sector 3
Informaţii utile

Asistare persoane vârstnice la încheiere contracte

Categoria: Asistență Legislativă back

Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate (Persoană vârstnică)
- Talon de pensie (Persoană vârstnică)
- Certificat medico-legal psihiatric (atestă faptul că este competentă psihic de a încheia actul) (Persoană vârstnică)
- Act de proprietate (Persoană vârstnică)
- Carte de identitate întreținător
- Adeverință de salariu/talon de pensie (după caz) (Întreținător)
- Adeverință medic de familiedin care să rezulte că nu se află în evidență cu boli psihice sau neurologice