sector 3
Informaţii utile

Ridicare mașini

Primăria Sectorului 3 demarează începând din 3 mai procedura de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar.
Potrivit procedurii, activitățile de ridicare, transport și depozitare sunt făcute doar de personalul cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni din cadrul Serviciului Administrativ și numai în baza dispoziției de ridicare întocmite de către polițiștii locali ai Sectorului 3 sau de către polițiști rutieri ai Brigăzii Rutiere București.

Activitatea de eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate de pe partea carosabilă este efectuată de către personalul cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

Personalul Serviciul Administrativ care efectuează operațiunea de ridicare este însoțit obligatoriu pe toată perioada desfășurării acesteia de agentul constatator din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală sau al Brigăzii Rutiere București, după caz.
Dispoziția de ridicare se încheie în trei exemplare, dintre care primul rămâne la agentul constatator, iar celelate două la personalul Serviciului Administrativ.

La eliberarea vehiculului reprezentanții Directiei Generale de Poliție Locală predau cel de-al treilea exemplar proprietarului/deținătorului legal al acestuia.
Astfel, vehiculele/remorcile/rulotele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 sunt ridicate, transportate și depozitate în spațiul special amenajat din str. Releului nr. 4.
 
 
  • Tarifele pentru ridicarea mașinilor staționate neregulamentar sunt următoarele:
  • Tarif de ridicare pentru vehicul/remorcă/rulotă:
          - cu masă totală maximă autorizată de până la cinci tone: 200 de lei;
          - cu masă totală maximă autorizată de peste cinci tone: 270 de lei;
  • Tarif de transport pentru vehicul/remorcă/rulotă:
          - cu masă totală maximă autorizată de până la cinci tone: 150 de lei;
          - cu masă totală maximă autorizată de peste cinci tone: 200 de lei;
  • Tarif de depozitare pentru vehicul/remorcă/rulotă:
         - în primele 24 de ore: 150 de lei;
         - după intervalul de 24 de ore: 50 lei.

          Tarifele pentru depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore începând de la data și ora depozitării, nefracționat.
          Plata tarifelor aferente oprațiunilor de ridicare, transport și depozitare se face la casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale sau pe platforma on-line www.ghiseul.ro.
          Amenzile pentru staționarea neregulamentară se aplică în conformitate cu OUG nr. 195/2002.
          Proprietarii vehiculelor ridicate pot obține informații la numărul de telefon 021.9543 - dispeceratul Direcției Generale de Poliție Locală.
          Facem precizarea că recuperarea vehiculelor depozitate în spațiul special amenajat din str. Releului nr. 4 se poate face non-stop în baza chitanței fiscale care atestă plata tarifului aferent.
Reamintim că la nivelul Sectorului 3 Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 312/2017 privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice administrate de Consiliul Local al Sectorului 3 care ocupă abuziv sau blochează accesul în parcajele publice de reședință sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului București aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, precum și a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, modificată prin HCLS3 nr. 676/2017.
Regulamentul privind reglementarea activităților de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor poate fi consultat accesând link-ul: https://bit.ly/2JLyNfE.