Avize de traseu, acorduri de ocupare temporara a domeniului public - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa Directia Utilitati Publice

Avize de traseu, acorduri de ocupare temporara a domeniului public

Acte necesare eliberării avizului de traseu (document necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire)

 • Copie C.I.
 • cerere adresata Domnului Primar;
 • copie dupa certificatul de urbanism;
 • plan cadastral la scara 1 : 500 sau la scara 1 : 2000 (in care sa fie prezentat explicit traseul lucrarii) ;
 • grafic de executie ( cu nr. de zile);
 • memoriu tehnic aprobat de administratorii de reţele de utilităţi (RADET, Enel, Distrigaz etc.)
 • taxă de eliberare a avizului de traseu, stabilită prin HCGMB.

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

Acte necesare pentru procesul-verbal de predare amplasament:

 • Cerere
 • Copie aviz de traseu
 • Copie autorizație de construire
 • Dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public conform avizului de traseu
 • Dovada depunerii garanției conform avizului de traseu
 • Copie C.U.I.
 • Împuternicire

 

Acte necesare pentru procesul-verbal de recepție preliminară/finală:

 • Cerere
 • Copie a procesului-verbal de predare-primire amplasament

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

 

Acte necesare pentru ocupare temporară a domeniului public:

 • Cerere
 • Copie autorizație de construire dacă este cazul
 • Schiță amplasament
 • Avizul Brigăzii de Poliție Rutieră/Comisiei Tehnice pentru circulație (unde este cazul)
 • C.I.

Pentru persoane juridice:

 • Copie C.U.I
 • Împuternicire

Acordul de ocupare temporară se eliberează numai după plata taxei de ocupare temporară a domeniului public, în urma măsurătorilor efectuate în teren de către inspector.

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00

Avize de traseu, acorduri de ocupare temporara a domeniului public

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti