sector 3
Informaţii utile

Eliberare certificat de atestare a edificarii cladirii

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informatii utile

Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestarea a edificarii constructiei, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Acte necesare

  • Cerere – ORIGINAL
  • Copie CI/CUI beneficiar – COPIE
  • Autorizatie de Construire – COPIE
  • Procesul Verbal de Recepție - COPIE
  • Dispoziție îndreptare eroare materială (după caz) – COPIE
  • Notă de constatare eliberată de DGPL sector 3 - COPIE
  • Aviz Circulație + plan anexă (după caz) – COPIE
  • Certificat de Urbanism si planuri anexă - COPIE
  • Extras Carte Funciară la zi (termen de valabilitate 30 de zile)