Certificate urbanism - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Certificate urbanism

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism pentru clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

- Cerere-tip (Formularul F1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie)

- Copie C.I., C.U.I. – proprietar

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă

- Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare
- Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă, fotografii după caz -2 exemplare copii

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru firme şi reclame

- Cerere-tip (Formularul F1)

- Chitanţă de plată a taxei – 5 lei

- Copie dupa Codul Unic de Înregistrare al societăţii

- Copie după actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului şi extras de carte funciară actualizat la zi

- Planuri cadastrale la scara 1/500 – 2 exemplare

- Planuri cadastrale la scara 1/2000 – 2 exemplare

- Proiect tehnic întocmit de arhitect cu drept de semnătură – 2 exemplare, ce conţine:

- Memoriu tehnic semnat şi ştampilat de către arhitect

- Planşe cu grafica firmei, culorile utilizate, dimensiunile şi forma firmei, executate la scară, cu cartuş

- Planşe cu detaliile constructive şi de ancorare a firmei, executate la scară, cu cartuş

- Imagine foto a locului de amplasare a firmei care sa cuprindă şi vecinătăţile (în cazul în care există)

- Simulare fotografică cu firma amplasată
 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

- Cerere-tip (Formularul F1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare ;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) ;

- Copie C.I ., C.U.I.- proprietar ;

- Chitanţă achitare taxă legala (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă

- Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare
- Planul apartamentului şi fotografii faţadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări faţadă) sau fotografii pentru situaţiile speciale (clădiri, terenuri cu mai multe corpuri de clădire), relevee şi planuri cu propunere -2 exemplare copii

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – branşamente şi extinderi reţele edilitare

- Cerere-tip (Formularul F1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie);

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice la scara 1:500/1:2000  (câte 2 exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului – teren şi construcţii – (str. Academiei nr. 3-5, sector 3)
- Avizul de principiu al administratorului de reţea

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

 

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

Certificate urbanism

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti