sector 3
Primăria

Urbanism

     Listele certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sunt postate cu respectarea Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordinul nr. 3454/2019 (Art. 41, Art. 55) și conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.

     Urmare adresei Primarului General al Municipiului București, înregistrată cu nr. 1330 / 01.03.2021, prin care s-a solicitat să transmitem către Primăria Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 66 / 26.02.2021, situația cererilor pentru emiterea certificatului de urbanism în vederea construirii aflate în curs de emitere și a cererilor pentru emiterea autorizațiilor de construire / desființare în curs de emitere, aducem la cunoștința solicitanților / beneficiarilor, în baza art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, că lista certificatelor de urbanism în curs de emitere și cea a autorizațiilor de construire / desființare în curs de emitere a fost transmisă către Primăria Municipiului București, aceasta cuprinzând numele solicitanților / beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, precum și adresa lucrărilor pentru care s-a solicitat actul administrativ.