sector 3
Informaţii utile

Adresă_din_care_să_rezulte_trecerea_unui_teren_din_extravilanul_în_intravilanul_sectorului_3