sector 3
Informaţii utile

Acte necesare întocmirii unui dosar pentru locuințele care se repartizează în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL

Categoria: Locuinţe ANL / Sociale back

 • Cărţile de identitate ale soţului, soţiei şi ale copiilor cu vârsta peste 14 ani, în original şi copie;
 • Copii ale certificatelor de naştere ale soţului, soţiei şi copiilor;
 • Copie a certificatului de căsătorie şi/sau a hotărârii judecătoreşti de divorţ şi partaj (dacă este cazul);
 • Copie după actul casei (caselor) care constituie domiciliul în cărţile de identitate (în care să fie specificată suprafaţa locuibilă, după caz – schiţa casei);
 • Copie a diplomei de studii a ultimei şcoli absolvite  de titularul cererii;
 • Declaraţie notarială (comună soţ-soţie) din care să reiasă:
  • starea civilă;
  • că nu aţi deţinut şi nu deţineţi o locuinţă în proprietate şi/sau nu sunteți beneficiarul unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrative – teritoriale sau a unității în care vă desfășurați activitatea,  în Municipiul Bucureşti;
  • numărul persoanelor cu care gospodăriţi şi adresa unde locuiţi;
  • veniturile declarate sunt unicele venituri realizate.
 • Adeverinţe cu venitul net realizat pe ultimele 12 luni pentru soţ şi soţie (din adeverinţa titularului de dosar va trebui să rezulte că solicitantul îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Bucureşti);
 • Dovada venitului realizat pe ultimele 12 luni de către toți membrii familiei
care realizează venituri din taloane de pensie de orice fel, îndemnizații sau alocații de stat, adeverințe de ajutor social sau alte prestații financiare;
 • Copie conform cu originalul a contractului de muncă pentru titularul cererii.