sector 3
Informaţii utile

Eliberare actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • buletinul de identitate;
  • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
  • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate 7 LEI LA GHISEU
   
Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.
In situația cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara în care se află solicitantul. In cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.
Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.
Precizăm că informații suplimentare privind activitatea de evidență a persoanelor pot fi obținute și de pe site-ul Direcției pentru Evidența Persoanelor     și           Administrarea Bazelor            Date: littp://depabd.mai.gov.ro        

In cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Taxe:

Contravaloarea cărții de identitate, 7 lei, care se achită la ghișeu
Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie.


Termene de eliberare :
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE 30 ZILE LUCRĂTOARE;
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT