sector 3
Informaţii utile

INFO COVID-19

     Principalele recomandări și obligații pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 2020 sunt:
  • Purtarea măștii de către toate persoanele care au împlinit vârsta de cinci ani, atât în spațiile închise cât și în cele deschise. Masca trebuie poziționată astfel încât să acopere și nasul și gura;
  • Interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00-5.00, cu următoarele excepții:
     - deplasarea în interes profesional;
     - deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi    amânată și nici realizată la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
    - deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar coincide cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocarul sau alte mijloace de transport de persoane;
    - deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
  • Interzicerea desfășurării de reuniuni cu prilejul sărbătorilor, aniversărilor, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
  • Interzicerea organizării şi desfăşurării activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte
  • Interzicerea activităţilor recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;
     Încălcarea interdicțiilor de mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de la 500 la 15.000 lei, potrivit art. 66 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.
     De asemenea se recomandă păstrarea unei distanțe de siguranță de 1,5 metri față de alte persoane, evitarea pe cât posibil a contactului cu suprafețele atinse în mod frecvent precum și spălarea și dezinfectarea constantă a mâinilor.

Materiale informative: