Certificate urbanism - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Certificate urbanism

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism -  pentru informare:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I., C.U.I. – proprietar

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)

 

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism -  pentru construire clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I., C.U.I. - proprietar

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv - 10 lei
- între 751 – 1000 mp inclusiv - 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)
- Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă - amprenta la sol si retragerile față de limitele de proprietate, fotografii după caz - două exemplare

- Scurt memoriu justificativ

 

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism - pentru firme și reclame:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Chitanţă de plată a taxei - 5 lei

- Copie de pe Codul Unic de Înregistrare al societăţii

- Copie de pe actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului

-  Extras de carte funciară actualizat la zi - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Planuri topografice actualizate la scara 1/500 - două exemplare, de la OCPI

- Planuri topografice actualizate la scara 1/2000 - două exemplare, de la OCPI

- Proiect tehnic întocmit de arhitect cu drept de semnătură - două exemplare, ce conţine:

 • Memoriu tehnic semnat şi ştampilat de către arhitect
 • Planşe cu grafica firmei, culorile utilizate, dimensiunile şi forma firmei, executate la scară, cu cartuş
 • Planşe cu detaliile constructive şi de ancorare a firmei, executate la scară, cu cartuş
 • Imagine foto a locului de amplasare a firmei care sa cuprindă şi vecinătăţile (în cazul în care există)
 • Simulare fotografică cu firma amplasată

 


 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter):

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I., C.U.I.- proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legala (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1.000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic actualizat la scara 1:500 - două exemplare, de la OCPI

- Plan topografic actualizat la scara 1:2000 - două exemplare, de la OCPI
- Planul apartamentului şi fotografii faţadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări faţadă) sau fotografii pentru situaţiile speciale (clădiri, terenuri cu mai multe corpuri de clădire)

- Relevee şi planuri cu propunere modificari interioare -două exemplare (copii)

- Scurt memoriu justificativ, dupa caz

 

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – branşamente si racorduri:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice ACTUALIZATE la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului - teren şi construcţii, de la OCPI
- Avizul de principiu al administratorului de reţea cu Soluția tehnică desenată pe plan scara 1/500

 

!! MENȚIUNE: Primăria Sectorului 3 nu are competență pentru lucrările de branșamente/racorduri care depășesc 30 de m, fiind necesar să vă adresați Primăriei Municipiului București. Totodată, autorizațiile de construire pentru lucrările complexe care cuprind extinderi și branșamente se emit de Primăria Municipiului București, indiferent de lungimea acestora.

 

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – alipire/dezmembrare:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv - 10 lei
- între 751 - 1.000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice ACTUALIZATE la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului - teren şi construcţii, de la OCPI

 - Propunere de alipire/dezmembrare a terenului/imobilului – în dublu exemplar, semnată și ștampilată de către o persoană fizică autorizată/juridică

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – intrare în legalitate:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv - 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv - 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice ACTUALIZATE la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului – teren şi construcţii, de la OCPI

 - Propunere cu situatia existenta în prezent, asumată de un proiectant/cadastrist - în dublu exemplar original

- Copie de pe nota de constatare de la DGPL Sector 3 - în termen de valabilitate

- Copie de pe procesul verbal - în caz de amendă + Copie de pe dovada achitării amenzii respective

 

 

Acte necesare pentru schimbarea de destinatie fără a aduce modificări interioare sau structurale:

- Cerere simplă de mână în care se specifică schimbarea de destinație fără a aduce modificări interioare sau structurale pentru imobilul respective;

 - Copie act de proprietate;

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

-  Cadastru existent unde se va marca schimbarea de destinație a spațiului;

- Planuri topografice la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului - teren şi construcţii;

 - Extras de carte funciară

 

 

Acte necesare pentru prelungirea certificatului de urbanism

- Cerere-tip de prelungire a certificatului de urbanism (Formular F.7);

- Certificatul de urbanism în original, fără planurile anexă;

- Depunerea documentației pentru prelungirea certificatului de urbanism se face cu MINIMUM 15 zile înainte de data de expirare a acestuia;

- Taxa de prelungire este de 30% din taxa percepută la depunerea dosarului pentru CU

 

 

Acte necesare dacă beneficiarul este o asociatie de proprietari:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Copie de pe hotărârea judecătorească de înființare a asociației de proprietari;

- Copie de pe CIF - asociație de proprietari;

- Planurile topografice scara 1:500 si 1:2000 în dublu exemplar fiecare, cu indicare imobil, teren si constructii - actualizate, obtinute de la OCPI;

- Plan situatie existent/planuri situatie propusă, fotografii, aviz de principiu pentru branșament/ memoriu justificativ, în funcție de scopul solicitării certificatului

 

Acte necesare pentru certificate de urbanism în scopul concesionării unui teren:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile;

- Copie C.I., C.U.I. - proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii);

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii);

- Situația juridică a terenului de la Primăria Sectorului 3 – copie;

- Situația juridică a terenului de la Primăria Municipiului București si punctul de vedere al Primăriei Municipiului București - copie;

- Plan situatie propusă (terenul proprietate personală cu terenul ce se dorește a fi concesionat) - cu propunerea de extindere/ construire pentru noua situatie

 

Acte necesare pentru certificate de urbanism – modificare de temă:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral și corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile;

- Copie C.I., C.U.I. - proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii);

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI – două exemplare (copii);

- Memoriu pentru modificarea de temă;

- Copie de pe Autorizația de construire cu planurile vizate spre neschimbare

 

 

PRECIZĂRI:

 

 • Extrasul de Carte Funciară are un termen de valabilitate de 30 de zile, conform legii. Se poate obtine de la orice notar public/ OCPI: Expozitiei nr. 1A.
 • Taxa se plătește la casieria Primăriei Sectorului 3 în ziua în care se depune documentația sau prin Ordin de Plată, anterior depunerii.
 • Doar proprietarul poate depune documentația sau o altă persoană împuternicită de către beneficiar sau cu delegație în cazul în care proprietarul este o persoană juridică.
 • 11 din Legea nr. 50/1991 stipulează ce lucrări de construire se pot executa fără a fi necesară autorizația de construire.
 • Certificatul de urbanism este actul de informare prin care administrația publică locală (președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor sau comunelor), în conformitate cu planurile urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului ,după caz, avizate și aprobate potrivit legii , face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilește cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vedera autorizării.
 • Certificatul de urbanism pentru informare nu poate servi pentru obținerea mai departe a autorizației de construire, fiind necesar un nou certificat de urbanism în vederea construirii/modificării interioare/branșament etc.

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

 

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.Certificate de urbanism ON-LINE

Pentrul eliberarea de certificate de urbanism ON-LINE, persoanele interesate trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Se accesează platforma http://edirect.e-guvernare.ro
 2. Crearea contului - se merge la secțiunea CONT NOU- Cont persoană fizică- Se completează rubricile din secțiune cu datele personale, după aceea se alege un nume de utilizator și o parolă. Confirmarea creării contului se primește pe adresa de e-mail indicată de către solicitant. Se accesează link-ul primit în email-ul de confirmare, contul fiind astfel creat. Persoanele care au cont pe ghișeul.ro se pot loga pe platforma http://edirect.e-guvernare.ro cu acesta fără a mai fi nevoie să-și creeze un cont nou.
 3. Conectare- Se merge la secțiunea CONECTARE.
 • La secțiunea Autentificați-vă se selectează eDirect
 • Se completează numele de utilizator și parola, se bifează secțiunea „Nu sunt robot”
 • La secțiunea Selectare tip cont se bifează Cont personal.
 1. Depunerea documentelor- Se accesează Creează Solicitare. La secțiunea Instituție se caută „Primăria Sectorului 3”. Apoi se selectează tipul procedurii dorite: certificate de urbanism, prelungiri certificate de urbanism sau prelungiri autorizații de construire. După selectarea tipului de procedură, la secțiunea Acțiune se poate consulta și încărca documentația necesară. O parte din documentele încărcate necesită semnătură electronică. După încărcarea documentației, dacă este cazul, pot fi transmise Observații în rubrica dedicată. Înainte de a apăsa pe butonul Lansează Solicitare, trebuie bifată căsuța „Sunt de acord ca AADR și instituția Primaria Sectorului 3să îmi folosească datele cu caracter personal!”. Apoi se apasă pe butonul Lansează Solicitare și astfel documentația a fost depusă. Apare imediat o notificare: „Solicitarea cu nr. PISEG #...împreună cu documentele depuse au fost înregistrate cu succes”
 2. Preluarea documentației: După descărcarea documentelor de către Direcția de specialitate și înregistrarea solicitării în Sistemul Intern de Management al Documentelor (INFOCET), cetățeanul primește prin e-mail un mesaj prin care i se comunică atât numărul de înregistrare generat de către platforma http://edirect.e-guvernare.ro (numărul PISEG), cât și numărul de întregistrare intern, generat de către Sistemul Intern de Management al Documentelor (INFOCET).
 3. Stadiul soluționării cererii poate fi urmărit pe platforma http://edirect.e-guvernare.ro la secțiunea Solicitările mele (folosind numărul PISEG).
 4. După soluționarea cererii și urcarea documentelor de către Direcția de specialitate pe platforma http://edirect.e-guvernare.ro, cetățeanul primește prin e-mail un mesaj prin care este înștiințat că cererea i-a fost rezolvată. Documentul final poate fi descărcat de pe platformă.

 

Pentru asistență tehnică în privința platformei http://edirect.e-guvernare.ro utilizatorii pot obține informații la numărul de telefon 021.303.29.97, tasta 4.

Certificate urbanism

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti