sector 3
Primăria

Chestionar privind evaluarea satisfacției cetățenilor din Sectorul 3

Chestionar – Implică-te în dezvoltarea sectorului tău!
     Prezentul chestionarul este dezvoltat cu scopul de a contribui la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2021 - 2027. Chestionarul urmărește evaluarea satisfacției cetățenilor Sectorului 3 atât în raport cu aspectele comunitare, cât și în raport cu relația pe care cetățenii o au cu autoritățile publice locale.
     Primăria Sectorului 3 a identificat ca fiind prioritară această strategie cu scopul de a ghida dezvoltarea pe termen mediu și lung a sectorului. Strategia de Dezvoltare Durablă a Sectorului 3 pentru perioada 2021 - 2027 va reflecta viziunea, obiectivele strategice, direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale Sectorului 3 prin implicarea factorilor de decizie, a comunității, a mediului de afaceri și a altor actori relevanți prin stabilirea unui consens pentru dezvoltarea coordonată a teritoriului.