sector 3
Programe şi iniţiative

Proiecte pentru fluidizarea traficului

Primăria Sectorului 3 își propune fluidizarea traficului prin realizarea următoarelor proiecte de investiții:

 

1. Pasaj subteran pe Șos. Mihai Bravu de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul

          Având în vedere traficul intens pe Șos. Mihai Bravu în zona intersecțiilor cu str. Baba Novac – str. Dristorului – B-dul Camil Ressu – Calea Vitan, zone cu risc major de producere a accidentelor rutiere, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu” (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul).

 

          Proiectul presupune :

  • construirea a două pasaje rutiere subterane pe direcția Șoselei Mihai Bravu la intersecțiile:

• Șos. Mihai Bravu – Calea Dudești – B-dul Camil Ressu;

• Șos. Mihai Bravu – Calea Vitan.

  • construirea unui pasaj pietonal subteran din dreptul stației de tramvai Laborator;
  • relocarea semaforului, respectiv a trecerii de pietoni de pe șos. Mihai Bravu (intersecție cu str. Baba Novac);
  • crearea a două benzi de circulație pe Calea Dudești în vederea măririi spațiului de stocare la semafor și a creșterii capacității de preluare a fluxurilor de trafic din intersecția Șos. Mihai Bravu – Calea Dudești – B-dul Camil Ressu spre Calea Dudești.

          În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 85/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul) cu valoarea totală de 347.506.755,23 lei inclusiv TVA, din care C+M 291.692.081,77 lei inclusiv TVA.

 

 

2. Pasaj suprateran la intrarea în București de pe Autostrada A2, pe bulevardul Theodor Pallady

          Prin obiectivul de investiții „Interconectarea Sistemelor de Transport Auto în Zona Drumul Între Tarlale”, Primăria Sectorului 3 a demarat construirea unui pasaj rutier suprateran, exclusiv rutier, cu rolul principal de a degreva intersecția Drumul între Tarlale și bulevardul Theodor Pallady.

          În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 139/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale cu valoarea totală de 31.049.518,17 lei inclusiv TVA din care C+M 26.539.799,32 lei inclusiv TVA.

 

3. Pasaj suprateran la intersecția Șos. Gării Cățelu-Industriilor- Drumul între Tarlale

          Prin acest pasaj se dorește fluidizarea traficului în zona Șoseaua Gării Cățelu – Șoseaua Industriilor – Drumul între Tarlale. Astfel, Primăria Sectorului 3 își propune să asigure tranzitarea sectorului 3, pentru ieșirea în A2, din zona de Nord a Bucureștiului, fără blocaje.

          În prezent, în intersecția Șoseaua Cățelu – Șoseaua Industriilor –Drumul între Tarlale, traficul auto se desfășoară cu dificultate, elementele geometrice sunt necorespunzătoare, existând și o cale ferată funcțională în dreptul căreia este amenajată o trecere la nivel.

          Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu”, proiect care presupune construirea unui pasaj rutier cu rolul principal de a degreva intersecția analizată și de a asigura delimitarea circulației auto față de circulația feroviară.

          În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 137/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu” cu valoarea totală de 39.556.165,30 lei inclusiv TVA din care C+M 34.164.494,30 lei inclusiv TVA.

 

 4. „Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale”

 

          Proiectul presupune lărgirea străzii la două benzi pe sens de deplasare și două trotuare pietonale amplasate lateral.

În prezent, strada Drumul între Tarlale este amenajată cu o bandă de circulație pe sens de deplasare, lățimea părții carosabile fiind de 7m cu trotuare pietonale adiacente denivelate.

          În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 138/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale” cu valoarea totală de 28.662.189,40 lei inclusiv TVA din care C+M 26.822.952,35 lei inclusiv TVA.

 

          Modernizarea infrastructurii rutiere implică și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivelor de investiții există rețele de utilități ce vor fi relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor.

          Principalele avantaje ale acestor obiective de investiții sunt:

- reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona;

- reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță;

- dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri moderne, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia;

- degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic;

- standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă.

 

5.  Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady

 

 

 

Primăria Sectorului 3 a demarat lucrările de costruire la Pasajele rutiere supraterane, câte unul pe fiecare sens de circulație în zona comercială a bulevardului Theodor Pallady.

Scopul acestui proiect presupune îmbunătățirii traficului prin optimizarea suprastructurii pe zona pasajului și a rampelor și realizarea unui sistem de arcade metalice pe care se vor monta atât lămpi pentru iluminat, cât și un sistem de iluminat arhitectural pe baza de benzi LED. Aceste arcade vor fi dispuse la interdistanța de cinci metri și vor fi rigidizate prin intermediul unor zăbreluțe metalice alcătuite din țeavă rotundă.

Pentru realizarea acestor obiective a fost emisă Autorizația de construire nr. 151/20.04.2022 de către Primăria Sectorului 3 pentru executarea lucrărilor de construire privind „Accesibilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale bd. Theodor Pallady” și organizare de execuție. 

Valoare investiției este de  64.098.193,49  lei conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 407/27.09.2022 din care 8.000.000,00 lei prin Programul National Anghel Saligny – buget de stat

Executant: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L

 


DOCUMENTE UTILE