sector 3
Programe şi iniţiative

Pepiniera de Talente

Regulament al programului educațional Pepiniera de talente Pepiniera de talente este un program educațional organizat de Sectorul 3 al Municipiului București, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

DESCRIEREA PROGRAMULUI.
În şcoala de astăzi, pe lângă programa obligatorie, se desfăşoară o serie de activităţi extraşcolare, activităţi din care fac parte şi cele cultural-artistice, cu caracter educativ. Elevii dansează, joacă teatru, recită, cântă, creează, pictează, au abilităţi şi talente care trebuie stimulate şi apreciate în vederea dezvoltării lor personale și vocaționale. Aceste abilităţi vin ca o completare a educaţiei de bază a elevilor şi trebuie valorizate în contexte variate, stimulative pentru aceştia.
Programul Pepiniera de talente – program educațional care vizează aspectele vocaționale din educația copiilor – reprezintă pentru aceștia o oportunitate de a-și descoperi, cultiva și îmbunătăți calitățile vocaționale și de a-și îndeplini aspirațiile. Mai mult decât atât, elevii au nevoie de o îndrumare adecvată în ceea ce privește cariera (sau pregătirea pentru o viitoare carieră), iar din acest punct de vedere instructorii profesioniști implicați în acest proiect sunt atât dascăli dedicați, cât și un model profesional.

Programul Pepiniera de talente este structurat pe grupe de vârstă, după cum urmează:

  1. Grupa de vârstă 6-10 ani/clasele 0-IV cuprinde ateliere de dansuri, muzică (ore de cor), ateliere de îndemânare care vizează dezvoltarea abilităților motrice și de comunicare între copii și arte plastice (pictură, desen, caligrafie, grafică)
  2. Grupa de vârstă 10-14 ani/clasele V-VIII cuprinde ateliere de teatru (actorie, public speaking, scenariu, regie, scenografie, lumini de spectacol, sunet), scriere creativă (storytelling, benzi desenate), muzică (trupe/soliști, lumini de spectacol, sunet) și multimedia (fotografie, producție scurtmetraje, grafică)
  3. Grupa de vârstă 14-18 ani/clasele IX-XII cuprinde ateliere de teatru (actorie, scenariu, regie, scenografie, lumini, sunet), debate și public speaking, muzică (trupe/soliști, producție muzicală, lumini de spectacol, sunet), multimedia (fotografie, grafică, producție video, producție scurtmetraje, comunicare multimedia)

Atelierele vor fi organizate pe module, asigurând într-o primă etapă accesul tuturor elevilor înscriși, urmând ca după finalizarea modulelor de inițiere să fie selectați beneficiarii care vor fi pregătiți în regim de performanță. Participanții care au absolvit un modul în cadrul programului din ediția 2018, vor fi înscriși direct în modulul de nivel superior, cu excepția absolvenților grupelor de performanță, pentru care se va realiza un program separat. La aceste ateliere se pot înscrie elevii din clasele 0-XII din toate unităţile de învăţământ de pe raza Sectorului 3, publice sau private, autorizate în baza legii. Transferurile între ateliere se pot realiza o singură dată, la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal, în cel mult o saptămână de la debutul programului.
Înscrierea elevilor în cadrul Programului Pepiniera de talente are caracter opţional, cursurile fiind gratuite şi costurile suportate integral de către Sectorul 3 al Municipiului București. Atelierele destinate elevilor se vor desfăşura în afara programului şcolar, în funcție de sălile libere din unitățile de învățământ implicate în program sau comasând cursurile din mai multe școli/licee într-o singură unitate de învățământ, apropiată de cea la care învață elevii înscriși în ateliere. În alegerea acestora se va ține seama de orarul elevilor, sălile disponibile, orarul instructorilor, precum și dotările tehnice necesare Atelierului în cauză.

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PROGRAMULUI.
În condițiile prezentului Regulament, elevii din unitățile de învățământ din Sectorul 3 se pot înscrie la atelierele propuse, în perioada 19 -29.03. 2019, prin completarea formularului de înscriere atașat. Formularul completat integral se transmite prin e-mail la adresa indicată. Nu este necesară printarea formularului, acesta fiind transmis exclusiv prin mijloace electronice. Confirmarea înscrierii se va realiza electronic, la adresa de email comunicată de părinte/reprezentant legal. Ulterior, în funcție de sălile libere din unitățile de învățământ, de orarul elevilor și de disponibilitatea instructorilor, se realizează un orar pentru fiecare atelier în parte, pe fiecare unitate de învățământ. Cursanții se pregătesc apoi sub atenta îndrumare și supraveghere a instructorilor conform orarului prestabilit, în sălile puse la dispoziție de unitatea de învățământ.
După absolvirea modulelor de inițiere, fiecare instructor va realiza evaluarea participanților și va selecta beneficiarii modulelor de performanță. Modulele de inițiere se vor desfășura în perioada mai-iunie; pregătirea în sistem de performanță va avea loc în perioada septembrie-noiembrie. Modulele de inițiere vor avea caracter general și vor viza identificarea aptitudinilor, abilităților și competențelor elevilor din Sectorul 3; pregătirea în sistem de performanță se va realiza în baza unei programe diferite, cu instructori reprezentativi din domeniile de activitate alese. Pe toată perioada de derulare a programului, lunar, în cadrul fiecărui atelier se vor organiza workshop-uri motivaționale/masterclass-uri, susținute de personalități reprezentative din domeniul de activitate respectiv. Grupele de performanță vor fi organizate atât în cadrul unităților de învățământ, precum și în spații conexe (de exemplu, dar fără a se limita la laboratoare specifice, studio-uri de televiziune, săli de spectacole etc.) Pe perioada derulării Pepinierei de Talente sunt oferite module de dezvoltare personală și parenting pentru părinții elevilor înscriși în program. În luna decembrie, absolvenții grupelor de performanță vor prezenta în spațiul public rezultatele pregătirii, în cadrul evenimentului Gala Pepinierei de Talente, corespunzător domeniilor agreate, în spații puse la dispoziție de Primăria Sectorului 3, accesul publicului fiind gratuit.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI.
În anul 2019, programul se va desfăşura astfel:
  • 19- 29 martie 2019 - înscrieri, confirmarea înscrierilor
  • 01 -10 aprile 2019 - verificarea formularelor, împărțirea pe domenii/grupe de studiu, încheierea parteneriatelor cu unitățile de învățământ, alte instituții
  • 11 – 30 aprilie 2019 – selecția instructorilor, comunicarea orarului atelierelor, metodologia atelierelor, modalitatea de evaluare etc.
  • 02 mai – 30 iunie 2019– desfășurarea propriu zisă a atelierelor din cadrul programului, în conformitate cu calendarul stabilit și agreat de părți, comunicat public pe site-ul www.primarie3.ro
  • 30 iunie – 15 iulie 2019 - evaluarea participanților, comunicare instructori -părinți, constituirea grupelor de performanță
  • 03 septembrie -29 noiembrie 2019 – desfășurarea atelierelor pentru grupele de performanță
Luna decembrie 2018, la o dată stabilită de comun acord – Gala Pepinierei de Talente
Programul comunicat este orientativ, acesta putând suferi modificări cauzate de situații obiective, neimputabile Organizatorului (ex: întârzieri în derularea procedurilor de achiziții, modificarea structurii anului școlar, situații de forță majoră etc.) Copiii care au absolvit un modul în cursul anului 2018, vor fi înscriși, de către Organizator, într-un modul superior. Astfel, pentru copiii care au absolvit modulul de inițiere la unul dintre domenii, se va proceda la înscrierea într-un modul superior, numai în situația în care se optează pentru același atelier. Absolvenții grupelor de performanță din anul 2018 vor fi incluși în program tot la nivelul performanță, în situația în care optează pentru acelați atelier, urmând a desfășura activități specifice, cu programă de studiu și aplicații practice diferite față de celelalte grupe de participanți. Toate atelierele se vor desfășura în perioadele indicate, urmând ca în ultima etapă a programului, grupele de performanță să fie reunite, în vederea realizării de proiecte comune. Trecerea în etapa de performanță se realizeaza în urma evaluării individuale a participanților.

LOCUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI.
Programul se va desfășura în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 3, în sălile puse la dispoziție de către conducerea instituției de învățământ, în baza Acordurilor de parteneriat încheiate cu școlile, la sediul Casei Eliad (Bulevardul Mircea Vodă nr. 5), sala Gloria, precum și în spații conexe (de exemplu, dar fără a se limita la laboratoare specifice, studio-uri de televiziune, săli de spectacole etc.)

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA PROGRAM.
La program vor participa elevi din cadrul unităţilor de învăţământ publice sau private, autorizate conform legii și situate pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, din clasele 0 - XII, în condițiile prezentului Regulament. Participarea la program va fi confirmată prin transmiterea formularului de înscriere la adresa de email indicată.

REGULI PENTRU ELEVI.
Un elev se poate înscrie doar în perioada specificată în cadrul prezentului Regulament. În cazul în care, din motive obiective, unul sau mai multe ateliere nu se pot desfășura în cadrul școlii în care învață elevul, acesta poate opta, în termen de o săptămână de la afișarea orarului și a atelierelor ce au loc în școala sa, pentru un alt atelier. Orice transfer ulterior nu mai este posibil. Părintele/reprezentantul legal trebuie să ia la cunoştinţă și să fie de acord cu participarea la atelierul la care s-a înscris minorul/a aflat/ă în întreţinerea sa. Odată înscris, elevul este obligat să frecventeze cursurile, primind avertisment în cazul acumulării a 2 (două) absențe nemotivate, urmând ca, la acumularea a 3 (trei) absenţe nemotivate, elevul să fie exclus din Program. Elevul trebuie să respecte programul atelierului la care este înscris, instructorii și colegii. Elevul înscris trebuie să participe în mod regulat, cooperant şi activ la disciplina aleasă. În cazul în care există mai mulți instructori pentru aceeași disciplină în aceeați unitate de învățământ, elevul are dreptul de a urma un singur Atelier, sub îndrumarea unui singur instructor.

REGULI PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT.
Unitățile de învățământ participante în program își asumă asigurarea spațiului necesar pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul Programului, fără a solicita din partea Organizatorului plata unor chirii sau contravaloarea utilităților, precum și asigurarea măsurilor privind securitatea și siguranța elevilor pe toată durata prezenței lor în spațiul în care se desfășoară Atelierul, împreună cu instructorul Atelierului respectiv. Părintele/ tutorele este cel care răspunde de siguranța elevului până la intrare la ședință și după ieșirea de la Atelier.

REGULI PENTRU INSTRUCTORI.
Instructorii sunt profesioniști care se vor ocupa de elevii înscrişi în cadrul programului Pepiniera de talente, pe toată perioada desfăşurării acestuia. Instructorii vor realiza și comunica participanților structura atelierului pe care îl susțin. Fiecare atelier conține două tipuri de module de studiu: module cu caracter general, cu adresabilitate largă și module de performanță, dedicate elevilor cu aptitudini deosebite. Instructorii vor menține permanent legătura cu reprezentanții desemnați ai Primăriei Sectorului 3, precum și cu profesorii responsabili şi directorii din şcolile în cadrul cărora îşi vor desfăşura activitatea, în mod direct. După absolvirea modulelor cu caracter general și încheierea evaluărilor, instructorii vor propune repartizarea elevilor pe ateliere, pentru grupele de performanță. Instructorul are dreptul de a nu selecta elevii care nu au abilități / talent pentru atelierele alese, având posibilitatea de a-i îndruma către un alt atelier, în cazul în care elevul prezintă abilități în acest sens. Instructorii au dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu avertisment şi până la încetarea activităţii elevului în cadrul atelierului respectiv, în cazul constatării manifestării de către elev a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturbă desfăşurarea cursurilor.

REGULI PENTRU PROFESORUL DELEGAT.
Profesorul delegat va fi numit de unitatea de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi va avea, în principal, atribuţii de planificare și coordonare a activității educative extraşcolare legată de Programul Pepiniera de Talente.

REGULI PENTRU ORGANIZATOR.
Sectorul 3 al Municipiului București asigură finanțarea integrală a Programului, cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice, conform legislației în vigoare. Sectorul 3 al Municipiului București asigură spaţiul/ cadrul de desfăşurare pentru Gala de premiere „Pepiniera de talente”, oferind diplome de participare și premii elevilor, instructorilor, unităților de învățământ și profesorilor delegați. Sectorul 3 al Municipiului București respectă termenele de desfășurare ale Programului, cu excepția situațiilor de forță majoră, astfel cum sunt ele definite de legislația în vigoare. Prin reprezentanții săi, Sectorul 3 al Municipiului București, va inspecta și va evalua periodic modul de desfăşurare al cursurilor, prezenţa la cursuri şi activitatea instructorilor; de asemenea, va menține legătura și va răspunde eventualelor solicitări transmise de către părinții/ tutorii copiilor incluși în Programul Pepiniera de talente.

PRECIZĂRI FINALE.
Solicitarea de către Primăria Sectorului 3 a acceptului de prelucrare a datelor personale se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele personale vor fi prelucrate numai în legătură cu programul Pepiniera de talente, respectiv înregistrarea participanților și transmiterea de comunicări în format electronic, numai în legătură cu conținutul programului și raportat la situații punctuale (confirmarea înregistrării formularului de înscriere, transmiterea de informații cu caracter general, transmiterea de informații referitoare la calendarul activităților – orar, locuri de desfășurare, instructori- , perioadele de evaluare, rezultatele evaluărilor, informații despre datele cursurilor de dezvoltare personală, ateliere pe perioada verii, informații despre Galele de performanță și, după caz, alte informații legate de program)
Prezentul Regulament va fi pus la dispoziția celor interesați și va fi făcut public în toate mediile pe care le poate accesa Organizatorul, în funcție de disponibilitățile sale.


DOCUMENTE UTILE