sector 3
Informaţii utile

Parcări

parcari
banner


banner


      Reamintim faptul că, taxa anuală pentru parcările de reședință este stabilită de către Primăria Municipiului București, prin hotărâre de Consiliu General.  
    Astfel, începând cu anul 2022, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 105/27.04.2021, Anexa nr. 2, punctul 3.22, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință va fi:

-  Zona A: 600 lei/an/vehicul;
-  Zona B: 500 de lei/ an/vehicul;
-  Zona C: 400 de lei/ an/vehicul;
-  Zona D: 300 de lei/ an/vehicul.
ANUNT PROGRAM PUBLIC - Direcția Parcări și Amenajare Urbană.pdf

   

Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3 este reglementată de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 175 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de resedință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București aprobat prin HCLS3 16 din 29.01.2018, cu aplicare din 01.02.2018.

Actele se depun doar prin GIS ( Sistemul Informatic de Gestionare a Parcarilor din Sectorul 3 ), astfel raman sa fie consiliati la sediul PS3, DOAR CETATENII CARE NU AU ACCES LA INTERNET,INFRASTRUCTURA ELECTRONICA SAU NU STIU SA UTILIZEZE APLICATIA EXISTENTA GIS

Exista 2 situații specifice: 

Situația 1 - Locurile deja atribuite:

(condiții obligatorii)

 1. Deținătorul trebuie să aibă domiciliul / reședința pe raza Sectorului 3;
 2. Polița de asigurare tip RCA și  verificarea ITP - valabile;
 3. Impozitele, taxele și amenzile (toate) achitate la termenele de plată;
 4. Să nu dețină mai mult de un loc de parcare pe apartament.

Situația 2 - Locurile libere ce vor fi atribuite: 

(condiții obligatorii)

 1. Să aibă domiciliul / reședința dovedite cu documente de identitate (BI/CI), în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate;
 2. Să fie proprietar / utilizator (contract comodat, contract leasing financiar) al unui autoturism;
 3. Locul de parcare pentru care s-a depus cererea să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 m de limita blocului în care are domiciliul / reședința;
 4. Impozitele, taxele și amenzile datorate DGITL S3, achitate la termenele de plată;
 5. Să nu dețină un alt loc de parcare în Sectorul 3;
 6. Pentru apartamentul unde domiciliază să nu fie atribuit un alt loc de parcare;
 7. Să achite taxa de participare (garanția) în valoare de 50 lei, în cazul participării la atribuire prin licitație.

Precizări Situația 2:

Anunțarea locurilor de parcare de reședință libere se face on-line, pe site-ul www.primarie3.ro, la sediul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191) și la avizierele blocurilor de care aparțin bateriile de parcare respective.

  
 Anunţuri Parcări