prin care este înștiințat că cererea i-a fost rezolvată. Documentul final poate fi descărcat de pe platformă.

 

Pentru asistență tehnică în privința platformei http://edirect.e-guvernare.ro utilizatorii pot obține informații la numărul de telefon 021.303.29.97, tasta 4.

Certificate urbanism

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti