Acte necesare - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Acte necesare

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a: 

ELIBERĂRII PRIMULUI ACT DE IDENTITATE (14 ANI)

şi MINORI

 

 • cererea tip;
 • documentul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie);
 • certificat de căsătorie părinţi sau hotărâre / certificat de divorţ (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu).

 

   Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal, care va avea asupra sa actul de identitate în original.

   În situaţia în care părinţii sau reprezentantul legal nu sunt titulari ai documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este absolut necesară prezenţa proprietarului cu actul de identitate în original.

   Dacă hotărârea de încredinţare a minorului este emisă de o autoritate dintr-o altă ţară, aceasta este necesar să fie recunoscută de instanţele din România.

 

Art.53, pct.(1) din H.G. nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

 

Art.28, pct.(1), lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

 

Art.1094 din Codul de Procedură Civilă.

  

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a:

 EXPIRĂRII

 

 • cererea tip;
 • documentul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie);
 • certificat de căsătorie sau hotărâre (certificat de divorţ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • certificat de deces soţ (soţie) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul:
 • contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu).

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a:

STABILIRII REŞEDINŢEI PENTRU

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE 

 • cererea tip;
 • paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate valabil (original şi xerocopie după fila informatizată şi filele destinate vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră);
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă în România (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie) şi/sau certificat de căsătorie (original şi xerocopie) eliberate de oficiile de stare civilă române;
 • hotărâre (certificat de divorţ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • două fotografii ¾ cm., având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • contravaloarea C.I.P. în sumă de 1 leu.

 

Art.74 din H.G. nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a:

SCHIMBĂRII DOMICILIULUI şi (sau)

SCHIMBĂRII DE NUME

 

 • cererea tip;
 • documentul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie);
 • certificat de căsătorie sau hotărâre (certificat de divorţ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • certificat de deces soţ (soţie) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • certificate naştere minori (originale şi xerocopii), acolo unde este cazul:
 • contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu).

 

IMPORTANT

pentru toate motivele de eliberare a cărţilor de identitate şi aplicare a vizelor de reşedinţă

 

   În cazurile în care solicitantul nu este titular al documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este obligatorie prezenţa titularului acestui document, care va prezenta actul de identitate în original şi va semna declaraţia de consimţământ în faţa lucrătorului, indiferent de motivul invocat pentru eliberarea cărţii de identitate.

  În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie.

   Declaraţia găzduitorului, în original, este prezentată de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.

 

Art.28, pct.(1), lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

Art.60, pct.(3) şi (4) şi Art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a:

PIERDERII, FURTULUI,

DETERIORĂRII sau DISTRUGERII

 • cererea tip;
 • documentul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie);
 • certificat de căsătorie sau hotărâre (certificat de divorţ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • certificat de deces soţ (soţie) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul:
 • contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu).

     În termen de 15 zile de la pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele de mai sus, precum şi următoarele:

a) dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;

b) un document emis de instituţii sau autorităţi publice-paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar sau diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie recentă în original şi xerocopie;

c) actul de identitate în cazul deteriorării.

Art. 65, lit. a), b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

Documente necesare pentru eliberarea

CĂRŢII de IDENTITATE PROVIZORII

 

 • cererea tip;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm. având la bază o bandă albă de 7mm.;
 • contravaloarea C.I.P. în sumă de 1 leu;
 • documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu.

 

Art.72 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a:

 SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 • cererea tip;
 • documentul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie);
 • certificat de căsătorie sau hotărâre (certificat de divorţ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • certificat de deces soţ (soţie) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul:
 • certificate naştere minori (originale şi xerocopii), acolo unde este cazul:
 • paşaportul românesc valabil sau expirat (original şi xerocopie);
 • actul de identitate şi/sau paşaportul eliberate de autorităţile străine (original şi xerocopie);
 • contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu).

 

   Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Art.61 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a:

 DOBÂNDIRII / REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

 

 • cererea tip;
 • certificatul constatator eliberat de autoritatea naţională pentru cetăţenie sau de misiunile diplomatice ale României (original şi două xerocopii);
 • cartea de rezidenţă eliberată de autorităţile române (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • documentul cu care se face dovada spaţiului de locuit (original şi xerocopie);
 • certificat de naştere (original şi xerocopie);
 • certificat de căsătorie sau hotărâre (certificat de divorţ) definitivă şi irevocabilă (original şi xerocopie), acolo unde este cazul;
 • certificat de deces soţ (soţie) (original şi xerocopie), acolo unde este cazul:
 • certificate naştere minori (originale şi xerocopii), acolo unde este cazul;
 • un document cu fotografie, respectiv paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin (original şi xerocopie);
 • chitanţa C.E.C. privind achitarea sumei de 41 lei (dacă persoana nu prezintă cartea de rezidenţă eliberată de autorităţile române);
 • contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu).

 

Art.56 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

 

RADIOGRAMA D.E.P.A.B.D nr.3403871/28.06.2012

Documente utile

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti