sector 3
Informaţii utile

Parcari - Cerere atribuire loc parcare

Categoria: back

Informații utile

Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3 este reglementată de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 175 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de resedință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București aprobat prin HCLS3 16 din 29.01.2018, cu aplicare din 01.02.2018.

Direcția Servicii Publice se ocupă de atribuirea locurilor de parcare din sector.

Exista 2 situații specifice:

Situația 1 - Locurile deja atribuite:
(condiții obligatorii)
1.Deținătorul trebuie să aibă domiciliul / reședința pe raza Sectorului 3;
3.Polița de asigurare tip RCA și verificarea ITP - valabile;
4.Impozitele, taxele și amenzile (toate) achitate la termenele de plată;
5.Să nu dețină mai mult de un loc de parcare pe apartament.

Situația 2 - Locurile libere ce vor fi atribuite:
(condiții obligatorii)
1.Să aibă domiciliul / reședința dovedite cu documente de identitate (BI/CI), în imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate;
2.Să fie proprietar / utilizator (contract comodat, contract leasing financiar) al unui autoturism;
3.Locul de parcare pentru care s-a depus cererea să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 m de limita blocului în care are domiciliul / reședința;
4.Impozitele, taxele și amenzile datorate DGITL S3, achitate la termenele de plată;
5.Să nu dețină un alt loc de parcare în Sectorul 3;
6.Pentru apartamentul unde domiciliază să nu fie atribuit un alt loc de parcare;
7.Să achite taxa de participare (garanția) în valoare de 50 lei, în cazul participării la atribuire prin licitație.

Precizări Situația 2:
● Detalii privind metodologia atribuirii locurilor libere se regasesc în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 175 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de resedință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București aprobat prin HCLS3 16 din 29.01.2018;
● Taxele de participare se pot returna, la cerere, celor care nu vor obține un loc de parcare în urma procedurii de atribuire (conform Art. 16 din Regulament HCLS3 nr. 16/29.01.2018);

Locurile de parcare de resedinta libere sunt afisate in Sistemul Informatic de Gestionare a Parcarilor din Sectorul 3, care se afla pe site-ul www.primarie3.ro

Acte necesare

  • Cerere locuri de parcare (se va completa in GIS) ;
  • documente privind domiciliul/rezidența (buletin de identitate / carte de identitate - copie);
  • copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului aflat în proprietate sau în folosință;
  • copie după cartea de identitate a autoturismului;
  • copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz, care să ateste dreptul de folosință asupra autoturismului în cauză;
  • dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
  • certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, în conformitate cu prevederile legale

Taxe

  • taxa de participare (garanția) în valoare de 50 lei, în cazul participării la atribuire prin licitație.
  • Taxele de participare se pot returna, la cerere, celor care nu vor obține un loc de parcare în urma procedurii de atribuire (conform Art. 16 din Regulament HCLS3 nr. 16/29.01.2018);