sector 3
Informaţii utile

Parcări

parcari
banner


 ANUNT PROGRAM PUBLIC - Direcția Parcări și Amenajare Urbană.pdf

Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3 este reglementată de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 175 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de resedință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București aprobat prin HCLS3 16 din 29.01.2018, cu aplicare din 01.02.2018.

Actele se depun doar prin GIS ( Sistemul Informatic de Gestionare a Parcarilor din Sectorul 3 ), astfel raman sa fie consiliati la sediul PS3, DOAR CETATENII CARE NU AU ACCES LA INTERNET,INFRASTRUCTURA ELECTRONICA SAU NU STIU SA UTILIZEZE APLICATIA EXISTENTA GIS

Exista 2 situații specifice: 

Situația 1 - Locurile deja atribuite:

(condiții obligatorii)

 1. Deținătorul trebuie să aibă domiciliul / reședința pe raza Sectorului 3;
 2. Polița de asigurare tip RCA și  verificarea ITP - valabile;
 3. Impozitele, taxele și amenzile (toate) achitate la termenele de plată;
 4. Să nu dețină mai mult de un loc de parcare pe apartament.

Situația 2 - Locurile libere ce vor fi atribuite: 

(condiții obligatorii)

 1. Să aibă domiciliul / reședința dovedite cu documente de identitate (BI/CI), în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate;
 2. Să fie proprietar / utilizator (contract comodat, contract leasing financiar) al unui autoturism;
 3. Locul de parcare pentru care s-a depus cererea să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 m de limita blocului în care are domiciliul / reședința;
 4. Impozitele, taxele și amenzile datorate DGITL S3, achitate la termenele de plată;
 5. Să nu dețină un alt loc de parcare în Sectorul 3;
 6. Pentru apartamentul unde domiciliază să nu fie atribuit un alt loc de parcare;
 7. Să achite taxa de participare (garanția) în valoare de 50 lei, în cazul participării la atribuire prin licitație.

Precizări Situația 2:

Anunțarea locurilor de parcare de reședință libere se face on-line, pe site-ul www.primarie3.ro, la sediul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191) și la avizierele blocurilor de care aparțin bateriile de parcare respective.Anunţuri Parcări