sector 3
Programe şi iniţiative

Proiectul de modernizare a Halei Laminor

Primăria Sectorului 3 a preluat în anul 2014 Hala Laminor, cu o suprafață de 68.000 de metri pătraţi, ale cărei începuturi sunt legate de anul 1936, odată cu înfiinţarea Uzinelor Malaxa, transformate în anii comunismului în Întreprinderea 23 August.
După anul 1990 obiectivul a fost cunoscut drept Uzinele Faur și considerat pe bună dreptate, astăzi, un reper istoric al arhitecturii industriale de pe teritoriul Sectorului 3.
Prin preluarea acestui obiectiv Primăria Sectorului 3 și-a propus să dezvolte un proiect benefic pentru comunitatea locală și să revitalizeze o zonă strategică a Sectorului 3.
În urma numeroaselor solicitări către Ministerul Culturii, Primăria Sectorului 3 a primit în luna februarie 2017 avizul Comisiei Culturii pentru punerea în siguranță a clădirii monument Hala Laminor, pentru Planul Urbanistic Zonal, Autorizație de construire în regim de urgență pentru punerea în siguranță. Ulterior Primăria Sectorului 3 a primit în luna mai din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale avizul privind Planul Urbanistic Zonal de restaurare și conversie urbană pentru Hala Laminor. Ministerul Culturii și Identității Naționale a acceptat intervenția asupra Halei Laminor, respectiv salvarea, consolidarea și schimbarea destinației acesteia într-un complex multifuncțional, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare.
De asemenea, s-a primit aviz favorabil pentru realizarea unor alei, în incinta imobilului, menite să faciliteze executarea lucrărilor asupra monumentului istoric, și pentru realizarea unui spațiu de tip esplanadă în zona de S-E a halei. Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 130.750 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.
Primăria Sectorului 3 va amenaja Hala Laminor așa încât aceasta să devină un punct de reper pentru activitățile culturale din Sectorul 3.
Aici va funcționa o sală cu o capacitate de 2.000 de locuri, trei săli pentru spectacole de teatru, cu câte 500 de locuri fiecare, și alte cinci săli atelier pentru spectacole și evenimente.
De asemenea, hala va găzdui cel mai mare centru acvatic de facilitățile căruia elevii din Sectorul 3 vor beneficia gratuit. Astfel, o suprafață de 35.000 mp (aproximativ 50%) va fi destinată zonei de agrement (cultură, sport, parc științific, recreere, educație, cercetare și administrație), iar 35.000 mp (aproximativ 50%) vor reveni unei zone comerciale, destinată comerțului, alimentației publice și altor activități conexe. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va demara în perioada următoare procedura de selecție a unui partener pentru dezvoltarea proiectului Hala Laminor. Parteneriatul va fi încheiat pe o perioadă de 50 de ani, în vederea dezvoltării proiectului pentru zona comercială, respectiv 35.000 mp.
Prețul de pornire pentru întreaga perioadă este 174 euro/mp. Pentru identificarea celei mai bune idei de readucere la viață a Halei Laminor, Primăria Sectorului 3, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice, a organizat în luna martie concursul „Orașul user friendly: implicare civică pentru revitalizarea fostelor spații urbane industriale”.
Proiectul Parc istoric, desemnat câștigător, a prezentat o viziune de ansamblu asupra întregului complex, cu zone recreative și educaționale, cu biblioteci, galerii de artă, spații de relaxare și complexuri sportive.
În cadrul acestui proiect elementul central urmează să fie un parc verde, extins atât în interiorul halei, cât și în partea de exterior, lucru ce ar face posibilă, în viziunea autorilor, menținerea actualei vegetații sălbatice.
Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0744.473.940, la adresa de email office@actives3.ro sau pe site-ul www.actives3.ro.