sector 3
Informaţii utile

Solicitare informaţii conform L544/2001

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Prin Dispozițiile nr. 6155/21.10.2017, nr. 270/25.01.2019 și nr. 5565/25.11.2022 s-au stabilit persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001, după cum urmează:

Florina Gheorghe - Expert în cadrul Serviciului Presă; Contact: E-mail: presa@primarie3.ro
În caz de absentă, atribuţiile acesteia vor fi preluate de: Țecu Elena - Expert în cadrul Serviciului Presă;

                                                                                        Teodorescu Elena Claudia- Expert în cadrul Serviciului Presă.

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
- Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

Documente informații de interes public