sector 3
Consiliul Local

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 3

Comisia nr. 1: Comisia de buget, finanțe, sevicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
VĂCARU MIHAELA CARMEN - preşedinte USR
VOINEA INOCENȚIU-IOAN - secretar PNL
WEINERICH ANDREEA HELENA PNL
NEAGU CONSTANTIN-IULIAN PNL
COSTEA ANTOANETA-NINA PLUS
JUDELE ȘTEFAN-LUCIAN PLUS
MAXIM ION PSD
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA PSD
PĂUNICĂ ADRIANA PB 2020
 

Comisia nr. 2: Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN - preşedinte PNL
NICU LUCIAN - secretar USR
MATEI ROMULUS-EUGEN USR
SAVA ALEXANDRU USR
VOINEA INOCENȚIU-IOAN PNL
PETRESCU ELENA PSD
CIOBANU ELIAN-CLAUDIU PSD
- PSD
PĂUNICĂ ADRIANA PB 2020
 

Comisia nr. 3: Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, fond locativ și arhitectură

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
SAVA ALEXANDRU - preşedinte USR
NEAGU CONSTANTIN-IULIAN - secretar PNL
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN PNL
NICU LUCIAN USR
SZOCS AUGUSTIN USR
PETRESCU ELENA PSD
MARINEAȚĂ MARCEL PSD
SEBEȘAN MIRCEA-RADU PB 2020
LUPU DANIEL-FLORIN PMP
 

Comisia nr. 4: Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
WEINERICH ANDREEA HELENA - preşedinte PNL
MATEI ROMULUS-EUGEN - secretar USR
SZOCS AUGUSTIN URS
DASCĂLU MARIN URS
GROZAV ALEXANDRU CRISTIAN PNL
MARINEAȚĂ MARCEL PSD
NIȚĂ MARIUS-VASILE PSD
COCOȘ ADRIAN-MARIN PB 2020
LUPU DANIEL-FLORIN PMP
 

Comisia nr. 5: Comisia de validare, resurse umane, învățământ, releții cu sindicatele, ONG-uri, societatea civilă, protecția consumatorului

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
POP ALINA - preşedinte PLUS
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN - secretar PNL
ALDEA ALEXANDRU PNL
GROZAV ALEXANDRU CRISTIAN PNL
COSTEA ANTOANETA-NINA PLUS
DASCĂLU MARIN URS
NIȚĂ MARIUS-VASILE PSD
- PSD
BELU-SIMA ELENA-DANIELA PB 2020
 

Comisia nr. 6: Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
NEAGU CONSTANTIN-IULIAN - preşedinte PNL
JUDELE ȘTEFAN-LUCIAN - secretar PLUS
SAVA ALEXANDRU USR
VĂCARU MIHAELA-CARMEN USR
OANCEA GEORGE-ALEXANDRU PNL
CIOBANU ELIAN-CLAUDIU PSD
JUNGHINĂ PAVEL PSD
SEBEȘAN MIRCEA-RADU PB 2020
ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL PMP
 

Comisia nr. 7: Comisia pentru protecție socială, protecția copilului, sănătate, familie și relația cu mass media

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
COSTEA ANTOANETA-NINA - preşedinte PLUS
WEINERICH ANDREEA HELENA - secretar PNL
ALDEA ALEXANDRU PNL
JUDELE ȘTEFAN-LUCIAN PLUS
MATEI ROMULUS-EUGEN USR
CIOBANU ELIAN-CLAUDIU PSD
JUNGHINĂ PAVEL PSD
MAXIM ION PSD
BOTÎLCĂ ADRIAN Pro Ro
 

Comisia nr. 8: Comisia pentru cultură, culte, minorități, muncă, sport și tineret

NUME ŞI PRENUME FORMAŢIUNEA POLITICĂ
GROZAV ALEXANDRU CRISTIAN - preşedinte PNL
SZOCS AUGUSTIN - secretar USR
POPA ALINA PLUS
DASCĂLU MARIN USR
OANCEA GEORGE-ALEXANDRU PNL
- PSD
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA PSD
BELU-SIMA ELENA-DANIELA PB 2020
ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL PMP