sector 3
Primăria

Consultare publica PUD-uri

INFORMARE SI CONSULTARE POPULATIE PRIVIND DOCUMENTATII DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 In conformitate cu art.57, punctul (1) si (2), din legea nr.350/2001, republicata,  si 2 se supun spre informare si consultare publica urmatoarele documentatii de urbanism :
 
Propunerile şi observaţiile referitoare la aceste PUD-uri pot fi depuse în scris la sediul Primăriei Sector 3, din str. Calea Dudesti nr.191,  – Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail pudurbanism@primarie3.ro
 
Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la PUD-urile puse în dezbatere este de 15 zile de la data primei publicări online.